Nieuws 2018

Tafels van hoop voor vluchtelingen, 18 en 21 december 2018

Vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie de vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Kerk in Actie organiseert daarom ook dit jaar Tafels van Hoop. In Delft doen we hier voor het tweede jaar aan mee. Er hebben zich bij Delftse Bruggen 2 tafels aangemeld, aangeboden door Stadsklooster Delft en door DelftseBuur/HuisNL.

Voor meer informatie over plaats, datum, tijd en aanmelden zie de pagina Aan tafel.

Dag van de dialoog Delft: 7 november 2018

Op woensdag 7 november 2018 organiseert de projectgroep Delft in dialoog wederom de Dag van de Dialoog Delft. Het thema is 'Verbinding - Maak het mee(r)'. 's Avonds staan meerdere tafels klaar op één centrale plek in de stad: het Stadskantoor aan Stationsplein 1. De burgemeester zal de avond openen. We omlijsten dit jaar de gesprekken met multi-culturele hapjes en muziek.

In de ochtend vinden er tafels plaats voor vrouwen in de wijk Voorhof/Poptahof.

Zie Delft in dialoog.

Welkom aan Tafel 2018: eten in mei, de maand van de (gast)vrijheid

Eet u mee? De aftrap voor Welkom aan Tafel werd dit jaar door onze burgemeester gedaan. Op woensdag 11 april at zij met jonge mensen in het Stadhuis op de Markt. Een lunch met vrijwilligers van het pop-up restaurant Hartige Samaritaan, Kindertuinen en Huiswerkbegeleiding Buitenhof.

De burgemeester steunt van harte dit initiatief van het platform en riep op verschillende plekken de Delftenaren op om zelf een Tafel te gaan organiseren of om aan te schuiven bij een initiatief van een ander.

Bij deze bent u uitgenodigd. Kies hier een tafel en meld u aan!

Manifest voor gemeenteraadsverkiezingen: Delft, stad van verbinding

Met meer dan 200 ondertekenaars, waaronder de burgemeester, heeft het manifest 'Delft, stad van verbinding' veel steun gekregen voorafgaand aan de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017. Het manifest doet een oproep aan politici en kiezers:

Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven

Laten we samen bouwen aan onze vrijheid

Laten we staan voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving

Het gaat over Delft als stad van en voor velen. En is daarmee wezenlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Wij herhalen daarom met kracht deze oproep.

Hier staat de tekst met geactualiseerde datum. Aan ieder die dat wenst om te lezen, downloaden en verder te verspreiden.

Delft, een stad van uitersten? Voorbij het wij-zij denken

In een stad die volop in ontwikkeling is, zien wij naast alle prachtige kansen en mogelijkheden ook het gevaar van groeiende tweedeling tussen mensen. Tweedeling tussen arme en rijke, hoog- een laag opgeleide bewoners. Tussen bewoners met alle kansen en zij die deze misschien niet krijgen. Tussen bewoners met verschillende etnische achtergronden. En tussen wel, niet, of ánders gelovigen.

Op 6 maart organiseren wij met de gemeente, TOPdelft, en de Marokkaanse en Turkse Culturele verenigingen een avond in museum het Prinsenhof die in het teken staat van het wij-zij denken voorbij.

Inleider en gespreksleider is Bart Brandsma, filosoof, trainer en consultant. Hij heeft duidelijke ideeën over samenleven, o.a. dankzij zijn persoonlijke ervaringen in bijvoorbeeld Noord-Ierland en Libanon. In 2016 verscheen hierover zijn publicatie 'Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken'.

Dinsdag 6 maart 2018 in Museum Prinsenhof Delft

Programma

  • 19.30 Inloop, kennismaking met initiatieven uit de stad
  • 20.00 Welkom door Mw. M. van Bijsterveldt, burgemeester van Delft
  • 20.10 Inleiding door Bart Brandsma
  • 20.50 Gesprek o.l.v. Bart Brandsma
  • 21.30 Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Als u van plan bent aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, dit graag tot uiterlijk 26 februari melden op: hvdlinden@delft.nl

Meer informatie over Bart Brandsma staat hier en hier

Nieuwsberichten uit eerdere jaren zijn hieronder te vinden:

2017

2016

2015