Organisatie

Het platform functioneert als een informeel netwerk. Deelnemers participeren in het platform op persoonlijke titel en hoeven dus niet een formeel standpunt namens een maatschappelijke, levensbeschouwelijke of religieuze organisatie in te nemen. Wel gaan we er van uit dat deelnemers die gelieerd zijn aan bestaande organisaties, contact houden met hun achterban. Zij kunnen de leden van hun organisaties informeren en raadplegen over de activiteiten van het platform, hen vragen om ideeën in te brengen in het platform en hen enthousiasmeren om mee te doen aan activiteiten.

Een informeel netwerk sluit officiële vertegenwoordigers niet uit. Integendeel, indien gewenst kunnen officiële vertegenwoordigers van organisaties zich aansluiten bij het platform. Als het nodig is kan het platform haar netwerk ook benutten om standpunten van Delftse organisaties te verenigen en verwoorden, bv over grote maatschappelijke vraagstukken.

Voor de onderlinge coördinatie en het voorbereiden van de ontmoetingen is er een initiatiefgroep, een organische groep zonder formele status. De initiatiefgroep heeft geen vaste samenstelling in de zin van wel/geen vaste lidmaten. Wie zich aangetrokken/aangesproken voelt, kan geïntroduceerd worden en deelnemen zo lang en zo vaak hij/zij behoefte heeft.

De coördinatie vullen we organisch in met zo min mogelijk vaste/langdurige rollen. Dat geldt voor voorzitterschap, notulen, (proces-)voorbereiding bijeenkomsten, onderhoud website, nieuwsbrieven. We streven de intentie van een ronde tafel na. Geen vaste boegbeelden en woordvoerders, uiteraard voor zover mogelijk.

Voor de uitwerking van haar activiteiten vormt het platform op ad-hoc basis werkgroepjes uit haar deelnemers en geïnteresseerde vrijwilligers uit de achterban van de deelnemers.