Thuis in je wijk, juni 2015

Uitnodiging Thuis in je wijk Bagijnhof | 25 juni

De eerste dialoogtafel staat op 25 juni in de Oud Katholieke Kerk op het Bagijnhof. De gastheren zijn Hubertus Bahorie (stadsfilosoof) en Robin Voorn (priester). Voorafgaand aan 'de tafel van de dialoog’ wordt een inleiding verzorgd door de stadsfilosoof over vervreemding en thuiskomen. Iedereen is welkom!

Verkeren in den vreemde...

Thuis in eigen wijk...

Op de vooravond van de zomervakantie waarin velen weer afreizen naar bekende en onbekende bestemmingen realiseer ik mij hoe wonderlijk het is dat wij mensen van de ene kant graag verkeren in den vreemde en van de andere kant dat vreemde juist weer schuwen. Wat is daar aan de hand? Kun je ook thuis zijn in den vreemde of vreemd zijn thuis? Hoe ontstaat eigenlijk een thuisgevoel en wat werkt vervreemdend?

Je kunt dan globaal denken aan cultuurverschillen, andere manieren van leven en omgaan met elkaar. Ander geloof, anders kijken naar wat gelukkig maakt of een ander levensritme. Je kunt ook kijken naar verschillen tussen mensen. Want hoezeer wij ook op elkaar lijken, toch is iedereen uniek. Daarin stemmen wij dan toch minstens overeen! Wat ik interessant vindt, is de kwestie klein en hanteerbaar maken.

Neem nu jezelf, daarin vindt thuis zijn en vervreemding al plaats! Hoe thuis ben jij in je eigen leven? En hoe vreemd vind je soms jezelf? De mens is een raadselachtig wezen en hoezeer hij al denkt de wereld te kennen, voor zichzelf blijft hij een raadsel. Waarom doe ik wat ik doe, voel ik wat ik voel, denk ik zoals ik denk en wil ik wat ik wil; dát zijn de essentiële vragen. Verbeter de wereld, onderzoek jezelf. Maak kennis met elkaar, deel in elkaars ervaringen, droom en visualiseer hoe je graag ziet dat er in jouw wijk met elkaar wordt geleefd en kijk wat je daaraan zelf kunt bijdragen…

Hubertus Bahorie, Stadsfilosoof

Tafelgesprek in de wijk: ‘Thuis in je wijk’

Op de evaluatieformulieren van 6 maart gaven velen aan dat meer ontmoeting in de wijk een wens is. De projectgroep start met de organisatie van tafelgesprekken. Het thema is ‘Thuis in je wijk’. Wij gaan er vanuit dat dit thema mooie verhalen zal opleveren, zodat mensen elkaar werkelijk ontmoeten.

Op vrijdag 6 maart hebben we een uur met elkaar gesproken aan de hand van een verkorte versie van de dialoogmethode die door het Delftse platform Dag van de Dialoog Delft jaarlijks wordt gehanteerd op de Dag van de Dialoog in november. Deze vorm geeft de gesprekken rust, structuur en veiligheid, zodat er wordt verteld en geluisterd. Daarom gaan we deze methode ook in de wijken gebruiken.

Meehelpen met de organisatie van tafelgesprekken

Wij vragen uw hulp om samen tafelgesprekken te organiseren. Wilt u in uw wijk een tafelgesprek organiseren, neem dan contact met ons op. Wij zorgen voor ondersteuning, zodat u het niet alleen hoeft te doen. Wat nodig is, is een vriendelijke ruimte (bijv. huiskamer, werkplek of verenigingslocatie), max. 8 mensen en een gespreksleider per groep. Het gesprek duurt max. 2 ½ uur.

Kent u mensen of groeperingen die al actief zijn in uw wijk (bv in een buurthuis of sportvereniging) en die interesse zouden kunnen hebben in tafelgesprekken, laat ons dat dan weten. Of nog beter ga naar hen toe, breng zo op de hoogte van deze mogelijkheid en zoek daarna contact met ons.