Bart Brandsma

Delft, een stad van uitersten? Voorbij het wij-zij denken

In een stad die volop in ontwikkeling is, zien wij naast alle prachtige kansen en mogelijkheden ook het gevaar van groeiende tweedeling tussen mensen. Tweedeling tussen arme en rijke, hoog- een laag opgeleide bewoners. Tussen bewoners met alle kansen en zij die deze misschien niet krijgen. Tussen bewoners met verschillende etnische achtergronden. En tussen wel, niet, of ánders gelovigen.

Op 6 maart organiseren wij met de gemeente, TOPdelft, en de Marokkaanse en Turkse Culturele verenigingen een avond in museum het Prinsenhof die in het teken staat van het wij-zij denken voorbij.

Inleider en gespreksleider is Bart Brandsma, filosoof, trainer en consultant. Hij heeft duidelijke ideeën over samenleven, o.a. dankzij zijn persoonlijke ervaringen in bijvoorbeeld Noord-Ierland en Libanon. In 2016 verscheen hierover zijn publicatie 'Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken'.

Dinsdag 6 maart 2018 in Museum Prinsenhof Delft

Programma

  • 19.30 Inloop, kennismaking met initiatieven uit de stad
  • 20.00 Welkom door Mw. M. van Bijsterveldt, burgemeester van Delft
  • 20.10 Inleiding door Bart Brandsma
  • 20.50 Gesprek o.l.v. Bart Brandsma
  • 21.30 Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Als u van plan bent aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, dit graag tot uiterlijk 26 februari melden op: hvdlinden@delft.nl

Meer informatie over Bart Brandsma staat hier en hier