Şoim şorecar comun, la Rădăuţi, în oraş

Vasile Bouaru (Rădăuţi)