De kracht van de verscheidenheid

Verscheidenheid kan beter benut worden om de samenhang in de maatschappij te versterken. Want onze samenleving bestaat juist dankzij de grote verschillen aan talenten, smaken en ideeën onder mensen. ‘De kracht van de verscheidenheid’ is de titel van een symposium georganiseerd door Het Apostolisch Genootschap Delft in samenwerking met het Platform Levensbeschouwing en Religie Delft. Het symposium vond plaats op zaterdag 2 juni 2012.

Twee gerenommeerde sprekers gingen in op de kracht van verscheidenheid.

Professor Manuela Kalsky, directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), medeoprichter Project W!J en sinds 1 januari 2012 hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving. Zij richtte zich op de vraag: "Hoe kunnen mensen hun onderlinge verschillen vruchtbaar maken en zich met elkaar verbinden?"

Wethouder Raimond de Prez, van o.a. Zorg en Wijken kent de Delftse samenleving van binnenuit. Hij besprak het thema vanuit maatschappelijk en stedelijk perspectief.

De resultaten van het symposium zijn te beschreven in kort artikel dat hieronder is te vinden.

Enkele foto's staan hier.