Logboek
'Traject'

'LOGBOEK TRAJECT'

Samenvatting tijdslijn traject  georganiseerd door de Stad Halle

Juni 2020

Augustus 2020

Oktober 2020

‘Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte’.

November 2020- Januari 2021 

Personen worden door de Stad geselecteerd.

Februari 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van alle input inzake de toekomst van de koloniale standbeelden in het Albertpark en neemt volgende beslissing over de toekomst van deze standbeelden: de standbeelden blijven behouden in het park. Het standbeeld van Leopold II wordt van de sokkel gehaald. We gebruiken het standbeeld zelf om duiding te geven over de koloniale geschiedenis. De duiding zal bestaan uit fotomateriaal, QR-code en interactieve zuil. Het koloniaal standbeeld hulde aan de pioneers wordt in gegroend en laten overwoekeren met klimop.

Het college van burgemeester en schepenen geeft een mandaat aan de kerngroep om verder aan de slag te gaan voor de uitvoering van deze beslissing. Het moet een participatief traject worden. 


Zie hieronder per maand de beschikbare stukken.

MAART 2021

In de pers op 1 maart 2021

Het  Laatste  Nieuws

Koloniale beelden in Albertpark worden niet verwijderd: “Ze krijgen wel meer kritische duiding en nieuwe ruimtelijke aankleding”

https://www.hln.be/halle/koloniale-beelden-in-albertpark-worden-niet-verwijderd-ze-krijgen-wel-meer-kritische-duiding-en-nieuwe-ruimtelijke-aankleding~a9646217/

VRT

Standbeeld van Leopold II in Halle gaat van zijn sokkel en krijgt context

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/01/standbeeld-halle-leopold-ii-context/

De Standaard

Halle laat Leopold II staan, maar haalt hem van zijn sokkel

01/03/2021 om 16:52 door Leni Debacker

Het schepencollege van de Vlaams-Brabantse stad Halle heeft beslist om twee koloniale beelden in het Albertpark te laten staan, waaronder een borstbeeld van Leopold II. De beelden krijgen meer duiding en een nieuwe ruimtelijke aankleding.

De stad Halle heeft de knoop over de toekomst van twee koloniale beelden vrijdag doorgehakt op basis van een inspraaktraject en een debat met alle gemeenteraadsleden. ‘We vonden het geen goed idee om de beelden te verwijderen, want we willen de geschiedenis niet wissen’, zegt burgemeester Marc Snoeck (SP.A). ‘Wel halen we Leopold II letterlijk en figuurlijk van zijn sokkel: we zetten het beeld op de grond. Zo komt er ruimte vrij voor extra duidende tekst, fotomateriaal en een QR-code. We plaatsen er ook een digitaal scherm bij.’

Het tweede koloniale beeld in het Albertpark, Hulde aan de pioniers, is in de jaren 30 opgericht door de koloniale vereniging. ‘Dat beeld laten we begroeien met klimop. De tijd en natuur krijgen er vrij spel.’

De stad had een tiental belangengroepen bijeengebracht om te beslissen over de toekomst van de beelden, onder wie vertegenwoordigers uit de werkgroep ‘Dekoloniseer Halle’ – die er al jaren voor ijvert om de beelden te verwijderen – de cultuurraad, de integratieraad en de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring. Ze heeft ook een viertal Hallenaren met Congolese roots bij de discussie betrokken. Daarnaast konden inwoners deelnemen aan een online bevraging, maar die was geen groot succes. Er namen 300 inwoners aan deel, van wie 80 procent tegen de verwijdering van de beelden was en extra duiding verkoos.

Symbolische ingrepen

Miguel Estrada, de woordvoerder van Dekoloniseer Halle, heeft gemengde gevoelens bij het inspraaktraject: ‘We zijn blij dat de stad een beslissing heeft genomen en een standpunt inneemt tegen racisme en discriminatie. Maar we hopen dat de nieuwe teksten het koloniale verleden correct weerspiegelen. Het mag ook niet hierbij blijven. Hopelijk is dit begin van een breder traject, en pakt de stad ook discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt aan en werkt ze mee aan herinneringseducatie.’

Eunice Yahuma (22), voorzitster van Jong CD&V Halle, voerde deze zomer actie bij het beeld van Leopold II, samen met Belgian Youth Against Racism. ‘Zelf vind ik dat zijn beeld in een museum thuishoort, maar deze oplossing zal mensen ook aan het denken zetten en het debat voeden.’ Dat Leopold II op de grond wordt gezet, vindt ze een goede ingreep. ‘Hij hoort niet thuis op een piëdestal. Ook de keuze om het andere koloniale beeld te bedekken met klimop, is op zich goed gevonden. Het staat symbool voor hoe de diaspora en witte Hallenaars naar elkaar toegroeien.’ Hanne Vande Velde, een 19-jarige studente uit Halle, treedt Yahuma bij. In juni 2020 lanceerde ze een petitie om het standbeeld van Leopold II weg te halen uit de stad. Meer dan 3.000 mensen hebben die ondertekend.

Koloniale standbeelden en hoe ermee om te gaan

Het debat over de controversiële beelden was opnieuw opgeflakkerd na de dood van George Floyd in de VS en de Black Lives Matter-acties in België. In de nacht van 6 op 7 juni kreeg de buste van Leopold II rode verf over zich heen en kalkten vandalen ‘moordenaar’ op het monument. Een week later duwden onbekenden het standbeeld van zijn sokkel. Daarop haalden de stadsdiensten het tijdelijk weg om het te herstellen. Ze plaatsten het daarna terug, met de boodschap ‘Halle zwicht niet voor vandalisme’.

De stad beloofde om een open debat te houden. ‘We wensen mensen beter te informeren over de koloniale geschiedenis, en duidelijk te maken dat er geen plaats is voor racisme en discriminatie’, aldus burgemeester Snoeck.

De beelden zullen over enkele maanden onder handen worden genomen in het kader van de renovatie van het Albertpark, die deze maand start.

Mail maandag 1 maart 2021 van de Stad Halle

Beste,

Dankjewel voor je deelname aan het participatietraject rond de koloniale symbolen in onze stad.
We beloofden je alvast op de hoogte te brengen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. En die knoop werd vorige vrijdag doorgehakt: de koloniale beelden in het Albertpark worden niet verwijderd. Wel krijgen ze een meer uitgebreide en kritische duiding waarin we het kolonialisme in historisch perspectief plaatsen en scherp veroordelen. De twee beelden krijgen bij de heraanleg van het Albertpark ook een nieuwe ruimtelijke aankleding. Meer uitleg hierover vind je in bijgevoegd bericht dat we zo meteen ook uitsturen naar de pers.
We contacteren je opnieuw van zodra de duidingsplannen rond het standbeeld van koning Leopold concrete vorm krijgen en gerealiseerd worden.

Vriendelijke groeten,

RECHTZETTING - TEKST STAD HALLE

Rechtzetting vanwege Stad Halle naar aanleiding  van het verkeerd citeren van een percentage in hun persbericht van 1 maart en het foutief verspreiden van dit percentage met een onwaarheid  voor gevolg.


https://www.halle.be/nieuwsberichten/koloniale-beelden-stadspark-krijgen-meer-kritische-duiding-en-nieuwe-ruimtelijke

Rechtzetting 2/03/2021 | De koloniale beelden in het Albertpark worden niet verwijderd. Wel krijgen ze een meer uitgebreide en kritische duiding waarin we het kolonialisme in historisch perspectief plaatsen en scherp veroordelen. De twee beelden krijgen bij de heraanleg van het Albertpark ook een nieuwe ruimtelijke aankleding. Zo zal het borstbeeld van koning Leopold II niet langer op een sokkel prijken. Hierdoor geeft de stad het signaal dat er van een verheerlijking niet langer sprake is. Dat heeft het schepencollege beslist na een uitgebreid inspraaktraject met inwoners, belangengroepen en de lokale politiek.

In de nasleep van de wereldwijde protesten tegen racisme ontstond ook vorig jaar in Halle een discussie over het standbeeld van Koning Leopold II in het Albertpark. Eind juni werd het beeld zelfs van zijn sokkel gehaald. Maar het werd wel teruggeplaatst. Want het stadsbestuur wou eerst met de Hallenaren het debat voeren over de toekomst van de koloniale verwijzingen in publieke ruimtes. In dat kader organiseerde de stad een webinar over de koloniale geschiedenis. Iedereen die wou, kon nadien een vragenlijst invullen en zijn mening geven. Ook de stakeholders werden bevraagd en alle gemeenteraadsleden kregen de kans om over het onderwerp te debatteren. Op basis van al die informatie heeft het college van burgemeester en schepenen nu een beslissing genomen.
Beelden blijven behouden maar veroordelen sterk het koloniale verleden
Bij de vraag ‘moet het standbeeld blijven staan?’ antwoordde 61,3% “ja” voor het Leopold II-standbeeld en 62,7% “ja” voor de Halse koloniale Pioniers. Bij de vraag ‘Stel dat het beeld blijft staan, wat geniet je voorkeur?’ gaf 81% voor het Leopold II-standbeeld en 79.2% voor de Halse koloniale Pioniers standbeeld aan om de beelden te duiden en ze eventueel een nieuwe ruimtelijke of artistieke aankleding mee te geven.
Ook de stakeholders die deelnamen aan het webinar zijn die mening toegedaan. Op basis daarvan beslist het schepencollege om de beelden te behouden maar om ze nog kritischer te duiden. Op die manier blijven we iedereen herinneren aan de controversiële rol die ons land vroeger speelde als kolonisator. Maar we maken ook duidelijk dat de stad deze koloniale gruwelen sterk veroordeelt en er in onze stad geen plaats is voor racisme en discriminatie.
Leopold II wordt van sokkel gehaald,  ‘Hulde aan de pioniers’ wordt ingegroend
Het standbeeld van koning Leopold II wordt bovendien van zijn sokkel gehaald. Hiermee wil het college van burgemeester en schepenen duidelijk het signaal geven dat er geen sprake kan zijn van een verheerlijking, wel integendeel. Hierdoor komt er ook ruimte vrij voor extra duiding via tekst en fotomateriaal. Het borstbeeld krijgt dus een nieuwe plek in het geheel waarnaast een interactieve zuil wordt geplaatst waar iedereen zich verder kan informeren. En wie extra informatie wil, wordt via een QR-code doorgelinkt naar een webpagina met alle relevante en kritische informatie over onze koloniale geschiedenis.
Wat verderop in het park staat er nog een koloniaal monument: ‘Hulde aan de pioniers’. Dat wordt ingegroend met klim-op en de tijd en de natuur krijgen er vrij spel.
Geslaagd traject
Het schepencollege blikt tevreden terug op het traject dat de afgelopen maanden gevolgd is en de manier waarop inwoners, belangengroepen en adviesraden van zich hebben laten horen. De beslissing van het schepencollege zal later dit jaar bij de renovatie van het Albertpark uitgevoerd worden.

PERSBERICHT stad Halle (opgelet zie rechtzetting hierboven  : deze perstekst bevat belangrijke cijferfout)

Koloniale beelden stadspark krijgen meer kritische duiding en nieuwe ruimtelijke aankleding

De koloniale beelden in het Albertpark worden niet verwijderd. Wel krijgen ze een meer uitgebreide en kritische duiding waarin we het kolonialisme in historisch perspectief plaatsen en scherp veroordelen. De twee beelden krijgen bij de heraanleg van het Albertpark ook een nieuwe ruimtelijke aankleding. Zo zal het borstbeeld van koning Leopold II niet langer op een sokkel prijken. Hierdoor geeft de stad het signaal dat er van een verheerlijking niet langer sprake is. Dat heeft het schepencollege beslist na een uitgebreid inspraaktraject met inwoners, belangengroepen en de lokale politiek.

In de nasleep van de wereldwijde protesten tegen racisme ontstond ook vorig jaar in Halle een discussie over het standbeeld van Koning Leopold II in het Albertpark. Eind juni werd het beeld zelfs van zijn sokkel gehaald. Maar het werd wel teruggeplaatst. Want het stadsbestuur wou eerst met de Hallenaren het debat voeren over de toekomst van de koloniale verwijzingen in publieke ruimtes. In dat kader organiseerde de stad een webinar over de koloniale geschiedenis. Iedereen die wou, kon nadien een vragenlijst invullen en zijn mening geven. Ook de stakeholders werden bevraagd en alle gemeenteraadsleden kregen de kans om over het onderwerp te debatteren. Op basis van al die informatie heeft het college van burgemeester en schepenen nu een beslissing genomen.

Beelden blijven behouden maar veroordelen sterk het koloniale verleden 80% van de 300 inwoners die deelnamen aan het participatietraject pleit ervoor om de beelden niet te verwijderen maar om ze te duiden en ze eventueel een nieuwe ruimtelijke of artistieke aankleding mee te geven.  Ook de stakeholders die deelnamen aan het webinar zijn die mening toegedaan. Op basis daarvan beslist het schepencollege om de beelden te behouden maar om ze nog kritischer te duiden. Op die manier blijven we iedereen herinneren aan de controversiële rol die ons land vroeger speelde als kolonisator. Maar we maken ook duidelijk dat de stad deze koloniale gruwelen sterk veroordeelt en er in onze stad geen plaats is voor racisme en discriminatie.

Leopold II wordt van sokkel gehaald, ‘Hulde aan de pioniers’ wordt ingegroend

Het standbeeld van koning Leopold II wordt bovendien van zijn sokkel gehaald. Hiermee wil het college van burgemeester en schepenen duidelijk het signaal geven dat er geen sprake kan zijn van een verheerlijking, wel integendeel. Hierdoor komt er ook ruimte vrij voor extra duiding via tekst en fotomateriaal. Het borstbeeld krijgt dus een nieuwe plek in het geheel waarnaast een interactieve zuil wordt geplaatst waar iedereen zich verder kan informeren. En wie extra informatie wil, wordt via een QR-code doorgelinkt naar een webpagina met alle relevante en kritische informatie over onze koloniale geschiedenis.

Wat verderop in het park staat er nog een koloniaal monument: ‘Hulde aan de pioniers’. Dat wordt ingegroend met klim-op en de tijd en de natuur krijgen er vrij spel.

Geslaagd traject

Het schepencollege blikt tevreden terug op het traject dat de afgelopen maanden gevolgd is en de manier waarop inwoners, belangengroepen en adviesraden van zich hebben laten horen. De beslissing van het schepencollege zal later dit jaar bij de renovatie van het Albertpark uitgevoerd worden.

Info: Gelijke kansen - diversiteit | diversiteit@halle.be | 02 365 97 04
Info voor de pers: Burgemeester Marc Snoeck (veiligheid) | marc.snoeck@halle.be | T 0497 11 29 74

FEBRUARI 2021

Beslissing College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Halle
Vrijdag 26 februari 2021 :

https://ides.halle.be:8443/suite-consult/zittingen/20.1119.4083.4620

Welzijn

Dinsdag 16 februari 2021

Algemene overlegcommissie

"Op dinsdag 16 februari organiseert de gemeenteraad om 20u een algemene overlegcommissie over de stand van zaken en het traject rond het dekoloniseren en het antiracismebeleid in onze stad.  Tijdens de vergadering wordt er niet alleen geïnformeerd, maar kunnen de gemeenteraadsleden ook vragen stellen."


Woensdag 10 februari 2021
 
Infosessie georganiseerd door de Stad Halle naar aanleiding van besprekingen over de geschiedenis van de Halse koloniale standbeelden, met


ZIE WEBINAR  OP WEBSITE  VAN STAD HALLE :

https://www.halle.be/nieuwsberichten/herbekijk-de-webinar-onze-gedeelde-koloniale-geschiedenis-en-deel-je-mening

Er werd een informatieve nota opgesteld en overgemaakt aan de gemeenteraadsleden vanuit Dekoloniseer Halle op 8.2.2021.

Maar deze informatieve notitie is interessant voor iedereen die belang hecht aan het thema dekoloniseren.


Naar aanleiding van de lopende besprekingen inzake de omgang met koloniale verwijzingen in Halle sturen we u hierbij een informatieve nota.

Deze informatieve nota kan nuttig zijn in het licht van het webinar van 10 februari 2021 en de behandeling in de algemene overlegcommissie van 16 februari 2021. 

Met vriendelijke groeten,

Team Dekoloniseer Halle


Informatieve notaZondag 7  februari 2021

Persmededeling
Dekoloniseer Halle vraagt dat stadsbestuur excuses aanbiedt

Zie : https://www.dewereldmorgen.be/community/dekoloniseer-halle-vraagt-dat-stadsbestuur-excuses-aanbiedt/

“Excuses zijn zeker op hun plaats,” vinden ze bij de werkgroep Dekoloniseer Halle nu de Stad Halle een dekoloniseringstraject opstart. “Maar deze excuses moeten gepaard gaan met passende maatregelen, anders zijn ze puur symbolisch en gratuit. Er werd een open brief geschreven naar het schepencollege en de gemeenteraadsleden van Halle.”


Komt Halle in het reine met koloniaal verleden?


“De gevolgen van de kolonisatie zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar,” zegt het team van Dekoloniseer Halle. “Met formele excuses neemt de Stad historisch de verantwoordelijkheid. Daarmee geeft de Stad aan dat ze in het reine wil komen met het koloniale verleden.  Het actuele debat over de koloniale beelden in het kader van de reorganisatie van het Albertpark is een goed moment om werk te maken van deze excuses.”


Sorry zeggen is begin


“Excuses moeten er komen, maar sorry zeggen is niet genoeg,” meent Dekoloniseer Halle. “Deze koloniale beelden hebben jarenlang publiekelijk een fundamenteel onrechtvaardig systeem goedgepraat. Zowel het beeld uit 1932 voor koloniale pioniers, als het Leopold II-beeld uit 1953  ademen de superioriteitswaan van Europa en verdoezelen de plundering van Congo. Deze beelden zijn fake news.  De beelden doen de historische waarheid geweld aan en zijn symbolisch geweld tegenover de slachtoffers. Excuses zijn een eerste stap in het rechtzetten van onrecht.”


Voorbeeldgedrag


“Officiële excuses vanwege een gemeentebestuur zijn een krachtig instrument van voorbeeldgedrag van lokale bestuurders,” weet Marius Dekeyser, van de organisatie Hand in Hand tegen Racisme en gespecialiseerd in het begeleiden van dekoloniseringsprojecten. “Excuses zijn de politieke en morele verwerping van het kolonialisme. Bovendien is het een opstapje naar een  proces van waarheidsvinding en verzoening.  Een dekoloniseringstraject is een kans om samen in dialoog verder te gaan. De Congolezen en Belgen hebben een gemeenschappelijk verleden: laten we dit onder ogen zien en naar onze gezamenlijk op te bouwen toekomst kijken.”


Informatie : www.dekoloniseerhalle.be

Contact : dekoloniseerhalle@gmail.com

Dekoloniseer Halle
verstuurt open brief
zaterdag 6.02.21

Open brief aan de gemeenteraad van Halle

Geacht College van Burgemeester en Schepenen,
Geachte burgemeester en schepenen,
Geachte voorzitter van de gemeenteraad,
Geachte gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie,


Samen werk maken van de dekolonisering van de lokale samenleving is een belangrijke uitdaging waar Halle vandaag voor staat.


Tot onze tevredenheid is er de aankondiging van concrete antiracisme-maatregelen.


Tegelijkertijd is er grote bezorgdheid omtrent de aanpak van het hieraan gekoppelde participatietraject.


Het geplande webinar over ons gedeeld koloniaal verleden schept de verwachting van de organisatie van een breed en diepgaand maatschappelijk veranderingsproces.

Daarom is het nu het aangewezen moment om officiële excuses uit te spreken door het stadsbestuur. Zowel het koloniaal beeld uit 1932, als het Leopold II-beeld uit 1953 in het Halse stadspark verdoezelen en vergoelijken al veel te lang de gruwel, het racisme en de exploitatie van het koloniale systeem.  Met het aanbieden van excuses voor de jarenlange aanwezigheid van deze koloniale beelden in de publieke ruimte neemt het stadsbestuur zijn historische verantwoordelijkheid. Het is een positief signaal voor een open en respectvolle dialoog zodat heel de samenleving de nodige stappen kan zetten en daden kan verbinden aan een collectief verwerkingsproces.


Halle moet het eigen koloniaal verleden recht in de ogen kijken.  De consequente publieke en politieke erkenning van het eigen koloniale verleden is een uitgelezen kans voor het rechtzetten van onrecht en de start van een effectief hersteltraject.

Met vriendelijke groeten,
Team Dekoloniseer Halle
Informatie : www.dekoloniseerhalle.be
Contact : dekoloniseerhalle@gmail.com

AANKONDIGING
WEBINAR

Op 5 februari 2021, is er de aankondiging van het webinar op de Facebookpagina van de Stad Halle 

Tekst : "Onze gedeelde koloniale geschiedenis - 💻 Gratis webinar op 10/2 🖥

In de nasleep van de wereldwijde protesten tegen racisme ontstond vorig jaar ook in Halle een discussie over het standbeeld van Koning Leopold II in het Albertpark. Het stadsbestuur besloot daarom om samen met de Hallenaren het debat te voeren over de toekomst van de koloniale verwijzingen in publieke ruimtes. In dat kader organiseren we op 10 februari om 20u een webinar (online infosessie) over de koloniale geschiedenis.

Inschrijven (verplicht): https://www.halle.be/webinar-koloniaal-verleden"

MAIL

Datum: do 4 feb. 2021 om 15:44

Onderwerp: Uitnodiging webinar ‘Ons gedeeld koloniaal verleden’ op 10/02/2021

Beste,

Wij nodigen u van harte uit op de webinar ‘Ons gedeeld koloniaal verleden’ op woensdag 10 februari om 20u.

In de nasleep van de wereldwijde protesten tegen racisme ontstond vorig jaar ook in Halle een discussie over het standbeeld van Koning Leopold II in het Albertpark. Het stadsbestuur besloot daarom om samen met de Hallenaren het debat te voeren over de toekomst van de koloniale verwijzingen in publieke ruimtes. In dat kader organiseren we op 10 februari een webinar (online infosessie) over de koloniale geschiedenis.

Tijdens die online infosessie zal Dr. Etambala een toelichting geven over ons koloniaal verleden. Sprekers Andries Devogel en Emile Clement zullen woordje uitleg geven over de geschiedenis van de Halse standbeelden.

Wij hopen dat u zal deelnemen aan de webinar. Vergeet u zeker niet in te schrijven op https://www.halle.be/webinar-koloniaal-verleden. Na inschrijving sturen we jou de link voor de webinar door.

Vriendelijke groeten,
Stad Halle

4 februari 2021

Website Dieuwertje Poté

Communicatie

Informeer je en laat van je horen – De toekomst van de koloniale standbeelden in het Albertpark

In de nasleep van de wereldwijde protesten tegen racisme ontstond vorig jaar ook in onze stad een discussie over het standbeeld van koning Leopold II in het Albertpark. Het stadsbestuur besloot toen om samen met alle Hallenaren het debat te voeren over de toekomst van de koloniale verwijzingen in publieke ruimtes. We hebben dit nu concreet gemaakt en we geven iedereen die dat wil graag de kans om te participeren.

1. Informeer je: volg het gratis webinar

De stad organiseert op 10 februari as. om 20u een webinar (online infosessie) over de koloniale geschiedenis. Tijdens die online infosessie zal Dr. Etambala een toelichting geven over ons koloniaal verleden. Sprekers Andries Devogel en Emile Clement zullen nadien een woordje uitleg geven over de geschiedenis van de Halse standbeelden.

 Alle inwoners kunnen deelnemen aan deze webinar, zodat ze zich met kennis van zaken een standpunt over deze kwestie kunnen vormen. Het webinar is gratis. Inschrijven op voorhand is wel nodig via DEZE LINK. Na de inschrijving zal je de link voor de webinar ontvangen.

2. Laat van je horen: vul de vragenlijst in 

Na deze webinar zullen alle inwoners van Halle hun mening kunnen geven over de toekomst van de koloniale standbeelden in het Albertpark. Dat zal gebeuren via vragenlijst op de website van de stad. Je moet de webinar niet gevolgd hebben om de vragenlijst in te vullen.

3. Volg het debat tussen de gemeenteraadsleden: algemene overlegcommissie

De input uit de webinar en de vragenlijst nemen we mee in het debat dat zal gevoerd worden binnen het stadsbestuur. Op dinsdag 16 februari vanaf 20u zal de voltallige gemeenteraad met elkaar in gesprek gaan tijdens een algemene overlegcommissie, die iedereen die dat wil via de gebruikelijke livestream kan volgen.

4. Beslissing wordt genomen

Hierna kan het schepencollege tegen eind februari een weloverwogen en gedragen beslissing nemen over de toekomst van de standbeelden in het stadspark.

In de pers verschijnt op 4 februari de aankondiging van webinar en daarin verband beelden aanpak park (externe communicatie Stad Halle 4.2.2021)

Op 2 februari 2021 is er in Halle nieuws een boodschap op Facebook 

Tekst : "Het Albertpark wordt binnenkort gerenoveerd, maar voor we hier werk van maken, worden enkele oude en zieke bomen gerooid en heraangeplant."

Heeft de indruk dat het louter om een groenproject gaat.
Maakt abstractie van de koloniale beelden.
Geen vermelding koloniale beelden.

Tijdens de gemeenteraad van 26 januari 2021 bij de bespreking van het punt van de samenwerking met het Agentschap Inburgering i.v.m.
'PROCESBEGELEIDING DEKOLONISATIE STAD HALLE' is er de uitspraak vanuit het College (Burgemeester) :

"Tegen einde februari moeten we een beslissing nemen i.v.m. beelden van het park gezien de reorganisatie van het park."

Agendapunt en bespreking op de Integratieraad 3 februari 2021  met presentatie door de voorzitter Miguel Estrada.
Zie presentatie hieronder.

3.2.2021 Dekolonisatie openbare ruimte

JANUARI 2021

Bespreking en stemming van 1uur24m25sec tot 1uur43m30sec

Januari  2021 : agendapunt op de gemeenteraad te Halle
Opmerking : Dekoloniseer Halle beschikt niet over achtergrondinformatie.

2021_GR_00013 - Samenwerking tussen het Agentschap integratie en inburgering en de Stad Halle - Samenwerkingsovereenkomst en addendum voor ondersteuning in het traject om te komen tot een antiracisme beleid - Goedkeuring

Het Agentschap integratie en inburgering ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun beleid en bij acties om beter om te gaan met de groeiende etnisch-culturele diversiteit. Het agentschap vraagt om de ondersteuning die zij bieden en de wisselwerking die er is tussen hen en de stad Halle te bevestigen in een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking betreft enerzijds de dienstverlening aan personen met een migratieachtergrond en anderstaligen en anderzijds het voeren van een intern diversiteitsbeleid binnen het lokaal bestuur. Een aantal diensten wordt gratis aangeboden Daarnaast kan het schepencollege betalende dienstverlening inkopen voor de ondersteuning van het Halse integratie-en inburgeringsbeleid.

Aan de overeenkomst wordt een addendum "procesbegeleiding dekolonisatie stad Halle" toegevoegd met concrete acties met aandacht voor de symbolen van de kolonisatie in openbare ruimtes. 

Voorstel 

Aan de raad wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst en addendum goed te keuren. 


De communicatie vanuit de Stad naar het brede publiek toe is ons niet altijd duidelijk en roept vraagtekens op.  

DECEMBER 2020

December 2020 : interview met één persoon (?)  van Dekoloniseer Halle naar aanleiding van vraag vanuit de Stad Halle

NOVEMBER 2020

19.11.202O

Een mail vanuit Dekoloniseer Halle naar de eigen interne adviesgroep om deze te informeren en te raadplegen.

18.11.2020 

Dekoloniseer Halle stuurt een positief antwoord m.b.t. vraag uit mail van 12.11.2020.

Daarbij worden wel een aantal informatieve vragen gesteld.

Zie hier de nota van Dekoloniseer Halle van 18 november 2020.

19 november 2020 - traject

12.11.2020

Dekoloniseer Halle ontving de volgende mail vanuit de Stad Halle

"In nasleep van de Black Lives Matter protesten was er in Halle een lokale discussie over het Leopold II standbeeld in het Albertpark. Naar aanleiding hiervan besloot het stadsbestuur van Halle een antiracisme en diversiteitsbeleid met concrete acties uit te werken. In dit traject wilt Stad Halle bijzonder aandacht hebben voor de  symbolen van de kolonisatie in onze stad. Met ondersteuning van het Agentschap integratie en inburgering zijn wij hiervoor een traject gestart.

Dit traject moet kennis vergroten, handvaten bieden en uitmonden in een gedragen visie waarbij participatie van burgers en verenigingen een belangrijke rol spelen.

In eerste instantie willen wij verschillende stakeholders over dit onderwerp interviewen.

Stakeholders zijn gekozen op basis van hun expertise en ook voeling en verbinding met Halle.

 Wij zijn heel benieuwd naar jullie mening en jullie kennis over het standbeeld Leopold II in ons stadspark, over de symbolen van de kolonisatie op openbare plaatsen. Hoe moet volgens jullie dit traject verder lopen?

 CONCREET

Mogen wij maximaal 1u30 van jullie tijd voor een interview over de symbolen van de kolonisatie in openbare ruimtes (ook specifiek in Halle)?

 Wanneer? 

Liefst nog in november. (van zodra wij weten of jullie instemmen met een interview zal Dries of Bas (leden uit onze kerngroep) contact met jullie opnemen om een tijdstip die voor jullie past af te spreken.

 Hoe?

Door het corona virus gaat onze voorkeur naar een online interview.

 Niet onbelangrijk:

Jullie antwoorden worden volledig geanonimiseerd door de kerngroep (bestaande uit enkele medewerkers van stadsdiensten en één schepen)

 Laten jullie weten of jullie dit al dan niet ziet zitten? Neem gerust contact als jullie nog vragen hebben!

 Vriendelijke groeten"

OKTOBER 2020

24.10.2020

Perstekst vanwege Dekoloniseer Halle

'Met open armen en opgerolde mouwen staat Dekoloniseer Halle klaar'

Volgende persmededeling werd verstuurd op zaterdag 24 oktober 2020 :

24.10.2020

Mail

'Met open armen en opgerolde mouwen staat Dekoloniseer Halle klaar'

Volgende mededeling (mail) werd verstuurd op zaterdag 24 oktober 2020  naar de leden van de interne adviesgroep:

Hallo,

De handleiding ('handreiking') waarmee we de komende tijd te maken gaan krijgen als lokale dekoloniseringsbeweging is nu publiek beschikbaar en in De Standaard van gisteren hebben ze Halle al ontdekt als illustratiemateriaal (zie artikel hieronder). 

De Stad Halle heeft het programma van de November Wereldmaand geannuleerd wegens de corona-omstandigheden.

De geplande dekoloniale wandeling (13.11) en fietstocht (15.11) in het kader van het gezamenlijk project 'het zwart-wit denken voorbij' mag dus niet georganiseerd worden.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat we blijven sleutelen aan het lokale dekoloniseringsparcours en blijven werken aan een open stad waar iedereen meetelt.  Hulp en suggesties zijn steeds welkom.  

Met vriendelijke groeten,
Hilde

SEPTEMBER 2020

16.09.2020

Resultaten interne rondvraag Adviesgroep Dekoloniseer Halle

Op 16 september 2020  worden de resultaten van de interne  bij Dekoloniseer Halle intern rondgestuurd met volgend bericht :

Hallo,
In bijlage vind je de voorlopige resultaten van de eerste rondvraag van de Adviesgroep van Dekoloniseer Halle.
Feedback is welkom.
Met vriendelijke groeten,


Bijlage :

Rapport samenvatting resultaten eerste bevraging Adviesgroep Dekoloniseer Halle

AUGUSTUS 2020

26.08.2020

Rondvraag 26 augustus 2020 van de Adviesgroep Dekoloniseer Halle

Naar aanleiding van de bespreking in de gemeenteraad van Halle rond het Leopold II beeld in het stadspark wil de Adviesgroep van Dekoloniseer Halle tot een onderbouwd en kwalitatief advies komen.

Dit is een eerste rondvraag in het kader van het opstellen van een advies vanuit Dekoloniseer Halle. 

Alvast bedankt voor je deelname.

Inlichtingen : dekoloniseerhalle@gmail.com

25.08.2020

Bericht 25 augustus 2020 vanuit Stad Halle in verband met aankondiging traject

Mail Stad Halle aan Dekoloniseer Halle (25 augustus 2020 / M2007 0442):

'Beste,
Dankjewel voor het melden van dit burgerinitiatief. We merken dat deze thema’s hard leven bij mensen uit de Halse bevolking.  Zoals jullie reeds weten besliste de gemeenteraad dat er een debat zal komen over het Leopold II standbeeld in het Albertpark. Participatie in dit debat vinden wij zeer belangrijk. Op het college van burgemeester en schepen van 24/08/2020 werd de volgende beslissing genomen:
1.       Het schepencollege keurt elke vorm van racisme en discriminatie af en engageert zich daarom voor het maken van een antiracismebeleid met concrete acties.
2.       Het college is akkoord om een traject met het Agentschap Integratie en Inburgering op te starten omtrent racisme waarin het aspect symbolen van de kolonisatie als eerste aan bod komt. Binnen dit traject wordt er rekening gehouden met de timing van het ontwerp van het Albertpark.

Er zullen geen ambtenaren of mandatarissen van stad Halle deelnemen aan jullie voorgestelde adviesgroep.

Wij zullen jullie zeker contacteren binnen het traject met het Agentschap Integratie, naast nog vele andere stakeholders zoals o.a. de cultuurraad, de Koninklijk Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle, de vaderlandslievende verenigingen, Den Ast, de werkgroep landschapspark, ...
Vriendelijke groeten,

(...) Stad Halle'

JULI 2020

7.07.2020

Persbericht 7 juli 2020 'Dekoloniseer Halle start adviesgroep'

Tekst van Dekoloniseer Halle

Naar aanleiding van de consultatie die de stad Halle heeft aangekondigd in verband met het omgaan met ons koloniaal verleden gaat Dekoloniseer Halle een adviesgroep samenstellen.

Doel van deze nieuwe adviesgroep is om de inbreng en participatie van Dekoloniseer Halle in het geplande consultatieproces in te kleuren, te structureren en vorm te geven.

In deze adviesgroep wil Dekoloniseer Halle vertegenwoordigers opnemen van onder meer jongeren, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals uit diverse maatschappelijke sectoren, scholen en leerkrachten, historici en sociale wetenschappers, experts en activisten. Dekoloniseer Halle wil hiermee tot een gedragen, gemotiveerd en kwalitatief advies komen. Dekoloniseer Halle roept geïnteresseerde mensen op zich te melden.

“Niks mag onder de mat worden geveegd of met de mantel der liefde bedekt. Wij wensen een grondige en diepgaande aanpak waarbij geen enkel aspect uit het oog wordt verloren” zegt Hilde Rooselaer educatief vrijwilliger bij Dekoloniseer Halle. “De voorbije jaren werden in Halle ernstige inspanningen geleverd om tot een oprecht dekolonisatieproces te komen. Denk maar aan het zeer verdienstelijk werk van Jean-Pierre Laus op dit vlak” benadrukt Miguel Estrada, voorzitter van de Integratieraad. “Momenteel is er sprake van een stroomversnelling en is de discussie omtrent de omgang met ons koloniaal verleden weer brandend actueel. Het is belangrijk om Leopold II uit het straatbeeld te verwijderen. We mogen echter niet vergeten dat beelden weghalen niet voldoende is. Het is tijd om het racistisch koloniaal verleden, dat nog altijd springlevend is, aan te pakken.”

Wie zich aangesproken voelt en deel wil uitmaken van de adviesgroep binnen Dekoloniseer Halle kan een mailtje sturen naar dekoloniseerhalle@gmail.com

JUNI 2020

24.06.2020

Persartikel 24 juni 2020 'Halle plaatst beeld Leopold II terug en plant brede discussie'

Nieuwsblad 24/06/2020 HALLE - De stad Halle plant een breed maatschappelijk debat over de toekomst van het borstbeeld van Leopold II in het stadspark en zal het in afwachting van de uitkomst hiervan terugplaatsen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond beslist. “Op die manier willen we het signaal geven dat vandalisme nooit het vertrekpunt kan zijn van een goed debat”, aldus burgemeester Marc Snoeck (SP.A).In de nasleep van wereldwijde acties tegen racisme naar aanleiding van de moord in de VS op George Floyd werd in Halle een beeld van Leopold II beklad door onbekenden. Op 14 juni werd het zelfs van zijn sokkel gehaald. Het stadsbestuur liet het daags nadien weghalen om het te laten herstellen. In afwachting van het resultaat van een brede maatschappelijke discussie over de toekomstplannen van het borstbeeld zal het binnen afzienbare tijd worden teruggeplaatst. Bij die discussie zal niet alleen de gemeenteraad betrokken worden, maar ook alle betrokken organisaties zoals de cultuurraad, de Koninklijke Geschiedenis- en Oudheidkundige Kring, de werkgroep Dekoloniseer Halle, vaderlandslievende verenigen, de integratieraad, de werkgroep rond het Landschapspark enz... Halle had overigens al voor het actuele protest plannen om het borstbeeld te voorzien van een nieuw interactief duidingsbord over Leopold II en zijn privékolonie Congo-vrijstaat waarmee het het kolonialisme in perspectief wou plaatsen en scherp veroordelen.

23.06.2020

Bespreking Gemeenteraad Halle 23 juni 2020 'Toekomst Leopold II in het stadspark'

https://www.halle.be/nieuws-en-actualiteit/nieuws-overzicht/gemeenteraad-23-juni-2020

https://www.facebook.com/stadHalle/videos/274666797116665

(ZIE BESPREKING VANAF 4:14:13)

Uit verslag :

Aanwezig: de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker;d e heer Jan De Winne, Algemeen directeur Afwezig:de heer Marc Picalausa Verontschuldigd:mevrouw Leen Destoop IR 14

Amendement van raadslid Louis Van Dionant: toekomst Leopold II in het Albertpark 

Goedgekeurd

Stemming

Individuele stemming- 31 stem(men) voor: Pieter Busselot; Marijke Ceunen; Yves Demanet; Mark Demesmaeker; Eva Demesmaeker; Bertrand Demiddeleer; Wim Demuylder; André Gorgon; Valerie Hamelryck; Jeroen Hofmans; Nelly Lanis; Rogier Lindemans; Amber Magnus; Peggy Massien; Anke Matthys; Anne Mattot; Christophe Merckx; Brigitte Moyson; Arno Pirolo; Sven Pletincx; Dieuwertje Poté; Pascal Saenen; Johan Servé; Marc Sluys; Marc Snoeck; Benjamin Swalens; Nicky Van Acker; Louis Van Dionant; Dirk Van Heymbeeck; Hedwig Van Rossem; Bram VandenbroeckeAmendement Indiener(s):Louis Van Dionant
Gericht aan:Bertrand Demiddeleer

2/2 Tijdstip van indienen: 24 juni 2020 0:55

Toelichting: 1.  Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad gaan het gesprek aan met de relevante stakeholders, zoals o.a. de cultuurraad, de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring, den AST, de werkgroep Dekoloniseer Halle, de vaderlandslievende verenigingen, de integratieraad, de werkgroep rond het Landschapspark, ...2.  Het college van burgemeester en schepenen agendeert dit punt op een volgende commissie samenleving, zodat ook de gemeenteraadsleden hierover een debat kunnen voeren.3.  Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zullen op basis van de voorgaande informatie een definitief standpunt innemen over de toekomst van de standbeelden, passend in de herinrichting van het park.4.  De Stad Halle geeft het signaal dat ze niet toegeeft aan vandalisme en laat het beschadigde monument van Leopold II in het Albertpark voorlopig herstellen en terugplaatsen, waarbij een bord met de nodige duiding over deze beslissing meegedeeld wordt, nl. dat vandalisme nooit een goede basis kan  zijn om een debat te starten of te voeren en dat de Halse gemeenteraad in het  najaar een definitieve beslissing zal nemen over de toekomst van het beeld.