4.3.2. Електричне машине једносмерне струје


Једносмерна струја

Једносмерна струја је струја која током времена не мења свој смер...

Једносмерне струје могу бити промењиве јачине и константне јачине.
Генератори једносмерне струје

Електромотор једносмерне струје


Код генератора једносмерне струје струја се обртањем ротора индукује у намотајима ротора.

За разлику од генератора наизменичне струје, генератори једносмерне струје немају прстенове, већ полупрстенове, а сваки крај рама ротора везан је за по један сегмент полупрстена ( комутатора).

Комутатор има онолико сегмената колико ротор има пари полова, односно дупло је већи од броја рамова.

Комутатор за један обрт рама два пута промени смер струје кроз проводник, тако да се смер струје не мења.

Ради бољег разумевања помније погледати анимације.


                    
                                   

Електромотори једносмерне струје

Електромотори једносмерне с

трује имају исте главне делове као и генератор, односно сваки електромотор једносмерне струје може бити и генератор.

Електричне машине једносмерне струје другачије називамо и динамо машинама.


Преузми или одштампај лекцију ради припреме часа или учења