Avene şi peşteri în sud-estul Munţilor Vâlcanarticol extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 4, Bucureşti, anul 1980