Pàgina de benvinguda

El projecte

Riguem a la catalana és un projecte col·lectiu que neix en el marc de les assignatures "Didàctica de la llengua i la literatura catalanes" i "Didàctica del català com a L2" del Màster de Secundària de la Universitat de Barcelona del curs 2017-2018.

La seva finalitat principal és crear i difondre un seguit de seqüències didàctiques centrades en el tema de l'humor. Riure és una facultat humana superior i, treballada des de la intel·ligència, ha d'ajudar els nostres joves a llegir millor, a escriure millor i a saber interactuar millor en un món on sovint s'ha perdut el sentit de l'humor. L'humor és tan transversal que abraça la majoria de gèneres discursius que es poden portar a les aules i, per tant, la nostra aportació en aquest sentit serà presentar un seguit de seqüències didàctiques que tinguin valor des d'un enfocament comunicatiu i competencial i, a la vegada, tinguin un interès per acostar-nos a la manera ben particular de riure que tenen els catalans.

Complementàriament, l'espai web disposarà (en la mesura que el temps ho permeti) d'una secció anomenada "Com podem fer una programació?" en la qual Joan Marc Ramos procurarà donar algunes reflexions que puguin ser útils per als visitants i per als propis alumnes.

El resultat final

Consulteu la publicació "Riguem a la catalana: cinc seqüències didàctiques" per veure una mostra del resultat definitiu. Hi trobareu una justificació teòrica dels professors i cinc de les propostes acabades.

Antecedents

Aquesta web és fruit del bon resultat de tres experiències anteriors en el marc del mateix màster, en les quals s'ha donat prioritat a la possibilitat dels alumnes d'oferir materials didàctics innovadors a la comunitat educativa.

El curs 2014-2015, els alumnes del Màster ja varen dissenyar unitats didàctiques al voltant de l'humor català a les aules de secundària. Es varen seleccionar les millors propostes i es varen publicar en el repositori digital de la UB. Podeu consultar-les i llegir un

breu comentari del professor al bloc Didàctica.

El curs 2015-2016 es va aprofitar la celebració de l'any Llull per introduir-nos en el treball digital a través de pàgines web. Cada alumne va dissenyar una etapa de la ruta literària Llull viatja als instituts i va fer una sèrie de propostes d'explotació didàctica. La web que en va

resultar va ser objecte d'un treball va ser endreçada per Neus Soler en el seu Treball Final de Màster, la qual va realitzar alguns suggeriments per aprofitar el treball col·lectiu.

Finalment, el curs 2016-2017 es va proposar als alumnes que construïssin seqüències didàctiques en forma de rutes literàries a partir de textos de la web Endrets. D'aquí va sorgir Camins de Camins, un espai web on es recullen aquestes propostes amb els dossiers creats per a la seva aplicació directa a l'aula.

Consignes

Enguany, l'alumnat ha rebut les consignes següents:

Riguem a la catalana

Actualitzat el 4/10/2018