ÅRSRAPPORT 2018

Utfordringer knyttet til klima og miljø er kanskje de mest sentrale i vår tid. Årsrapporten for 2018 viser at vi er godt i gang. Tall for klimagassutslipp viser nedgang de siste ti årene. Til tross for at byen har vokst med over 20 000 innbyggere. For å komme videre i arbeidet med å nå målet om reduksjon av utslipp er det avgjørende å få til samarbeid med mange aktører lokalt og bringe inn kunnskap og innovative løsninger gjennom internasjonale prosjekter og samarbeidspartnere.

Samskaping på tvers mellom sektorer og fagmiljøer, og mellom kommunen og eksterne aktører - den jevne innbygger, næringsliv og organisasjonsliv, forskningsinstitusjoner og internasjonale fora, er like aktuelt for andre områder i kommunen som for de som jobber for å berge klima og miljø.

Årsrapporten for 2018 vitner om at vi på alle områder søker en “bredere horisont” for vårt oppdrag.