Ravene mari la Tupilaţi şi Văleni, în Podişul Sucevei


Vasile Bouaru (Rădăuţi) 

Dacă ne deplasăm de la Hanul Ancuţei, cale de 6 km (mai 2017, ultima decadă), pe drumul 208G, spre satul Tupilaţi, observăm pe dealurile din partea stângă multe alunecări de teren, una imensă.


În Tupilaţi ne deplasăm pe drumuri asfaltate, luând ca reper biserica din partea sudică a satului. Din centrul satului avem de parcurs 1 km până acolo. De pe drumul de apropiere de deal zărim deja câteva alunecări de teren (foto 1). Imediat după biserică parăsim drumul asfaltat şi ne abatem pe un drum nemodernizat care se apropie de dealurile vizate. Traversăm un mic pârâu şi găsim un loc pe unde putem ajunge la poalele dealului. Era în construcţie un pod peste pârâu şi există o mică punte din lemn pe care se poate trece pârâul.


                     1
                  
2Depăşim o mică porţiune de luncă şi urcăm pantele dealului. În timp ce urcăm întâlnim primele alunecări de teren (foto 2). Mai sus sunt unele ceva mai mari. Panta nu este prea mare, urcăm spre culmea dealului. Se conturează câteva ravene (foto 5). Aproape de culme, privim spre est (foto 6).


                    5
                        
6


O dată ajunşi pe platoul de pe deal zărim pe partea dinspre sat cum pământul alunecă încet (foto 7). După ce parcurgem 100 m privim spre înapoi (foto 8).


                      7
                        8

Ne deplasăm pre est, către Valea Moldovei, pe meandrele date de multele ravene din zonă (foto 9). Ajungem în dreptul uneia mai mari: iată marginea superioară şi valea aferentă (foto 11).


                         9
                     
11


De acolo urcăm o mică pantă păstrând direcţia est. Imediat după aceasă pantă ajungem în dreptul celei mai spectaculoase ravene (foto 12). Valea care a rezultat are aproape 400 m lungime (foto 13) şi pereţi laterali verticali, foarte înalţi (foto 14). Ne deplasăm la distanţă sigură de marginea ravenei şi vom coborî până la baza ei .


                          12
                      13
                        
14
Iată contrastul între câmpurile de deasupra şi verticalele ravenei (foto 16); pentru a ne face o impresie asupra dimensiunilor ne ajută turma de oi de pe partea cealaltă a ravenei (foto 17).


                         16
                    17

Coborâm încet pe marginea imensei ravene, zonă delimitată cu un fir electrificat ca protecţie pentru animale (foto 18). Întâlnim ades tufe de flori (foto 19).


                          18
                           19

Ceva mai jos se dezvăluie stratele geologice şi o mare verticală cu două găuri enorme produse de apa în cădere (foto 21). Din acest loc ravena este ceva mai domoală spre vale (foto 22).


                         21
                       

 22Găsim un loc pe unde coborîm pe firul văii ravenei; spre înapoi peisajul este impresionant (foto 23). Apa a săpat pereţi uriaşi (foto 24). Terenul este destul de instabil, cu mult noroi. Am realizat un scurt film https://youtu.be/Hv5h3tZmbEQ .


                          23
                          
24

Coborâm mai departe pe firul văii. Un mic firişor de apă udă această vale (foto 25). Iat-o cum arată spre amonte (foto 27). Aproape de capătul inferior al văii zărim alte strate (foto 28).


                         25
                        27
                        
28

Ieşim din vale şi ajungem la pârâul pe cale l-am traversat pentru a urca pe dealul vizitat, undeva spre aval. Ne deplasăm spre dreapta faţă de sensul de ieşire din ravenă, spre est, către o altă faţă spectaculoasă a acestui deal (foto 29). Ajungem în câteva minute şi constatăm că e o altă ravenă (foto 30). Urcăm pe marginea ei, prin loc sigur şi după câţiva metri privim spre înapoi (foto 31).                         29
                         30
                         31

De mai sus zărim baza dealului, spălată de micul pârâu care a scos la iveală strate geologice (foto 32). Urcăm mai departe (foto 33) şi ajungem în partea superioară (foto 34).


                    32
                        33
                                                                                                                         34

Stând cu faţa spre satul Tupilaţi, în dreapta noastră zărim o bună parte din valea Moldovei, cu câmpuri de rapiţă în depărtare (foto 35).


                         35

Din vârful acestei pante zărim ravena imensă prin care am trecut mai înainte (foto 36). Mai sunt câteva ravene mai mici pe care le zărim înspre est însă ne vom deplasa spre pădurea dinspre sud-est, pe liziera căreia trece drumul nemodernizat 180 care leagă satul Tupilaţi de satul Văleni (foto 37). Vom ocoli un câmp cu culturi şi ajungem în 10 minute la acel drum, nu înainte de a mai privi satul Tupilaţi (foto 38).

                       36
                           37
                     
38O dată ajunşi la drumul 180 urcăm câteva zeci de metri până în dreptul unui podeţ din beton. Pe sub el s-au scurs apele venite dintr-o altă parte a dealului pe care am fost mai înainte (foto 39). Imediat după podeţ, cum intrăm în pădure găsim o ravenă adâncă, cu pereţi apropiaţi, având aspectul unui canion (foto 40). Apa a avut putere formidabilă pentru a putea săpa acest microcanion (foto 41).


                           39
                                                                                                                                       40
                       
41

El şerpuieşte prin pădurea de stejar (foto 42). Ceva mai sus de podeţul întâlnit se află alt podeţ, la care peisajul se repetă, un alt mic canion (foto 43); iată-l cum trece pe sub rădăcinile copacilor (foto 44).


                                                                                                                                                            42
                      
43
                    44
Ambele ravene întâlnite aici conduc la una foarte mare (foto 45). Aceasta duce spre Râul Moldova, aflat nu departe. Ajungem cu mare atenţie pe marginea ei (foto 46).


                        45
                     
46
Revenim la drumul 180, de unde avem două variante: să ne întoarcem în satul Tupilaţi, aflat la 1 km spre vale sau să continuăm spre satul Văleni, aflat la 4 km în direcţie opusă. Dacă alegem să mergem spre Tupilaţi vom mai trece, exact la intrarea în sat, pe lângă alte câteva ravene, unele destul de mari. Dar şi spre Văleni vom găsi asemenea ravene. La Văleni se află un parc dendrologic.