Odilia Martens

(1603 - 1664)

Aan de Nieuwe Markt bevindt zich een poortje met wapenschild erboven. Wie goed kijkt ziet in het reliëf onder de verf links een dubbel gekanteelde balk en rechts drie lelies. Dit is het alliantiewapen van Jurriaan van Ingen (links) en Odilia Martens (rechts). Zij trouwden op 23 augustus 1633.

Familie Martens

De grootvader van Odilia, Marten Albertsz. (ca. 1524 - 1599), was een vooraanstaande man in Kampen. Marten Albertsz. was getrouwd met Anna Hebels. Hij was gemeensman van 1579 - 1599, raadslid 1582 - 84, kerkmeester van de Bovenkerk, Armenmeester, Weesmeester en Memoriemeester van het Heilige Kruismemorie. In 1575 kocht Marten Albertsz. een huis aan de westzijde van de Oudestraat (nr. 74) met de naam: ''Inde Emaus''. Van de zes kinderen van Marten en Anna is tweede zoon en naamgenoot Marten Albertsz (Martens) van belang voor dit verhaal.

Marten Alberts (Martens) (?- 1635) was reder en koopman. Daarnaast was hij raadslid van 1612 - 1616 en 1620 - 1635. Hij trouwde met Elisabeth Rerinck (? - 1639). Samen kregen zij één dochter: Odilia.

Odilia Martens

Dochter Odilia Martens trouwde op 23 augustus 1633 met Jurriaan van Ingen (1598 - 1667). Odilia en Jurriaan kregen zeven kinderen. Waarschijnlijk woonde de familie aan de Nieuwe Markt en gaf het poortje met alliantiewapen toegang tot het achterliggende, toen nog onbebouwde, terrein. Een prima locatie voor dit welgestelde gezin. In 1627 had het stadsbestuur besloten de grote moestuin van het Minderbroederklooster om te vormen tot een marktplein. Dit plein werd van fraaie bestrating voorzien. In de bestrating was een windroos opgenomen, bekroond door een uit steengehouwen franse lelie. Het geheel zal een mooie combinatie gevormd hebben met het familiewapen van Odilia. Over de lengte as van het plein werden 4 lindebomen geplant. Tegenover Odilia en Jurriaan, aan de zuidzijde van de Nieuwe Markt, lag de vergaderruimte van de Staten van Overijssel.

In 1643 had Jurriaan van Ingen 1200 Carolusguldens schuld bij de weesmeesters en Armendienaars. Een schuld die hij toen moest terugbetalen.

links toegang Nieuwe Toren; rechts poortje Nieuwe Markt

Het is goed mogelijk dat het poortje vervaardigd werd door Gerrit Lambertsz. van Cuijlenburg, meesterknecht van Hendrick de Keijser en op dat moment werkzaam in Kampen. Het poortje vertoont grote overeenkomsten met de toegangen tot de Nieuwe Toren, die enkele decennia later door zoon Anthonie Gerritsz. van Cuijlenburg werden vervaardigd.

Aan het begin van de 19e eeuw blijkt de noordelijke gevelwand aan de Nieuwe Markt (nrs. 2 - 16) nog steeds eigendom te zijn van nazaten van Odilia en Jurriaan. Het complex is dan in handen van Cecilia Catharina van der Merwede, geboren Van den Beeck.

© cultuurZIEN, 2019

bronnen:

  • H.J. Moerman, Geschiedenis van Kampen, K.A. 1954

  • Frits David Zeiler, Om eenich perickel van brant voer tho kommen, Brandweer Kampen, 1998

  • cultuurZIEN, Van bedelnap tot cultuurpaleis, Stichting Bestuur Scholengroep Christelijk Onderwijs 2004

  • Jaap van Gelderen, Een opvallende dame, K.A. 2008

  • Kees Schilder, Johan Pael om de religie uit Kampen gevlucht, K.A. 2015

  • Geneanet