Peştera lui Cocolbea, din Munţii Şureanu, are mare potenţial explorativ


Ică Giurgiu (Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti) 

Cunoştinţele pe care le avem în luna mai 2017 despre această cavitate provin din trei surse, enumerate în continuare.

1.   Am extras cinci pagini (imaginile 1-5) din Lucrările Institutului de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti, volumul VI, anul 1967, din ampla prezentare făcută pentru mai multe cavităţi din Munţii Şureanu în articolul Contribuţii la studiul peşterilor din regiunea Hunedoara, semnat de Margareta Dumitrescu, Nicolae Orghidan, Traian Orghidan, Valeriu Puşcariu, Jana Tanasachi, Maria Georgescu, Ştefania Avram.

                                  1

                                        2
                                                   3
                                     4
                                            5

2.   Explorările Clubului de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti au adăugat un plus de cunoaştere (imagini 7-20) galeriilor situate în aval de lacul/ sifonul terminal/ sifonul 1.
7   Echipa se adună la intrarea Peşterii lui Cocolbea; 2 mai 1984.


8   Extras de pe harta topografică pe care Valer Trufaş a notat peşterile; numărul 112 este Peştera Gaura Opriţei iar numărul 113 este Peştera lui Cocolbea.
9   Extras de pe harta cu circulaţia carstică a apelor, realizată de Valer Trufaş şi Ică Giurgiu; pierderea din zona Peşterii Fântâna Socilor este dată ca alimentare subterană pentru Peştera lui Cocolbea.10   Intrarea în Peştera lui Cocolbea. Foto: Ică Giurgiu, Emilia Marinescu, Mircea Vlădulescu, Radu Călinescu; 1 iulie 2007.11

12

13

14
                                                 11-14   Explorările din 28 aprilie - 2 mai 1984. Scufundări în lacul de la baza primei cascade.


                                                  15
                                           16

        15-16   Cartarea din 16-17 noiembrie 1991 (a fost continuată pe 21-24 februarie 1992, de Mircea Vlădulescu, Emeric Simon, Adrian Rădulescu).

17   Planul şi secţiunea longitudinală pentru Peştera lui Cocolbea, realizate de Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti (un desen la scară mare se află ataşat în baza acestei pagini).

18   Peştera lui Cocolbea, intrarea, mai 1984. Foto: Ică Giurgiu.

19   La intrarea în Peştera lui Cocolbea, vedere de pe prispa de pe malul drept geografic al peşterii, acolo unde se poate campa în condiţii foarte bune. Foto: Ică Giurgiu.
20   Aspect de pe galeria de intrare în Peştera lui Cocolbea, 1 iulie 2007. Foto: Ică Giurgiu, Emilia Marinescu, Mircea Vlădulescu, Radu Călinescu. 

3.   Explorările Clubului de Speologie Proteus Hunedoara (imaginile 21-24; extras din Tomuş Raul Bogdan - Monografia carstului din Şureanu) au conturat bazinul hidrologic al Peşterii lui Cocolbea şi au permis remarcabile cunoaşteri subacvatice.

           21

                               22

                                      23    Despre Avenul de la Tăul Negru/ Avenul Bâtan putem citi pe larg aici.

                                   24