Manifest: Delft, stad van verbinding

Download Manifest 2018 Manifest 2017 Ondertekenaars Welfies

Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen hebben mensen in Delft hun thuis gevonden, ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend om Delftenaar te kunnen zijn.

Middenin onze stad staat het standbeeld van Hugo de Groot, in 1583 geboren in Delft. Hugo de Groot wordt gezien als de grondlegger van het internationale volkenrecht. Dreigt er een schending van vrede en veiligheid, dan valt men terug op zijn gedachten. Wij mensen zijn in staat om voor een rechtvaardige samenleving te kunnen zorgen mede dankzij zijn ideeën.

Op 15 maart zijn er verkiezingen. Wij roepen onze politici op:

  • te staan voor een inclusieve samenleving, waar niemand buitengesloten wordt om wie hij of zij is, waarin alle mensen die recht hebben op het burgerschap, een volwaardige plek hebben;
    • met kracht en waardigheid de rechtstaat en de democratie, de basis van onze vrijheid, te verdedigen;

Wij doen een beroep op onze medeburgers om op 15 maart net als wij deze fundamentele waarden van gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit de boventoon te laten voeren bij de keuze.

Mensen van vele achtergronden hebben al eeuwenlang in Delft gewoond. Samen zijn we deze stad. Wij horen er allemaal bij, bij het Delft en het Nederland van Hugo de Groot en vele anderen die vóór ons en voor óns aan deze waarden hebben gebouwd.

Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven

Laten we samen bouwen aan onze vrijheid

Laten we staan voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving

De ondertekenaars staan hier

    • mildheid en compassie te tonen met allen die dat nodig hebben. Ieder mens heeft recht op een humane behandeling.