Archief parochie Heilige Edith Stein - 2019

nieuwsitems - actualiteiten

'"een lamp voor mijn voet is uw woord, een schijnend licht op mijn pad"(ps 119,105)

17 december 2019

'Inleiding in de Bijbel', cursus gegeven door kapelaan Bart Theunissen

Kapelaan Bart Theunissen verzorgt cursus 'Inleiding in de Bijbel'. Deze cursus kent 8 avonden waarin deelnemers door theorie en praktijk de Bijbel leren kennen als een boek van God voor ons.

Lees verder .....

Na zijn speech overhandigde Kapelaan Bart Theunissen haar, samen met Pastoor James, een bloemstuk en een cadeaubon namens het Nicolaasberaad.

17 december 2019

Bep van Bohemen neemt afscheid van de kerkschoonmakers H. Nicolaaskerk

Op maandag 2 december was het de laatste keer dat Bep als voorzitter bij de vergadering van de kerkschoonmakers aanwezig was.

Lees verder .....

Appeltjesviering St. Lambertuskerk te Cromvoirt

16 december 2019

Appeltjesviering, een tweejaarlijkse traditie in St. Lambertuskerk te Cromvoirt

De op 10 november jl. gehouden Appeltjesviering in de St. Lambertuskerk was ook dit jaar een groot succes.

Voor een korte terugblik .....

Onze Lieve Vrouwe van Beauraing

5 december 2019

Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België

De N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch organiseert een dagbedevaart op 19 april 2020 en een vierdaagse bedevaart van 18 t/m 21 april 2020 met extra zorg naar het Belgische Beauraing.

Lees verder .....

Vrijdag 13 decemberThe Christmas Miracle of Jonathan Toomey
Dinsdag 17 december Christmas with a capital C

5 december 2019

Op 13 en 17 december a.s. kerstfilms in HelvoirThuis

Op initiatief van pastor James Joseph worden op vr. 13 en di. 17 december kerstfilms vertoond. Aanvang is 19.00 uur en de toegang is gratis. De film is voor de hele familie. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Lees verder .....

steun het bisdom Ootacamundrekeningnr.: NL 57 RABO 0155 403.893

26 november 2019

Advents- en Kerstactie parochie H. Edith Stein (Vught, Helvoirt, Cromvoirt)

Al enkele jaren houden de gezamenlijke kerken van de parochie H. Edith Stein een actie tijdens de advents- en de kersttijd - dit jaar is de opbrengst van deze actie voor het bisdom Ootacamund in India.

Lees verder .....

Herderjesmis Nicolaaskerk zoekt stoere kinderen

17 november 2019

Herdertjesmis Nicolaaskerk zoekt stoere kinderen

Voor de herdertjesviering in de "kerstnacht" zoekt Pastoor James Joseph stoere kinderen die daar aan mee willen werken om het kerstverhaal in het echt te spelen in de Nicolaaskerk.

Lees verder .....

Kerstviering Ouderen 2019in Novalis te Vught

14 november 2019

Donderdag 12 december kerstviering in Novalis - Industrieweg 9c te Vught

Uitnodiging aan ouderen voor Kerstviering in Novalis op donderdag 12 december 2019 in gebouw Novalis. Aanvang eucharistie-viering is om 14.00 uur. Aansluitend is er gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Om 17.00 uur is de afsluiting.

Lees verder .....

Opspelden van de zilveren Gregorius aan Piet van Asten uit Helvoirt

23 oktober 2019

Zilveren Gregorius speld voor Piet van Asten uit Helvoirt

Het Nicolaaskoor vierde zondag feest. Piet van Asten (80) vierde zijn zilveren jubileum bij het Nicolaaskoor; aan het eind van de zondagviering in de Nicolaaskerk kreeg de jubilaris een zilveren speld uitgereikt door de voorzitter van het koor

Lees verder .....

Pastoor James Joseph

17 oktober 2019

Pastoor James Joseph uit India blijft langer in Nederland bij parochie H. Edith Stein

Pastoor James Joseph van de parochie Edith Stein uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt is al tien jaar actief in Nederland. Deze in India geboren priester heeft een vijf jarige verlenging gekregen van zijn Bisschop Mgr. Amalraj van het bisdom Ooctacamund, Tamilnadu in India.

Lees verder .....

Bedevaart Kevelaar 15 oktober 2019

16 oktober 2019

Bijzondere bedevaart Kevelaer door parochie Edith Stein uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt

De op 15 oktober 2019 gehouden 13de pelgrimstocht van de parochie Edith Stein brengt ouderen en jeugd bijeen in aanwezigheid van bisschop Mgr. Amalraj uit India.

Lees verder .....

Landelijke peiling 'waarde van de kerk'

13 oktober 2019

Wilt u ook weten hoe het nu echt zit met de kerk?

Waarom zoveel mensen graag bij een parochie of gemeente horen en deelnemen aan kerkelijke activiteiten? Doe dan mee aan de landelijke peiling naar de waarde van de kerk die Actie Kerkbalans in aanloop naar de campagne voor 2020 organiseert en spreek u uit voor uw kerk.

Lees verder .....

Fleur van Veen

18 september 2019

Fleur van Veen naar India om te helpen bij opvang en scholing van straatkinderen

Fleur gaat in India als vrijwilligster werken aan het project “Samen” dat een onderdeel is van het werk van de paters Selesianen van Don Bosco. Deze organisatie zet zich in 130 landen in voor jeugd en jongeren, jongeren en straatkinderen, die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Fleur's bestemming is Chennai, een plaats aan de zuidoost kust van India.

Lees voor meer informatie ...

13 september 2019

Welkom bij 'Vadere', een uitnodiging waarbij de stilte en de routine van het klooster centraal staan

De organisatie 'Vadere' biedt meerdaagse ontmoetingen aan waarin mensen van allerlei verschillende leeftijden en achtergronden zich kunnen onderdompelen in stilte en in het ritme van een klooster, om zo te ontdekken wat er voor hen toe doet in het leven.

Geïnteresseerd, lees verder ...

01 september 2019

Bedevaart naar Kevelaer op dinsdag 15 oktober 2019

De parochie Edith Stein (Vught, Helvoirt, Cromvoirt) houdt op dinsdag 15 oktober een bedevaart naar Kevelaer in Duitsland. Bij de bedevaart staat geloofsbeleving en onderling ontmoeten centraal. De pastorale begeleiding zal worden verzorgd door de pastores van de parochie H. Edith Stein.

Voor nadere informatie en inschrijving: >>>

01 september 2019

CaFE: 'om het katholiek geloof te verkennen'

Op zeven cursusavonden wordt nader ingegaan op het thema 'om het katholiek geloof te verkennen'. De cursus wordt gegeven in het zaaltje achterin de H. Hartkerk, Loeffplein 3, 5262 AJ Vught. Aanvang: 19.30 uur.

Voor nadere informatie: >>>

Missie Ontwikkeling Vrede groepSecr.: Sint Jorisstraat 55268 CP Helvoirt

04 augustus 2019

Fréderique vertelt hoe een auto meisjes een toekomst kan bezorgen!

Tijdens de viering van 25 augustus a.s. (09.30u) komt Frédérique in de H. Nicolaaskerk te Helvoirt tijdens de overweging meer vertellen over het project van zuster Clementine in Kameroen en over MIVA. En hoe zij, als studente, er gepassioneerd haar stage heeft gelopen!

Lees verder .....

14 juli 2019

Heren zangers gevraagd voor Schola H. Hartkerk te Vught

Om de Gregoriaanse zang niet verloren te laten gaan wordt een dringend beroep gedaan op heren zangers zich aan te sluiten bij de Gregoriaanse Schola van de H. Hartkerk te Vught.

Lees verder .....

14 juli 2019

Bedevaart Kevelaer parochie "Edith Stein" Vught, Cromvoirt, Helvoirt

Deze zal plaatshebben op dinsdag 15 oktober 2019. Aanmelden is pas mogelijk in september van dit jaar.

Lees verder .....

14 juli 2019

Terugblik op Vormsel 2019

Op zaterdag 8 juni 2019 heeft Mgr. J. Schröder in de H. Hartkerk te Vught het Heilig Vormsel toegediend aan jongeren van de parochie H. Edith Stein.

Lees verder .....

01 juli 2019

Verdiepingsavonden in de zomermaanden

  • Titel: Duik mee de diepte in!
  • Locatie: Paulus en Sint Janskerk, Lidwinastraat 51, 5262 EN Vught
  • Start avonden: 19.30 uur
  • Info: kapelaan Bart Theunissen; 06 - 2545.1993; totustuus01@hotmail.com
  • Opgave niet nodig!

Lees verder .....

18 juni 2019

Deze zomer rondleidingen en torenbeklimmingen Neogotische H. Nicolaaskerk te Helvoirt

Rondleidingen (13.30 - ca. 15 uur) en torenbeklimmingen (15 - ca. 16.30 uur): op 14, 17, 28 en 31 juli 2019 en op 11, 14, 21 en 25 augustus 2019.

Adres: Kastanjelaan 16 in Helvoirt

Lees verder .....

17 juni 2019

‘Ik heb de Kerk niet nodig om...’

Arjan Plaisier en Filip de Rycke presenteren op zaterdag 22 juni 2019 om 20.00 uur, in de Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg de 1ste uitgave van Luigi Giussani's uitgave van 'Waarom de Kerk".

Lees verder .....

02 juni 2019

Al 25 jaar ‘er zijn’ voor mensen die thuis willen sterven

Dit jaar viert VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. haar 25-jarig bestaan. De organisatie biedt vrijwillige palliatief-terminale zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis willen sterven en aan hun mantelzorgers.

Lees verder .....

19 mei 2019

Power of Fire 2019: 'Je bent niet de enige die in God gelooft’

Ongeveer 280 vormelingen en hun begeleiders uit het hele bisdom verzamelden zich zaterdag 30 maart in ‘s-Hertogenbosch voor de Power of Fire dag. Deze jaarlijks terugkerende vormelingendag stond ook dit jaar weer in het teken van ontmoeting met elkaar en het ontdekken van geloof en Kerk tijdens de verschillende programmaonderdelen.

Lees verder .....

19 mei 2019

Opbrengst Advents- en Kerstactie 2018: € 22.859,95

De inzameling met de Adventsactie van de parochie Edith Stein - bestemd voor het dorp Gundri (India), de geboorteplaats van pastoor James Gerald Joseph - heeft een totaal bedrag van € 22.859,95 opgebracht. Met deze financiële steun wordt bijdrage geleverd aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden van de inwoners van Gundri

Lees verder .....

19 mei 2019

Maak kennis met de Focolarebeweging in Nieuwkuijk

Op donderdagavond 23 mei organiseert de spiritualiteitswerkgroep een excursie naar de abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. In 2002 is de Focolarebeweging hier gestart met de opbouw van een zogenaamd ‘Focolarestadje’, dat is een plaats voor inspiratie, vorming, dialoog en samenwerking in eenheid.

Lees verder .....

14 mei 2019

Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar Beauraing

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen.

Lees verder .....

30 april 2019

'Catholicism' nu bij jou in de buurt

'Catholicism' is een serie van enkele katholieke gespreksavonden, die iets kunnen betekenen voor zowel mensen die op weg zijn naar de katholieke Kerk, voor mensen die het geloof willen verkennen en ook voor mensen die al jaren katholiek zijn en eens op een andere manier over het geloof willen horen. Het zijn geen discussieavonden, maar gespreksavonden.

Lees verder .....

27 april 2019

J.E. (Liesbeth) Blomjous en A.H.T.M. (Tonny) van Kessel Koninklijk onderscheiden

Beiden kregen op 26 april jl een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange maatschappelijke betrokkenheid op velerlei terreinen, waaronder ook voor hun bijzondere verdiensten binnen onze parochie.

Lees verder .....

04 april 2019

Vastenactie campagne Helvoirt: "water verandert alles"

In de H. Nicolaaskerk besteedt de Missie-Ontwikkeling-Vredegroep ieder jaar tijdens de vastentijd extra aandacht aan een project van Vastenactie. Dit jaar is gekozen voor een breed thema "water".

Lees verder .....

23 maart 2019

Gaat U mee naar Lourdes!

Van 29 mei t/m 6 juni bedevaartreis per bus naar lourdes - vliegreis van 6 t/m 11 september - meer informatie op website www.lourdes-groep.nl

Lees verder .....

18 maart 2019

Paasviering in Novalis donderdag 11 april

De jaarlijkse Paasviering van de parochie Edith Stein vindt dit jaar plaats op donderdag 11 april 2019 in gebouw Novalis, Industrieweg 9c te Vught. Ook dit jaar wordt een beroep gedaan op medewerking van vrijwillige chauffeurs.

Lees verder ......

23 februari 2019

Vormelingen in de Abdij Koningshoeve te Berkel-Enschot

De nieuwe groep Vormelingen van de parochie H. Edith Stein brachten als voorbereiding op het H. Vormsel een bezoek aan de Abdij Koningshoeve in Berkel-Enschot. Voor de vormelingen een indrukwekkende dag.

Lees verder .....

23 februari 2019

Vastenactie Helvoirt 2019: ‘Water verandert alles!’

In de H. Nicolaaskerk – Helvoirt besteedt de Missie-Ontwikkeling-Vredegroep ieder jaar tijdens de vastentijd extra aandacht aan een project van Vastenactie. Dit jaar staat geen project in een land in het Zuiden centraal, maar heeft men gekozen voor een breed thema: WATER!

Lees verder .....

19 februari 2019

Vastenactie 2019

De vastenactie staat dit jaar in het teken van de ondersteuning van christenen in Palestina. De opbrengst is bestemd voor renovatie en aanschaf van noodzakelijke benodigdheden voor Jeugdcentrum Grieks katholieke kerk in Jordaanse stad Irbid nabij de grens met Syrië.

Lees verder .....

18 januari 2019

Uitbreiding pastoraal team met kapelaan Bart Theunissen

Het pastorale team van de parochie H. Edith Stein wordt met ingang van 1 februari a.s. uitgebreid met een nieuwe pastor in de persoon van Bart Theunissen.

Lees verder .....

15 januari 2019

Reisverslag Bedevaart Kevelaer 2018

Op dinsdag 9 oktober 2018 vond de jaarlijkse bedevaart van de parochie H. Edith Stein plaats naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Nelly en Jos Schellekens maakten van deze geslaagde dag een reisverslag.

Lees verder .....

15 januari 2019

Taizé in de bajes

Zondag 28 oktober 2018 waren er Taizévieringen in de gevangenis in Vught. Een viertal leden van het Taizékoor uit Helvoirt luisterde de drie aaneensluitende diensten op met hun prachtige, meerstemmige zang.

Lees verder .....