Dialoog

Het platform staat aan de basis van de Dag van de dialoog in Delft. In 2010 hebben enkele leden van het platform zich verdiept in de dialoog methode een training gevolgd voor gespreksleider. In 2010 en 2011 heeft de Werkgroep Dialoog van het platform de Dag van de Dialoog georganiseerd voor de eigen achterban.

Over het effect van een dialooggesprek op de deelnemers was de werkgroep zo enthousiast dat ze zoveel mogelijk Delftenaren hiervan deelgenoot wilde maken. In het voorjaar van 2012 is de Werkgroep Dialoog van het Platform gestart met het zoeken van samenwerkingspartners. Een van de resultaten van deze inspanningen is dat de Projectgroep Dag van de Dialoog Delft is opgericht.

Sinds 2012 organiseert deze werkgroep de Dag van de dialoog in Delft. Meer informatie is te vinden op de Dialoog in Delft website.