Doe mee
Dekoloniseren is een werkwoord

Contact &
Vragen 

Partner &
Steun 

Uitgangspunt & Missie

Dekoloniseer Halle wil een lokaal participatief project zijn om kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen. Daarom is er ook de sociale netwerk site als forum en klankbord. Iedereen kan ons hierbij helpen. Meer informatie : Facebookpagina Dekoloniseer Halle

Iedereen kan het in de praktijk brengen in zijn of haar eigen domein. Het is een bewustwordingsproces, dat leidt tot andere manieren van denken en doen. Het komt erop aan inzicht te krijgen in de diepe impact van het koloniale denken op ons dagelijks leven, om ons ervan te kunnen bevrijden en tegenwicht te bieden. Meer informatie : Dekoloniseer de lokale samenleving