Educatief materiaal

'Bekijk hier links waarmee je als leerkracht aan de slag kan gaan.'

In de Vlaamse Canon zijn relevante vensters, linken  en aanknopingspunten terug te vinden.  Zie onder meer volgende linken:

https://www.canonvanvlaanderen.be/#de-wereld-in-vlaanderen

https://www.canonvanvlaanderen.be/events/pedro-de-gante/

https://www.canonvanvlaanderen.be/events/paul-panda-farnana/

https://www.canonvanvlaanderen.be/events/de-wereld-in-vlaanderen/

Koloniaal Congo: over feiten en mythes

Het Archief voor Onderwijs is een beeldbank voor onderwijs waarin leerkrachten een waaier aan audiovisueel materiaal kunnen terugvinden.

Het AfricaMuseum in Tervuren heeft een breed pedagogische aanbod en een educatief team. 

Ook op de website van de VVLG - Vlaamse Vereniging voor Leraren geschiedenis en cultuurwetenschappen - zijn lessen en links terug te vinden.

Bron cartoon Joris Snaet : krant De Standaard.

De pedagogische werkgroep van School Zonder Racisme werkte enkele dossiers uit om zelf in de klas mee aan de slag te gaan. Voor lesideeën en tips om rond racisme en discriminatie te werken in de klas kan je een kijkje op de website van School Zonder Racisme.  

Herinneringseducatie


Het verleden spreekt tot ons in wel duizend stemmen. Ze dreigen, ze troosten, ze bemoedigen of ze bewegen ons tot actie. Het is de toekomst die ons oproept tot het bereiden van de weg.

(Felix Adler, 1876)

Veel leerkrachten zijn overtuigd van het belang van herinneringseducatie, maar hoe breng je dit in de klas? In de praktijk is dat niet altijd even gemakkelijk. Je moet met veel zaken rekening houden en de juiste vragen stellen: Over welk verleden moeten we leren? Wat zijn de lessen die we uit geschiedenissen van oorlog en geweld kunnen halen? Hoe maken we lessen over het verleden relevant voor jongeren in het hier en nu? En hoe kan je vlot de weg vinden naar het juiste aanbod voor jouw doelgroep? Om leerkrachten te helpen bij deze klus, werd in 2008 het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) 

'Wandelen naar Congo in Brussel'

De Europese mogendheden verdeelden Afrika tijdens de Conferentie van Berlijn letterlijk door een liniaal op de kaart te leggen en grenzen te trekken.

Conferentie van Berlijn
15 november 1884

'Waarom geen Congo Dag organiseren  op school ?'
'Wanneer ?'  'Misschien rond 15 november ?'

Koloniale conferentie van Berlijn

De (Koloniale) Conferentie van Berlijn, ook wel de Congo- (Duits: Kongokonferenz) of West-Afrikaconferentie (Duits: Westafrika-Konferenz) genoemd, was een bijeenkomst van vijftien Europese landen en de Verenigde Staten gehouden in Berlijn in 1884-1885, over de verdeling van Afrika. De staten gaven zichzelf hiermee een legitimering voor de zogenaamde Wedloop om Afrika.

De conferentie van Berlijn vond plaats tussen 15 november 1884 en 26 februari 1885 en alle belangrijke Europese landen waren aanwezig. Deze conferentie stelde regels op zodat Afrika volgens de Europese grootmachten 'eerlijk' werd verdeeld. De conferentie was bijeen geroepen door de Duitse kanselier Otto von Bismarck, op initiatief van Portugal en met Britse steun. In zo’n 20 jaar werd heel Afrika bezet door België (Congo), Engeland (zuiden en oosten van Afrika), Frankrijk (noorden en westen), Duitsland (Namibië, Kameroen, Togo en Tanzania), Italië (Libië, Somalië en Eritrea), Portugal (Angola, Mozambique) en Spanje (zuiden van Marokko). Afrika bestond voor 1880 uit 10.000 volkeren en in 1900 maar uit 40 landen. Van die 40 landen waren er 36 die een bestuur hadden onder leiding van een Europees land.

Artikelenreeks BeGLOBAL:
Dekolonisering in het onderwijs

De koloniale kwestie met de vraag hoe we als land moeten omgaan met het eigen koloniale verleden staat opnieuw in het brandpunt van de belangstelling. In deze publieke debatten zijn koloniale beeldvorming en perspectieven uit het verleden nog steeds dominant. Ook in een onderwijscontext, in de lessen geschiedenis bijvoorbeeld, wordt nog vaak met een eenzijdige, Westerse bril naar het koloniale verleden gekeken. Sociale bewegingen zoals Black Lives Mater bewijzen echter dat de kritiek en het bewustzijn omtrent de deze problematiek sterk toeneemt, net zoals de aandacht voor het belang van multiperspectiviteit – ook in de schoolpraktijk.

BeGlobal houdt de vinger aan de pols en laat verschillende stemmen uit het debat rond dekolonisatie aan het woord. Centraal staat de vraag of en hoe multiperspectiviteit in het geschiedenisonderwijs kan helpen om dergelijke eurocentrische benaderingen te doorbreken. Om zo bij te dragen aan een gedekoloniseerde, inclusieve, sociaal-rechtvaardige samenleving.

Geschiedenisonderwijs dekoloniseren.
Lessenreeks.

Deze lessenreeks is gemaakt door lerarenopleiders uit Oeganda en België om op een dekoloniale manier geschiedenisles te geven. Leerkrachten kunnen de reeks gebruiken in de klas of als inspiratie om een eigen dekoloniale manier van lesgeven te ontwikkelen. Dit draagt bij aan een inclusiever en rechtvaardiger onderwijssysteem dat diversiteit waardeert, dominante verhalen uitdaagt en leerlingen in staat stelt om verandering te brengen.

De docentenhandleiding kan in de klas worden gebruikt samen met deze powerpointpresentatie. Deze materialen zijn ook beschikbaar in het Engels (handleiding / presentatie).

Aan deze reeks is de documentaireserie “Waarheidsregimes” gelinkt. Deze serie bevat vijf afleveringen van twintig tot dertig minuten. Elke aflevering analyseert een specifieke stap naar dekolonisatie. Het doel? Begrijpen hoe kolonisatie nog steeds mensen in andere landen beïnvloedt. De afleveringen zijn kort genoeg om in één les te vertonen en een klein debat met leerlingen te voeren.
Leerkrachten geschiedenis kunnen een papieren exemplaar opvragen

Link : Global citizenship education

Informatie en inspiratiemap
'Langs koloniale sporen in Halle :
in uitvoering

In deze informatie en inspiratiemap Langs koloniale sporen in Halle vind je links, bronnen, artikelen, documenten, verwijzingen en achtergronden bij de diverse 'koloniale sporen' in Halle.

Deze koloniale sporen zijn terug te vinden op deze website, in de folder, de wandeling en de fietstocht. Wie meer wil weten en ontdekken kan hier terecht.

Deze map is enkel digitaal beschikbaar.

Opmerking in verband met de eventuele kosten 

ErFGOED IN DE KLAS

Workshop woensdag 15 november 2023 in de namiddag (14 -16 uur)
Erfgoed in de klas.
Praktijkvoorbeeld : koloniale sporen in de buurt.

Erfgoed biedt veel perspectieven voor je klas. Benieuwd welke link jij kan maken met mensen, dingen, verhalen en plaatsen uit het verleden? Hoe laat je erfgoed je les verrijken ? Met welke materialen kan je kant-en-klaar aan
de slag in je lespraktijk?  Erfgoed komt van overal en heeft betekenis voor iedereen. Maar hoe breng je die rijkdom tot spreken?  Laat je verrassen en inspireren.  Praktijkgeval : maak het koloniaal verleden zichtbaar en bespreekbaar in je klas met de koloniale sporen in de buurt.

Organisatie :
Dekoloniseer Halle
en Cultuur- en Erfgoedcel ZENDER,

vzw Actieve Interculturele Federatie +, Mondiaal Halle.

Plaats : Wereldmaand Wereldcafé (Oude Post),

Kardinaal Cardijnstraat 9, 1500 Halle.  Deelname is gratis.
Contact en inschrijving : dekoloniseerhalle@gmail.com