Măţău, cel mai înalt deal din România

Doru Bădescu (Bucureşti) 

Panoramă asupra Depresiunii Câmpulung. Poze de pe Dealul Măţău (conglomerate miocen inferior), 1020 metri (probabil cel mai înalt deal din ţară geomorfologic şi geologic). Ptz sup - Proterozoic superior (850-800 mil.ani) - mezometamorfic. J3 - Jurasic superior (Kimmeridgian-Tithonic, 160-145 mil ani), calcare neritice (facies de Stramberg). Pz1 - Paleozoic inferior (600-550 mil ani) - epimetamorfic.

descărcaţi această imagine la un format generos, care permite vizualizarea detaliilor, din baza acestei paginiDepresiunea Câmpulung, la poalele Munţilor Iezer, văzută de pe Dealul Măţău. Imagine de la. Foto: Andrei Vodă.