Wie zijn wij?

In het platform Delftse Bruggen gaan het Platform voor levensbeschouwing en religie Delft en Bruggen Bouwen Delft samen.

Het Platform voor levensbeschouwing en religie Delft (LenRD) bestaat sinds 2010 als een informeel netwerk dat mensen uit Delft en omgeving verbindt die hun visie op het leven en inspiratie met elkaar willen delen en van elkaar willen leren. Het is opgericht na een initiatief vanuit de Raad van Kerken Delft.

Begin 2015 waren de aanslagen op Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt in Parijs. Het weekend na de aanslag was het Platform LenRD bij elkaar in de Marokkaanse moskee, waaruit de Verklaring van vrede en verbinding is voortgekomen. Dat groeide uit tot diverse breed gewaardeerde bijeenkomsten in Delft, waar niet alleen mensen vanuit een levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond zich bij betrokken voelden, maar ook mensen vanuit persoonlijke of maatschappelijke motieven. Om daar gehoor aan te geven werd gekozen voor een presentatie door middel van Bruggen Bouwen Delft (BBD), zodat alle Delftenaren zich aangesproken kunnen voelen. BBD groeide in de loop van de tijd uit tot een netwerk met deelnemers vanuit het Platform LenRD en nieuwe betrokken Delftenaren, die wilden meewerken aan sociale cohesie in Delft.

Halverwege 2016 constateerden leden van de kerngroep van BBD en van het platform LenRD dat het bestaan van twee nauw verwante en gelieerde netwerken verwarring kan oproepen. Ook kan het discussies opleveren over de verschillen en begrenzingen van de netwerken, terwijl juist samengaan en verbinding beoogd worden. Daarop is in 2018 besloten als platform Delftse Bruggen verder te gaan en hierin alle activiteiten en doelstellingen van beide netwerken te verenigen.

Uit het Platform voor levensbeschouwing en religie Delft is ook Delft in dialoog voort gekomen. Dialoogactiviteiten vinden plaats onder begeleiding van door het Platform Dag van de dialoog Delft getrainde gespreksleiders.