4.3.1. Електричне машине наизменичне струје


Наизменична струја 

Наизменична струја је струја која током времена мења смер, а тиме и јачину и напонПосебну врсту наизменичних струја чине периодичне наизменичне струје.

Периодичне наизменичне струје су струје код којих се промене смера струје, као и других параметара одвија периодично, што значи да се по истеку неког периода времена промена параметара струје увек понавља на исти начин.

Код периодичних наизменичних струја пренета количина наелектрисања за период времена Т једнака је нули.

У пракси примену имају једино синусне периодичне наизменичне струје, тј. оне струје код којих се промена параметара струје мења по синусном закону (математичка фукција 

Генератори у свим великим електранама на свету конструисани су тако да механичку енергију претварају у синусну наизменичну струју.која се учи у средњој школи, а кога занима синус угла у правоуглом троуглу је количник наспрамне катете и хипотенузе).
Генератори наизменичне струје 

Код генератора наизменичне струје обртање ротора генератора у хомогеном магнетном пољу статора изазива индукцију електричне струје у намотајима статора.

Ротор генератора има облик рама (оквира) а сваки крај рама ротора везан је за по један прстен, и постављен на носеће вратило ротора тако да је од њега изолован.

Ротор се још састоји од намотоја ротора а на прстенове ( колектора), належу четкице, преко којих је ротор повезан са спољашњим колом.

Прстенова на ротору има онолико колико има пари полова, односно број прстенова је дупло већи од броја рамова. 


Обртањем једног рама добија се једнофазна наизменична струја.

Када се ротор састоји од два рама постављених под углом од 90° добија се двофазна струја, а када се окрећу три рама постављена под углом од 120° трофазна.

Струје са више фаза зову се полифазне, а карактеристике свих струја (фаза) су исте, с тим што фазе касне једна за другом за 90° код двофазне, и за 120° код трофазне.


Електромотори наизменичне струје

 

Главни делови електромотора наизменичне струје су истоветни деловима генератора.

Генератори и електромотори наизменичних струја и коришћење наизменичних струја у свакодневном животу уопште, изум су Николе Тесле ( види наредну лекцију).

Генератор наизменичне струје.mp4

Електромотор наизменичне струје-анимација.aviПреузми или одштампај лекцију ради припреме часа или учења