Kerst 2016

Samenleven

Kerst is in aantocht. Na Istanbul en Aleppo durf ik er amper aan te denken. Mensonterende gebeurtenissen waarbij ik toekijk en van binnen huil. Soms is de wereld te wreed om vrede te vieren.

Ik maak mijn wereld kleiner en kijk om mij heen, Nederland in. Ruwe woorden van bezorgde burgers. Onze waardevolle waarde ‘vrijheid van meningsuiting’ wordt begrepen als ‘ik mag alles zeggen, dus zeg ik alles, zonder consequenties’. Ooit zong Frank Boeijen: denk niet zwart-wit. Het lijken de kleuren van Nederland te zijn geworden.

Mijn wereld is soms nog kleiner. Het zijn de mensen die ik tegenkom die mij laten stralen. Die mij laten beseffen: als ik de wereld groot maak, is het niet meer hanteerbaar. Ik val dan terug op grote woorden en algemeenheden en zie de kleine dingen verdwijnen: de vriendelijkheid van de marktkoopman, het app-je van een Syrische vriend, het kaartje van een oud-tante of de herwonnen levenskracht van een klant. Deze kleine ontelbare dingen kleuren mijn leven en mijn hart. Mijn ziel is vervuld als de jonge vluchteling een werkervaringsplek heeft gekregen, als mijn dementerende moeder geniet van ons samen-zijn, als onze vriend jarig is, als ik een knuffel krijg, als… als… als… Betekenisvolle momenten waarop ik leef, omdat ik verbonden ben.

Ik krijg geregeld de vraag: Ria, wat kan ik doen in al die ellende. En ik kan alleen vertellen hoe ík het doe. Ik ga aan de slag. Ik kijk wat mijn mogelijkheden zijn en of ik voldoende tijd en energie heb. Dan kies ik. De ene keer een kaartje voor een gezin in scheiding, de andere keer een knuffel voor een eenzame en soms betrek ik er anderen bij en bouw ik mee aan burgerinitiatieven als Bruggen Bouwen of DelftseBuur. Er is altijd iets te doen als ik me laat drijven door Amor Mundi, liefde voor de wereld. Ik blijf struikelend en stralend de liefde zoeken.

Laat de buitenwereld niet bepalen hoe we ons leven betekenis geven. Laat ons samenleven niet uit elkaar spelen in zwart-wit. Laten we denken in de kleur van ons hart. Ik wens u allen liefde.

Ik wens u en de uwen vrede en allegoeds,

Ria Pool Meeuwsen,

coördinator

Licht

Waaraan denk ik bij Kerst 2016? Aan licht, zoals zovelen. Alleen aan welk licht? Ik denk niet aan de flonkerende lichtjes van de gezelligheid in de kerstboom. Niet aan het warme kaarslicht dat je voelt stralen als je met gelijkgestemden aan tafel zit. Dat is er ook. Maar ik denk aan iets anders, aan het heldere licht van de overtuiging.

Welke overtuiging? Deze:

Ik sta voor de democratie, voor een tijdelijk mandaat aan gekozen vertegenwoordigers om te functioneren als wetgevende macht en om een regering samen te stellen en te controleren. Ik vraag van hen gedrag dat hun functie waardig is.

Ik sta voor de rechtsstaat , ik heb veel respect voor mensen die wetten moeten toepassen en moeten oordelen over anderen. Zij verdienen maximale morele bescherming.

Ik sta voor de rede en de wetenschap, me zeer bewust van alles wat we (nog) niet weten. Maar feiten zijn geen meningen, het zijn feiten. En ik verzet me met kracht tegen verzonnen nieuws en nergens op gebaseerde complottheorieën van wie dan ook.

Ik sta voor de diversiteit. Voor het recht om jezelf te zijn. Binnen de grenzen die we daar als samenleving aan stellen. Dat geldt voor iedereen.

Ik heb vertrouwen in mensen, zo begin ik elk nieuw contact. Ik kom in kerken en in moskeeën. Omdat ik daar mensen ontmoet. Heel vaak met eenzelfde verlangen naar vrede en nabijheid.

Ik voel compassie. Ik leef mee met hen die het moeilijk hebben, die van huis en haard verdreven zijn of die hun geliefde of hun baan kwijt zijn. Aan hen wil ik denken deze dagen.

Ik zoek de schoonheid. In de natuur, in de kunst, in mensen. Ik wil blijven kijken naar wat er ook is.

En ik hoor erbij. Waarbij? Bij Nederland. Bij het Nederland van Aletta Jacobs, Hugo de Groot, Christiaan Huygens, Anton de Kom, Baruch Spinoza, Anne Frank, Rembrandt van Rijn. Om er maar enkelen te noemen. In Nederland geboren of als familie naar Nederland gekomen uit Portugal of Duitsland omwille van gewetensvrijheid en openheid jegens anderen. Net zoals velen die nu in Nederland zijn. Het woord ‘Nederland’ staat voor mij voor een beschaving van gelijkwaardigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, openheid en mededogen waar zij deel aan hebben en waar nu veel mensen van allerlei afkomst hun steentje aan bijdragen. Die beschaving moeten we met elkaar hoog houden.

Laten we het licht van onze overtuiging doen stralen, vanuit kerst 2016 diep 2017 in en daar voorbij.

Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017,

George Gelauff,

lid kerngroep