Oproep tot vrede en verbinding, 23 maart 2016

Blijf werken aan vrede en verbinding

Wij zijn met onze gedachten bij de mensen die omgekomen zijn bij de aanslagen afgelopen tijd. Bij de vele gewonden die moeten vechten voor herstel. Bij hun geliefden en vrienden die achterblijven in verbijstering en in grote zorg.

Brussel is dichtbij. Het voelt als bijna hier net als Ankara en Istanboel. Agressie geeft schrik en verwart ons denken. Het is een menselijke reactie om in zo’n situatie onze eigen wereld af te schermen. Om bevolkingsgroepen als dader aan te wijzen. Maar dan generaliseren we en sluiten we vele onschuldigen buiten. Mensen die net zo geraakt zijn door de aanslagen en nu vrezen dat zij er op afgerekend worden.

Wij doen opnieuw een oproep tot vrede en verbinding. In deze verwarrende tijd van aanslagen en agressie naar oorlogsvluchtelingen worden wij nog meer gesterkt in de noodzaak bruggen te slaan. ‘Opdat wij elkaar leren kennen’ is niet alleen een wens, het is broodnodig. In al die verschillende gezichten herkennen we waarin we met elkaar verbonden zijn: we zijn mens. We zijn allemaal zonen en dochters, we hebben ons eigen unieke verhaal. Ieder mens is uniek.

Verontrusting over aanslagen - veraf en dichtbij - heeft Delftenaren bij elkaar gebracht. Zoals bij Bruggen Bouwen Delft. Er zijn al vele mooie en hoopgevende ontmoetingen geweest. Mensen uit verschillende lagen van de bevolking, met verschillende politieke en levensbeschouwelijke achtergronden, van gelovige tot niet-gelovige; bij allen is er een groeiende bereidheid om elkaar te leren kennen. Ook de gemeente steunt en stimuleert dit proces zowel politiek als bestuurlijk. Muren brokkelen af en bruggen worden gebouwd tussen atheïsten, humanisten, moslims, christenen, joden – met en tussen onze medemensen.

Laten we ook in deze tijd ons denken helder houden en niet anderen veroordelen. Laten we elkaar blijven opzoeken en de hand reiken. Omdat we mens zijn dankzij anderen en we met de kracht van de liefde de wereld dragen.

Het komend weekend is een goed moment voor bezinning. De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft een oproep gedaan aan het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, de Raad van Kerken en de moskeeën. In de brief wordt gevraagd om vrijdag, als het Goede Vrijdag is, uit te roepen tot de gezamenlijke dag van het gebed voor meer verdraagzaamheid, vrede en broederschap. Die oproep tot bezinning past ons allemaal, gelovig of niet. Thuis, in gebedshuizen of in andere kring vinden we onze eigen woorden, zijn we in gedachten verbonden.

namens de kerngroep Bruggen Bouwen Delft,

Edwin Vermeij

George Gelauff

Ria Pool Meeuwsen