Marrijken de Wilde

Oudestraat 56 is het huis helemaal links op deze tekening van Springer uit ca. 1860.

Drapeniers uit Leiden

Aan het einde van de 16e eeuw probeerde het Kamper stadsbestuur de stil gevallen economie van de stad weer op gang te brengen. Daarvoor werden o.a. lakenwevers aangetrokken voor de textielindustrie. Eén van hen was in 1594 drapenier Guilliam Rebaut.

Van hem is bekend dat hij een huis kocht in Kampen. Voor zijn overkomst vanuit Leiden naar Kampen ontving Rebaut 1200 Car. guldens van het Kamper stadsbestuur. Daarmee verplichtte hij zich om 10 jaar lang in Kampen te verblijven. Het geld was een lening: na die 10 jaar moest Guilliam Rebaut (of zijn nabestaanden) het geld terug betalen aan de stad Kampen. Het beviel Rebaut niet in Kampen. De door de stad beloofde goede vaarweg naar de Zuiderzee (de Reeve) functioneerde niet. In 1597 en 1598 betaalde Guilliam Rebaut het geleende bedrag in twee delen terug, zodat hij vrij was om de stad te verlaten. Op 1 juni 1599 werden enkele goederen van Guilliam Rebaut door de stad in beslag genomen. Mogelijk vanwege zijn overlijden.

Marrijken de Wilde

Op 31 december 1599 koopt Marrijken de Wilde, weduwe van Guillam Rebaut, huis ''Het Spiegel'' (Oudestraat 56) met Burgwalstraat 6 en met een doorgaande hof tot de Nieuwstraat. Vaak zette de weduwe van een drapenier het bedrijf voort. Over Marrijken de Wilde, weduwe Rebaut, is verder niets te vinden.

© cultuurZIEN, 2019

Bronnen:

  • E. Rijpma, De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600, J.B. Wolters uitgeversmij, 1924

  • Lies van Vliet, Kampen, de drapeniers en het Haatland, K.A. 2014

  • Fondation Huguenote des Pays-Bas, Kampen, 2018