Catalogul peşterilor din România, corectări, completări, precizăriextras din
anul 1977