Nieuws 2016

Aleppo, Istanbul, Ankara, Zürich, Berlijn ...

Aleppo een deel van de stad volledig in puin, weer mensen op de vlucht.

Gevoelens in Duitsland en de andere getroffen landen: zo veel verdriet. We zien de beelden en leven mee met de slachtoffers en hun geliefden. Wiens Kerstfeest in een tragedie is veranderd. We voelen het verdriet en de onmacht.

In Duitsland hoor je ook de vraag of zo'n laffe daad de dank is voor gastvrijheid voor vluchtelingen. Een begrijpelijke eerste reactie. Maar laten we alsjeblieft niet generaliseren. Laten we niet degenen die huis en haard verlaten hebben als slachtoffer van de oorlog nawijzen voor een verwerpelijke, lage misdaad waar zij part nog deel aan hebben.

En wij die ons afvragen of we wat moeten laten horen, want het is al de zoveelste keer. Heeft het nog zin? Ja dus, het moet, het geluid van vrede en verbinding moet blijven klinken, steeds weer. Juist nu!

Laten we elkaar opzoeken en vasthouden. Laat liefde, vriendschap en zorg voor elkaar onze drijvende kracht zijn.

Kerst 2016

Overwegingen bij Kerst 2016 van twee leden van de kerngroep staan hier

Herdenking omgekomen vluchtelingen

Op 2 november organiseert het platform Bruggen Bouwen Delft een herdenking waar vluchtelingen, omgekomen aan de grenzen van Europa, worden herdacht. Ook staan wij stil bij familie en vrienden die zijn omgekomen door geweld van oorlog en onderdrukking.

De bijeenkomst is van 19.00-19.30 uur, Apostolisch Genootschap, Van Adrichemstraat 277.

Ieder die hier bij wil zijn is van harte uitgenodigd.

Kom ook!

Er komen weer diverse gelegenheden waar Delftenaren elkaar kunnen ontmoeten. In Nieuwsbrief 24 is meer te vinden over:

  • De open dag van de Sultan Ahmet moskee op 29 en 30 oktober
  • De Dag van de dialoog in Delft op 9 november met als thema Vriendschap, zie ook Delft in dialoog
  • De Hugo de Groot lezing 'Godallemachtig eendrachtig' door Dr. Joris Vercammen op 15 november: aankondiging en persbericht

Lees ook het verhaal van Banan en Ahmad, twee nieuwe Delftenaren, op Zinweb

Afscheid Burgemeester Verkerk

De brief van BBD aan burgemeester Verkerk ter gelegenheid van zijn afscheid is hier te vinden (gepubliceerd met toestemming).

Istanbul, 28 juli 2016

Weer een verschrikkelijke aanslag met zo veel doden en gewonden. We denken aan iedereen die hier nauw bij betrokken is, de slachtoffers, hun familie, vrienden en bekenden. En aan alle mensen die dit niet willen, die staan voor andere waarden, voor met elkaar samen leven en verschillen overbruggen.

Laten we blijven werken aan de vrede en verbinding tussen mensen. Vanuit een vast vertrouwen dat de stille krachten overwinnen.

Welkom aan Tafel, mei 2016

In de maand van de (gast)vrijheid nodigen wij Delftenaren uit om met elkaar te eten om samen onze vrijheid te vieren. Zet u uw huiskamer open? Of meld u aan om mee te eten.

Oproep tot vrede en verbinding, 23 maart 2016

Wij zijn met onze gedachten bij de mensen die omgekomen zijn bij de aanslagen afgelopen tijd. Bij de vele gewonden die moeten vechten voor herstel. Bij hun geliefden en vrienden die achterblijven in verbijstering en in grote zorg.

....

Wij doen opnieuw een oproep tot vrede en verbinding. ....

....

Laten we ook in deze tijd ons denken helder houden en niet anderen veroordelen. Laten we elkaar blijven opzoeken en de hand reiken. Omdat we mens zijn dankzij anderen en we met de kracht van de liefde de wereld dragen.

....

Lees hier de volledige tekst van de oproep!

Of download de pdf en verspreid deze!

Als we niets meer dan de liefde hebben, 22 maart 2016

Quand on n'a que l'amour

Pour parler aux canons

Et rien qu'une chanson

Pour convaincre un tambour

Alors sans avoir rien

Que la force d'aimer

Nous aurons dans nos mains

Amis le monde entier

Jacques Brel

Als we niets anders dan de liefde meer hebben ... dan hebben we de liefde!

Luister hier of hier en lees op onze tekstpagina mee

Tweede Waarden-volle ontmoeting: 10 maart 2016

Wij nodigen u uit voor de tweede Waarden-volle ontmoeting op 10 maart. Op deze avond staat de lyriek centraal. Lyriek is in de letterkunde de verzamelnaam voor teksten, die een persoonlijk gevoel uiten. Liederen stellen mensen in de gelegenheid in vuur en vlam te staan. Na een korte inleiding van onze gastvrouw Wouke Lam delen een aantal mensen welk lied of welk gedicht hen bemoedigt of inspireert. Waarom zijn deze liederen en teksten zo waardevol voor hen? We delen onze 'zielenroerselen' met elkaar, concentreren ons op wat de liederen en teksten met ons doen, welke betekenis wij er uit halen, of genieten in stilte van wat anderen met ons delen. Een zoektocht naar bezield enthousiasme! U bent van harte uitgenodigd.

Plaats: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50

Datum en tijd: 10 maart, 20.00-22.00 uur

Tijd: 20.00-22.00 uur

Aanmelden: bruggenbouwendelft@xs4all.nl

In onze 12e nieuwsbrief staan twee verslagen van de eerste Waarden-volle ontmoeting.

Eerste Waarden-volle ontmoeting: broederschap 11 januari 2016

In 2016 starten we met een aantal thema-avonden, de zogenaamde waarden-volle ontmoetingen om dieper in te gaan op het begrip waarden en wat dit voor ons persoonlijk en gezamenlijk leven betekent.

Wij nodigen u uit om elkaar te ontmoeten en wel op 11 januari in de Sultan Ahmet Moskee voor de eerste Waarden-volle ontmoeting. We gaan met elkaar in gesprek over de klassieke waarde Broederschap.

Na de inleiding van onze gastheer, waarin hij vanuit de islam een licht werpt op broederschap en naastenliefde, onderzoeken we deze waarden vanuit onze eigen levensovertuiging. Vullen we elkaar aan, wat zijn de overeenkomsten en waarin verschillen we anno 2016? Ieder mens, zichzelf gelovend noemend of niet, leeft vanuit zijn waarden.

Welke waarden betekenen voor u verbinding met andersdenkenden?

Plaats: Duke Ellingtonstraat 201

Tijd: 20.00-22.00 uur

Aanmelden: bruggenbouwendelft@xs4all.nl