Vastenactie 2019 - parochie heilige Edith Stein

de actie staat dit jaar in het teken van de ondersteuning van christenen in Palestina

De afgelopen jaren heeft de Vastenactie in het teken gestaan van de ondersteuning van christenen in Palestina. Ook dit jaar richten we ons op de christenen in het Midden Oosten en met name op de gemeenschap in Irbid, Jordanië. De stad Irbid is, naast de hoofdstad Amman, de tweede grootste stad in Jordanië en ligt 20 km. ten zuiden van de grens met Syrië. De Grieks katholieke kerk heeft een zeer actieve parochie waarin met name kinderen en jongeren alle aandacht krijgen. Het gebouw waarin deze jongeren samenkomen telt twee verdiepingen met klaslokalen en ruimtes voor werkende jongeren en studenten. Wekelijks zijn er zo’n 130 tot 140 deelnemers. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt door de Franciscanessen die ook in Irbid leken opleiden om leiding te geven aan Bijbelkampen en catechesebijeenkomsten voor de kinderen in de omgeving. In de parochie vinden veel religieuze en sociale activiteiten plaats voor zo’n 1600 parochianen (400 families).

Er is dus veel te doen en daarom is het noodzakelijk dat het jeugdcentrum voldoet aan de meest basale eisen. De opbrengst van de Vastenactie is dan ook bestemd voor renovatie en aanschaf van de noodzakelijke benodigdheden. Toiletten en keuken moeten gerenoveerd worden. Het dak heeft isolatie nodig en de watertanks vragen om reparatie. Ook zijn er leermiddelen nodig en nieuw meubilair voor de lokalen. Ten slotte moet het hele gebouw opnieuw geschilderd worden. Kortom, hulp is hier hard nodig.

Mogen wij u met klem oproepen dit project financieel te ondersteunen? De bus voor uw bijdrage staat gedurende de vastentijd achter in de kerk op u te wachten. Wij kunnen hen echt helpen door een bijdrage middels de collectebus of via bankrekening NL57RABO0155403893 ten name van parochie Edith Stein te Vught onder vermelding: vastenactie.

Werkgroep Advent- en Vastenactie