Nieuws 2015

Delft slaat de handen ineen | verslag 2e bijeenkomst 12 december 2015

Onze Nieuwsbrief no 10 geeft twee geschreven impressies van deze mooie bijeenkomst en de indringende muziekfragmenten die er gedeeld zijn.

Een citaat uit een van die verslagen:

'Bruggen sla je niet, die bouw je. Als het fundament niet stevig is, kan de tram er niet overheen. Aan dit fundament wordt in de ontmoetingen van Bruggen Bouwen Delft gewerkt. Men slaagde erin om in een korte tijd een waarachtig gesprek tot stand te brengen. Over vertrouwen, luisteren, hoop, nieuw leven. Maar ook de machteloosheid die veel mensen voelen. Het schaalniveau van individu-zijn lijkt voor veel aanwezigen handelingsperspectief te bieden. Als ik me richt op innerlijke vrede, kan ik ook open staan voor de mensen om mij heen. Een goede start, maar hoe krijgt het burgerschap verder vorm?

Ter afsluiting was de brandende vraag uit de kring: hoe nu verder? Het antwoord: vertel eens over deze ontmoeting op een verjaardag, op je werk of in de kerk. Zo houden we het vuurtje brandend, klinkt een ander geluid. Laten we af en toe een dag doen alsof de brug er al is, sluit je aan bij de volgende ontmoeting.'

Wij ontmoeten u graag!

Delft slaat de handen ineen | 2e bijeenkomst 12 december 2015

Zaterdag 12 december a.s. zijn wij wederom een uur bij elkaar. Evenals '21 november’ zal dit uur vormgegeven worden door verhalen-vertellen en muziek. Het centrale thema is: Wat is in mijn leven waardevol?

Met dit thema gaan we verder, zetten we ons leven voort na 21 november. We luisteren naar elkaar en horen wat voor de ander waardevol is. Dit zijn ongetwijfeld hoopgevende verhalen, energieke verhalen. Verhalen die ons de moed geven om door te gaan, voorbij de angst.

We hopen, dat het eenzelfde serene bijeenkomst wordt als op 21 november. Een uur van eenheid. Laten we de handen wederom daadwerkelijk ineen slaan door elkaar te ontmoeten.

Plaats: kantine Sultan Ahmet moskee, Duke Ellingtonstraat 201

Tijd: 10.00-11.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur)

Aanmelden hoeft dit keer niet.

Delft slaat de handen ineen | Verslag 1e bijeenkomst 21 nov 2015

'Op uitnodiging van Bruggen Bouwen Delft waren afgelopen zaterdag zo’n vijftig mensen bijeen voor een moment van eenheid en bezinning. Mensen van uiteenlopende overtuigingen: moslims, christenen, humanisten en anderen die net zo goed meer vrede en verbinding zoeken.'

Zo begint het verslag dat een van de deelnemers maakte van de bijeenkomst op 21november.

U vindt het verslag in Nieuwsbrief no 9.

Delft slaat de handen ineen | moment van eenheid

Op 21 november 2015 organiseert Bruggen Bouwen Delft in de Turkse moskee Sultan Ahmet een bijeenkomst voor alle Delftenaren. Na overleg met o.a. mensen uit de Turkse, Marokkaanse, Somalische en Koerdische vereniging komen moslims, christenen, humanisten en mensen met andere overtuigingen van 10.00-11.00 uur samen voor een bijeenkomst, een moment van bezinning en eenheid.

‘Zaterdag j.l. gaven we een verklaring uit, de boodschap van erbarmen. Daarin schreven wij o.a.: “Wij willen sterk staan voor vrede en verbinding. We laten de angst geen splijtzwam worden. We willen bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting. We willen met elkaar in gesprek en laten elkaar niet los. We roepen iedereen op in Delft en daarbuiten dat ook te doen.” Het blijft niet bij woorden alleen, hoe impactvol deze boodschap inmiddels ook blijkt te zijn. Laten we de daad bij het woord voegen en zaterdag de handen daadwerkelijk ineen slaan. Omdat we elkaars gelijken zijn en we samen staan voor vrede en verbinding”, aldus Ria Pool Meeuwsen, coördinator BBD. ‘Of je religieus bent of niet, deze bijeenkomst is er voor alle Delftenaren. Het gaat hier niet meer om onze levensbeschouwelijke achtergrond, maar om wie we zijn, als mens. Laten we daarvoor zaterdag samenkomen.’

Plaats: Sultan Ahmet moskee, Duke Ellingtonstraat 201

Tijd: 10.00-11.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur)

Aanmelden (verplicht): bruggenbouwendelft@xs4all.nl

Boodschap van erbarmen en verbinding nav de aanslagen in Parijs, 13 nov 2015

Wij zijn met onze gedachten bij de mensen in Parijs. Bij de geliefden en vrienden die achterblijven in verbijstering. Dat de liefde hen mag dragen.

Wij wijzen geweld af en roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven in onze steden en dorpen, waar een plaats is voor ieder die de democratische rechtsstaat eerbiedigt.

Wij willen sterk staan voor vrede en verbinding. We laten de angst geen splijtzwam worden. We willen bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting. We willen met elkaar in gesprek en laten elkaar niet los. We roepen iedereen op in Delft en daarbuiten dat ook te doen.

Ria Pool Meeuwsen, Bruggen Bouwen Delft

George Gelauff, Platform voor levensbeschouwing en religie Delft

Monique Toonen, Delft in Dialoog

Hasan Karadirek, Sultan Ahmet moskee Delft

Mimoun Outmany, Al-Ansaar moskee Delft

College van BenW schaart zich achter deze boodschap

“De waanzin die zich vrijdag in Parijs heeft afgespeeld, heeft ons allen enorm geschokt. Terreur heeft maar één doel: het zaaien van angst en verdeeldheid. Zolang wij vastberaden blijven in onze zoektocht naar verbinding, zolang wij elkaar blijven vasthouden – ongeacht onze achtergrond en levensopvatting – zó lang lijdt welke terreurdaad dan ook een diepe nederlaag. Dat vergt van ons allemaal moed om verder te kijken dan onze angst. En dat vraagt dat we extra naar elkaar omkijken” - burgemeester Bas Verkerk.

Het college staat voor de volle 100% achter deze boodschap van erbarming.

Dit bericht werd op 16 november 2015 geplaatst op de Facebook-pagina van de gemeente Delft.

Dag van de Dialoog in Delft: 12 november 2015

Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt in de landelijke week van de dialoog de Delftse Dag van de Dialoog georganiseerd. Op verschillende plekken in de stad staan op donderdag 12 november tafels klaar om Delftenaren met elkaar in gesprek te laten gaan. Het thema is ‘Beter een goede buur…’ .

Zie de zevende nieuwsbrief en de website van Delft in dialoog. Aanmelden kan op die website.

Geslaagde dialoogavond op 2 oktober

Op vrijdag 2 oktober jl. vond een dialoogavond plaats in de Marokkaanse Al-Ansaar moskee, die in het teken stond van een ontmoeting van moslims en niet-moslims. Zo’n 75 burgers, voor het grootste deel afkomstig uit Delft, namen eraan deel.

Zo begint de impressie van Edwin Vermeij, om te eindigen met:

Het was een baanbrekend gebeuren.

De impressie staat hier en in de zesde nieuwsbrief

Ontmoeting rondom de Islam, 2 oktober 2015

Wij nodigen alle Delftenaren uit!

Zie ook de uitnodiging en de nieuwsbrief

De waarheid wordt te weinig gezocht,

de liefde te weinig gevonden

Jonas Slaats

Datum: 2 oktober 2015

Start: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)

Einde: ongeveer 22.00

Plaats: Al-Ansaar Moskee, Vulcanusweg 265a, Delft

Aanmelden: bruggenbouwendelft@xs4all.nl of 015 – 257 1061

Vrijdagavond 2 oktober, op de internationale dag van geweldloosheid, organiseert Bruggen Bouwen Delft een ontmoeting rondom de islam.

  • Wat betekent islam in mijn leven? Vertel je verhaal!
  • Naar binnen keren, verhalen delen, van elkaar iets leren en de ander als mens waarderen

Voor Delftenaren gaat 2 oktober eindelijk de kans zijn om persoonlijk kennis te maken met wat islam werkelijk betekent voor de moslims die met ons in Delft wonen. Niet via media of geschriften, maar via verhalen uit de eerste hand: van medemensen, stadsgenoten, buurtbewoners. Hierbij kunt u ook uw verhaal vertellen! Wat ik niet begrijp en graag zou willen vragen….

Aan alle Delftenaren die de Profeet Mohammed, zijn leven en zijn werk, tot voorbeeld van hun leven hebben gemaakt, willen wij vragen om met elkaar en met niet-moslims de waarde te delen die islam voor hun leven heeft. Niet om een debat aan te gaan, noch om een ander te overtuigen, maar om van mens tot mens verhalen van schoonheid en inspiratie te delen. Hoe verrijkt islam uw dagelijks leven, welke zin geeft het aan uw bestaan en hoe draagt het bij aan vrede en verbinding in uw omgeving?

In deze tijd van onrust, angst, vervreemding en geweld kunnen wij niet in onze bolwerken blijven zitten oordelen over elkaar. Onbekend maakt onbemind en vooroordelen hebben de neiging om te laten ontstaan waar men bang voor is. Veruit de meeste niet-moslims in het Westen hebben nauwelijks een idee wat islam eigenlijk is. En wat ervan bekend is wordt veelal verkeerd begrepen. Zo wordt islam vaak gezien als een dogmatische en fundamentalistische religie, jihad als een dodelijke bezigheid en worden alle verschillende moslim culturen voor het gemak over één kam geschoren. Echter, voor iedere moslim is moslim zijn een andere beleving.

De avond wordt geopend door Ria Pool Meeuwsen, coördinator Bruggen Bouwen Delft en Stadsfilosoof en welzijnsdenker Hubertus Bahorie. Na deze korte introductie volgt de lezing van Jonas Slaats, onder meer bekend van het boek Sufi’s, Punkers en Poëten waarvoor hij als christen op reis is gegaan in de wereld van islam.

Na een korte pauze volgt de daadwerkelijke ontmoeting en maakt u in kleine groepen kennis met elkaar. Het delen van de verhalen gebeurt door middel van een dialoogvorm waarmee u respectvol naar elkaar kunt luisteren.

Verhalen delen, van elkaar iets leren, anderen als mens waarderen.

Aanmelden: bruggenbouwendelft@xs4all.nl

Uitnodiging Thuis in je wijk Bagijnhof | 25 juni

De eerste dialoogtafel staat op 25 juni in de Oud Katholieke Kerk op het Bagijnhof. De gastheren zijn Hubertus Bahorie (stadsfilosoof) en Robin Voorn (priester). Voorafgaand aan 'de tafel van de dialoog’ wordt een inleiding verzorgd door de stadsfilosoof over vervreemding en thuiskomen (zie hier voor meer achtergrond). Iedereen is welkom!

Bruggen Bouwen Delft heeft voor een specifieke dialoogmethode gekozen zodat de deelnemers werkelijk naar elkaar luisteren en discussie uitgesloten is. Door elkaar verhalen te vertellen, ervaringen, ontstaat de ontmoeting en kunnen we elkaar beter leren kennen. De dialoogmethode is ontwikkeld na 9/11 en wordt sindsdien landelijk op verschillende plekken op verschillende momenten toegepast. De avond start om 20.00 u en eindigt om 22.00 u.

Aanmelden kan via: info@stadsfilosoof.nl of robinvoorn@gmail.com.

Samen eten op 5 mei

Om aan deze wens van een aantal van u te voldoen, starten wij met de organisatie van de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Het 4/5 mei comité uit Amsterdam is in 2012 hiermee gestart en met toestemming adopteren wij dit initiatief.

Kom over de brug: vrijdagavond 6 maart

Ongeveer 80 mensen, van heel verschillende komaf namen deel aan de dialoogavond 'Kom over de brug'. Na een mooie start van burgemeester Verkerk, hield Iliass El Hadioui een zeer aansprekende lezing over tegenstellingen opheffen door je in elkaar te verdiepen, over vervreemding en over erkenning. In 10 dialooggroepen wisselden mensen ervaringen uit. Daarna waren er nog zeer geanimeerde nagesprekken onder genot van een drankje.

Meer over de dialoogavond staat hier en op facebook.

Zaterdag 21 februari 2015

De werkgroep Bruggen bouwen was opnieuw bijeen in de Sultan Ahmet moskee. We spraken over de plannen voor de Kom over de brug bijeenkomst op 6 maart, het contact met de gemeente, socratische gesprekken, je eigen overtuigingen spiegelen aan anderen en dat je daar ook een beetje bang voor bent en over levenskunst. Toen waren anderhalf uur om en was de eindtijd bereikt, maar ging het gesprek nog anderhalf uur door over de Islam. In een boeiende gedachtewisseling ontstond een evenwichtig beeld en er kon er ook dieper doorgevraagd worden naar dingen die de groepsleden bezig hielden. Bruggen binnen deze groep worden steeds sterker.

Bruggen bouwen

Verklaring van vrede en verbinding

Zaterdag 31 januari 2015

Het initiatief om mensen in Delft meer met elkaar te verbinden vindt weerklank. Nieuwe deelnemers sluiten zich aan bij de ondertekenaars van de Verklaring voor Vrede en Verbinding. Met twintig aanwezigen uit allerlei levensbeschouwelijke richtingen brainstormden we over het praktische vervolg op de Verklaring. Als eerste actie komt er in maart een bijeenkomst waarop alle burgers van Delft uitgenodigd worden om samen na te denken en te praten over de mogelijkheden om met elkaar en naar elkaar bruggen te slaan.

De groep is ook met elkaar bezig zich in elkaars achtergrond en zienswijze te verdiepen. Zaterdag vertelde een lid van het Humanistisch Verbond over de achtergronden en principes van het Humanisme. Als docent zoekt hij steeds naar ‘Wie ben jij?’, het verhaal achter de student.

De deelnemers denken ook na over hoe ze mensen kunnen verbinden. Dat gaat vaak met woorden en is lang niet altijd eenvoudig. Taal kan verbinden maar ook verwijderen. Mensen kunnen soms flink verschillen in wat ze voelen bij een bepaald woord. Dat komt omdat hun achtergronden heel anders zijn en omdat ze tot verschillende groepen behoren.

vrijdag 30 januari 2015

Vandaag ontvingen we een adhesiebetuiging van burgemeester Verkerk van Delft

Vrijdag 23 januari 2015

Een werkgroep van leden van het platform overlegt in de Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging Delft over vervolgacties.

Dinsdag 20 januari 2015

Het platform publiceert de Verklaring van vrede en verbinding op haar website en verspreidt deze onder de deelnemers.

Zaterdag 17 januari 2015

Vertegenwoordigers van het platform bijeen in de Delftse Sultan Ahmet moskee besluiten tot het opstellen van een Verklaring van vrede en verbinding.

Zondag 10 januari 2015

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs treffen leden van het platform elkaar in de Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging Delft. Ze wisselen ervaringen en indrukken uit en inventariseren mogelijkheden tot actie.