Boodschap van erbarmen en verbinding, 13 nov 2015

Boodschap van erbarmen en verbinding nav de aanslagen in Parijs, 13 nov 2015

Wij zijn met onze gedachten bij de mensen in Parijs. Bij de geliefden en vrienden die achterblijven in verbijstering. Dat de liefde hen mag dragen.

Wij wijzen geweld af en roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven in onze steden en dorpen, waar een plaats is voor ieder die de democratische rechtsstaat eerbiedigt.

Wij willen sterk staan voor vrede en verbinding. We laten de angst geen splijtzwam worden. We willen bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting. We willen met elkaar in gesprek en laten elkaar niet los. We roepen iedereen op in Delft en daarbuiten dat ook te doen.

Ria Pool Meeuwsen, Bruggen Bouwen Delft

George Gelauff, Platform voor levensbeschouwing en religie Delft

Monique Toonen, Delft in Dialoog

Hasan Karadirek, Sultan Ahmet moskee Delft

Mimoun Outmany, Al-Ansaar moskee Delft

College van BenW schaart zich achter deze boodschap

“De waanzin die zich vrijdag in Parijs heeft afgespeeld, heeft ons allen enorm geschokt. Terreur heeft maar één doel: het zaaien van angst en verdeeldheid. Zolang wij vastberaden blijven in onze zoektocht naar verbinding, zolang wij elkaar blijven vasthouden – ongeacht onze achtergrond en levensopvatting – zó lang lijdt welke terreurdaad dan ook een diepe nederlaag. Dat vergt van ons allemaal moed om verder te kijken dan onze angst. En dat vraagt dat we extra naar elkaar omkijken” - burgemeester Bas Verkerk.

Het college staat voor de volle 100% achter deze boodschap van erbarming.

Dit bericht werd op 16 november geplaatst op de Facebook-pagina van de gemeente Delft.