Mini Timer C005

Een voor model spoorders zeer bruikbare module. een kleine zwakke puls van van bv. een sensor zoals een infrarood sluis wordt omgezet in een puls met instelbare duur tussen 1 seconde tot enkele uren.

In modelspoortaal: een trein die door de infrarood sluis rijd laat als voorbeeld de waarschuwingslichten bij een spoorwegovergang voor een 10-tal seconden knipperen.

De module is slechts een 12x10mm groot met 6 aansluitingen en 2 'soldeer' eilandjes.

Aansluitingen en voorbeeld schema van een toepassing:

Voor de lezers die wat meer moeite hebben met het lezen van de chineze teksten:

De rechter aansluitingen van boven naar beneden:

    • VCC aansluiting voedingsspanning 5V

    • Uitgang van de module, wordt laag als de timer actief is.

    • Trigger ingang, normaal hoog, dus gelijk aan de VCC door een weerstand van 10K

    • GND massa van de voedingsspanning

Op de linker twee aansluitingen sluit je een weerstand aan, mag ook een regelbare weerstand zijn, van bv een 50K. Met deze weerstand waarde wordt de timer tijd ingesteld volgens onderstaand schema.

Met de soldeereilandjes, als je deze door verbind, verleng je de tijd met een factor.

Alleen eiland P1 doorverbinden verlengd 8x de tijd, alleen eiland P2 doorverbinden verlengd de tijd 54x, verbind je beide eilanden door verleng je de tijd 512x .

Toepassing

Onderstaand een toepassing van de timer module.

Een passerende trein gaat door de IR-reflectiesluis, daardoor wordt de timer getriggerd en geeft stroom aan de knipperautomaat, deze laat de leds als een soort van spoorwegovergang beveiliging branden voor een 10-tal seconden. Verhogen van de weerstand op de timer verlengt de knippertijd.

**Geprobeerd dit ook voor 'niet-electronica' modelspoorders begrijpelijk te tekenen.

Vragen aan robantonisse@gmail.nl of bezoek mijn stand op de modelspoorbeurs Houten.

Succes.