Kom over de brug: 6 maart 2015

Terugblik dialoogavond 6 maart 2015 over samenleven in Delft

We kijken terug op een zeer geslaagde dialoog avond. Meer dan 80 mensen van verschillende komaf waren bij elkaar om te luisteren en vooral om met elkaar te praten.Foto's staan hier op facebook. Reacties op de avond staan hier.

Burgemeester Verkerk opende de avond. Zie de video op de Bruggen bouwen facebook pagina. Hij sprak over hoe om te gaan met mensen die anders zijn dan je zelf bent. Hoe meer met elkaar praten helpt om elkaar meer te begrijpen.

Iliass el Hadioui, socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, besprak hoe leraren om kunnen gaan met gebeurtenissen als de aanslag in Parijs. Door dichtbij te halen over wie dat nu ging lossen

Bruggen bouwen

Citaat burgemeester Verkerk

We stammen allemaal af van die ene moeder in Afrika. We hebben dat gen allemaal nog en het is helemaal nog niet zo lang geleden. In biologische zin staan wij heel dicht bij elkaar. Denk daar maar eens over na.

Citaat Iliass el Hadioui

Er is iets waardoor mensen uiteindelijk op een dieper niveau wel of niet een connectie met elkaar kunnen maken. Iets anders dan ideologische voorkeur, intelligentie, achtergrond, ras en al die zaken meer. En dat is een vermogen of een bereidheid om als méns in de wereld te staan.

tegenstellingen in de klas op. Wie was die politieagent die was neergeschoten, wat voelt een Nederlandse politieagent hierover? Dan kom je op het intermenselijke, ervaar je hoe we allen mensen zijn. Dat verbindt. Vervreemding verwijdert juist, het verwijdert mensen van elkaar en van de samenleving. Dat geldt niet alleen voor opstandige leerlingen in de klas, maar ook voor een Nederlandse lerares (55 jaar) die bang is omdat ze haar cultuur en traditie ziet verdwijnen. Vervreemding voorkom je door mensen te verbinden met de plaatselijke gemeenschap en door ze erkenning, waardering, stabiliteit en veiligheid te beiden.

Iliass sloot aan bij de woorden van de burgemeester over onze gemeenschappelijke afkomst (zie citaat). De Koran zegt dat ook, mensen stammen af van de eerste mensen en zijn daarna verspreid in stammen en volkeren. Die diversiteit is bedoeld om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en het goede van elkaar over te nemen.

We leerden elkaar beter kennen in 10 dialooggroepen. Daar spraken mensen zich uit dat ze soms bang zijn voor de ander. Die ander, die er bij zat in het groepje, gaf aan dat dit pijn deed. Om er vervolgens samen achter te komen dat we eigenlijk op zoek zijn naar nieuwe vrienden. In alle groepjes) vonden mooie gesprekken plaats en achteraf waren er alleen maar positieve reacties. Hoogstens dat het te kort was en mensen meer en dieper wilden gaan. Veel mensen bleven napraten, tot na 11 uur.

Aankondiging dialoogavond

Vrijdag 6 maart organiseert de werkgroep “Bruggen Bouwen” een open dialoogavond met de titel “Kom over de Brug”. Deze avond is een reactie op de gebeurtenissen in Parijs en, meer recentelijk, in Kopenhagen. De avond sluit aan op de Verklaring van vrede en verbinding die reeds door veel Delftenaren is onderschreven.

De aanslagen in Parijs en Kopenhagen roepen ook bij de Delftse bevolking de vraag op hoe met “de ander” om te gaan. Halen we de spreekwoordelijke ophaalbrug omhoog en creëren we zo een tweedeling in onze samenleving? Of vinden we een manier om deze gebeurtenissen te laten leiden tot een samenleving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. De werkgroep “Bruggen Bouwen” – onderdeel van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie – hoopt dat Delft ook in de toekomst een goede plek om te wonen kan zijn. Daarom wil zij een brug slaan tussen alle burgers in Delft.

Op 6 maart organiseert zij een open dialoogavond over dit onderwerp, met als titel “Kom over de Brug”. Burgemeester Verkerk opent de avond. De socioloog Iliass El Hadioui zal spreken over de vraag wat de gebeurtenissen in Parijs en Kopenhagen losmaken in mensen, hoe we daar mee om kunnen gaan en wat iedere Delftenaar kan doen om bruggen te bouwen. Later op de avond gaan we in kleinere groepen de dialoog aan met elkaar. We sluiten af met een drankje.

Deze avond staat open voor iedereen uit Delft en omgeving, ongeacht leeftijd en achtergrond. Vanwege de voorbereidingen stellen wij het op prijs als deelnemers zich vooraf aanmelden, maar Delftenaren die zonder opgave van mailadres binnen lopen zijn ook van harte welkom.

Datum: 6 maart 2015

Start: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)

Einde: ongeveer 22.00

Plaats: Christelijk Lyceum Delft, locatie ‘Hof van Delft’, Obrechtstraat 48, Delft

Aanmelden: delftingesprek@gmail.com.

Uit een verslag van een dialoog gesprek

Het was veelzeggend dat de gesprekspartners elkaar tevoren niet kenden en toch in het beschikbare uurtje hun zorg, angst en getroffenheid bloot wilden geven. De tijd liep uit, maar de zorgvuldigheid naar elkaar zorgde ervoor dat we bleven zitten.