Nieuws

Feestelijk moment doorkijkers

Op maandag 28 maart 2022 waren veel doorkijkers en betrokkenen bij het project samen in het stadskantoor van Delft. Gelukkig kon wethouder Karin Schrederhof waarnemen voor de burgemeester, die nog ziek was. We hebben de wethouder het eerste exemplaar van het magazine met alle verhalen van de doorkijkers aangeboden. Dat magazine hebben alle aanwezigen ook gekregen. Voor de doorkijkers was er ook een kartonnen kleine versie van het kunstwerk beschikbaar als aandenken.

Tentoonstelling Doorkijkers in Huis van de Stad

Vanaf 26 februari t/m 7 april 2022 zijn de doorkijkers te zien in een tentoonstelling in het Stadskantoor, Stationsplein 1. De moeite waard om te gaan kijken.

Doorkijkersproject afgerond

Drie jaar lang ontmoetten we doorkijkers. Doorkijkers zijn mensen die net een beetje verder kijken dan hun eigen wereldje. Hun portretten, wat ze ons leerden en achtergrondinformatie over het project staan hier op onze site.

Om ze gemakkelijk te vinden: ga naar bit.ly/doorkijkers in je browser.

Wij geloven in doorkijkers. Zij vormen het Nederland van het midden. Een heel divers midden, een netwerk van groepen met soms dunne verbindingen ertussen. Doorkijkers zorgen voor die verbindingen.

Samen aan tafel op 5 en 25 mei

Op 5 en 25 mei kan er samen gegeten worden met buurtgenoten of andere Delftenaren om elkaar beter te leren kennen.

Op zondagavond 5 mei kun je aanschuiven op de Voorstraat 60 bij het Stadsklooster Delft. Inloop vanaf 17.30 uur. De maaltijd begint om 18.00 uur. Er is ruimte voor 8 tot 10 personen. Laat je verrassen! Je kunt je opgeven bij Luitgard van der Heijden, luitgardverbiest@planet.nl Vrijwillige bijdrage 5,-

Leonie Zweekhorst-de Rooij houdt zaterdag 25 mei beschikbaar voor 8 personen om bij haar aan tafel te gaan. Voor meer informatie stuur een mailtje naar delftsebruggen@xs4all.nl.

En een oproep om op Wereldvluchtelingendag, donderdag 20 juni, gasten aan tafel uit te nodigen om samen te eten en te drinken en elkaar zo te ontmoeten en beter te leren kennen.

Hugo de Groot lezing 6 juni 2019

Paul Scheffer, vooraanstaand publicist en wetenschapper, zal de vierde Hugo de Groot-lezing uitspreken op donderdagavond 6 juni 2019 in de Nieuwe Kerk in Delft. Het onderwerp is: ‘De open samenleving en haar grenzen’. Deze vierde lezing is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Delft, de Raad van Kerken Delft, TOPdelft en het Platform Delftse Bruggen. De toegang is vrij voor alle Delftse burgers.

Het belooft een inspirerende avond te worden. Na de lezing is er ruim de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe wordt de open samenleving in Delft een verbonden stad? Hoe gaan we om met grenzen? Wat zien wij met elkaar als mogelijkheden om meer verbondenheid te krijgen in de stad?

Aan de lezing is naam van Hugo de Groot verbonden. Een geboren Delftenaar uit de 17e eeuw, die internationaal beroemd is als grondlegger van het recht van oorlog en vrede. Hij was niet alleen een hoogbegaafde geleerde, maar ook vredestichter en een groot voorstander van verdraagzaamheid.

De lezing begint om 20.00 uur. De Nieuwe Kerk is open vanaf 19.00 uur. Deelname is gratis. Bij voorkeur graag even van te voren aanmelden via aanmelding-hugodegroot@delft.nl

Hans van den Burgh is de eerste doorkijker

Op 23 maart 2019 stond in Delft op Zondag een portret van Hans van der Burgh, onze eerste doorkijker. Hij helpt jongeren die de weg in het leven kwijt dreigen te raken. Hoe? Door ze te leren een fiets te repareren. Dat doet hij al vijf jaar. Vanuit zichzelf gedreven.


Jacinda Ardern: leiden door voorbeeld

Op 15 maart 2019 waren de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Heel kort daarna (maandag 18 maart) werden we opgeschrikt door een aanslag in Utrecht en op paaszondag vielen bij een serie bomaanslagen in Sri Lanka ongeveer 253 doden en circa 500 gewonden. Onder meer drie rooms-katholieke kerken en drie luxe hotels waren het doelwit. Ook in Sri Lanka werden, net als in Christchurch, mensen, die op vreedzame wijze hun geloof beleden, op brute wijze vermoord. En afgelopen zaterdag vielen een dode en zeker drie gewonden in een synagoge in het noorden van San Diego bij de viering van het joodse paasfeest.

Waar gaat het met deze wereld naartoe met al dit slechte nieuws? Dat vraag je je soms af...

We raden ieder van harte aan het prachtige interview met Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland, hier te bekijken en beluisteren. Wat een mooi interview met een dappere leider. Open, puur en liefdevol.

Nieuwsberichten uit eerdere jaren zijn hieronder te vinden:

2018

2017

2016

2015