Drapenier

Een drapenier was degene in wiens opdracht het productieproces van laken maken in werking werd gezet. Dat proces begon met het inkopen van ruwe wol. De wol onderging door thuiswerkende deelarbeiders allerlei bewerkingen, zoals spinnen, weven, droogscheren en dergelijke. In dit proces waren veel vrouwen werkzaam.

Bij een drapenier was het een voortdurend komen en gaan van ''eenen grooten hoop volcx'', bestaande uit arbeiders, hulpkrachten en thuiswerkers die hun grondstoffen kwamen halen en hun producten brengen. De lakense stoffen werden na het vollen meestal ongeverfd aan een koopman doorverkocht.

Drapeniers waren vaak personen van aanzien.

© cultuurZIEN, 2019