Van struikelblok naar stapsteen
Zondag 7.11 & 28.11

Bericht naar  aanleiding van de November Wereldmaand

Met vriendelijke groeten,

dekoloniseerhalle@gmail.com

‘Van struikelblok naar stapsteen’ 

STADSWANDELING

FIETSTOCHT

Zondag 7 en zondag 28 november
Wandelen langs koloniale sporen

Zondag 28 november
Fietstocht van Leopold tot Lumumba

Doorlopend
WereldCafé

Vrienden van het Wereldcafé
organiseren doorlopend
op deze zondagen
de toog en bediening.
Iedereen welkom. 

Organisatie : vrienden en sympathisanten van Jean-Pierre Laus, de vrijwilligers die meewerken komen uit de kennissen en kring van Jean-Pierre Laus en diverse groepen en verenigingen waaronder Dekoloniseer Halle, Mondiaal Halle, Hand in Hand tegen racisme vzw, vzw Actieve Interculturele Federatie+,  Zennetocht, Masereelfonds, Oxfam Zennevallei, Halle Zonder Grenzen vzw, ACV Pajottenland & Zennevallei,   ...nog aan te vullen lijst met namen partners.

Met de steun van de Stad Halle in het kader van de November Wereldmaand 2021; zie ook programmabrochure November Wereldmaand.

Dekoloniseren in de klas :
getuigenis uit de praktijk

Aperitiefgesprek zondag voormiddag 7 november 11 uur Vanzelfsprekend : dekoloniseren kan je leren. Gezien de actuele discussie rond het koloniale verleden komt dit gesprek op het juiste moment.  Ontdek hoe je concreet aan de slag kan gaan met hardnekkige koloniale beeldvorming en mythes in de klas.

Sprekers :
Bart Legroux
Tom Van Schepdael
Andries Devogel

Nieuw actieplan tegen racisme :  sleutels 

Sofagesprek zondag namiddag 7 november 14 uur

De superdiversiteit neemt alleen maar toe.
Maar racisme blijft ons op allerlei manieren achtervolgen. Wat moet er nu in de eerste plaats aangepakt worden om racisme te bestrijden ?
Tijd voor een inhoudelijk gesprek op gelijke voet.

Sprekers :
Kathleen Van Den Daele

Veerle Verleyen 


Naar een geloofwaardig alternatief 

Aperitiefgesprek  zondag voormiddag 28 november 11 uur
AFGELAST WEGENS CORONACRISIS

Oude en nieuwe breuklijnen stapelen zich op. De kloof tussen burger en politiek neemt toe. Wat kan ons helpen om de zorgwekkende antidemocratische tendensen te counteren ?  Dat zal veel debat, analyse en actie vergen, maar het is noodzakelijk om een geloofwaardig eigentijds alternatief op te bouwen.

Panel met 
Herwig Lerouge
Dirk Pieters 
Fred Louckx
Thomas van Riet
Nyanchama Okemwa
Mathias Pierquin
Geertje Van Cuyck

Inleiding van de dag:
Burgemeester Marc Snoeck, doet de opening van deze laatste zondag van de November Wereldmaand. 

De toekomst van internationale solidariteit 

Sofagesprek zondag namiddag 28 november  14 uur
AFGELAST WEGENS CORONACRISIS

Wereldwijd roeren mensen zich rond de globale uitdagingen. Internationale solidariteit is daarbij een kernpunt en dit gaat over rechtvaardigheid, niet liefdadigheid. Als we ertoe komen vastgeroeste denkbeelden en praktijken los te laten, wordt internationale solidariteit een hoopvol verhaal. De lokale mondiale beweging laat het achterste van zijn tong zien.

Sprekers :
Lieven Miguel Kandolo
Bruno Tordeur
Miguel Estrada
Jean-Pierre De Leener

Inleiding :
schepen van mondiaal beleid, Marijke Ceunen

AFGELAST WEGENS CORONACRISIS
Op zondag 28 november  is er van 17 tot 18 uur er een afsluitend hommage-moment voor Jean-Pierre Laus.
Onder meer met gedicht door Nicole Van Overstraeten, muziek van Willy Dessers, ... persoonlijke getuigenissen  & mooie herinneringen.
Iedereen welkom.