Wezenlijke inhoud

De Verklaring van Vrede en verbinding stelt: 'Wij willen ons richten op de wezenlijke inhoud van levens­beschouwelijke en religieuze overtuigingen. Boodschappen van vrede, respect en compassie, zoals deze door miljoenen goedwillende mensen overal ter wereld uitgedragen en waar gemaakt worden. Wij weigeren die boodschappen te laten kapen door extremistische opvattingen. Die wezenlijke inhoud gaan we verduidelijken voor ieder die het wil horen.'

Deze pagina bevat bijdragen die de wezenlijke inhoud verder uitdiepen. Te beginnen met de brief, die op 13 oktober 2007 door 138 moslim geleerden verzonden is aan alle christelijke instanties. De Engelse versie is te vinden op www.acommonword.com. De Nederlandse vertaling [A common word (Nl vert.).pdf] is hieronder te downloaden.

De kernpunten van de open brief van 124 Islamitische geleerden die de ideologie van ISIS verwerpen staat hier (in het Engels). De brief zelf is hier te vinden.