New Age

 žijeme v období, kedy sa končí astrologický vek rýb a prichádza vek vodnára, v ktorom ľudstvo spozná pravdu a duchovne sa posunie na vyššiu úroveň. K tomuto tvrdeniu sa v dnešnom svete hlási hnutie New Age, ktoré sa prezentuje ako novodobý duchovný prúd, ktorý v sebe integruje prvky všetkých svetových náboženstiev. New Age hovorí o tom, že v každom človeku je obsiahnutý Boh, každý má božský potenciál a je potrebné harmonicky žiť a tento potenciál v sebe pomocou rôznych okultných praktik uvoľniť. Hnutie vyzerá na prvý pohľad veľmi tolerantne, veď integruje všetky náboženstvá, ide mu o mier atď... Pravdou je však pravý opak. V New Age je všetko relatívne a teda aj pravda a každý, kto tvrdí, že existuje absolútna pravda alebo jediná cesta k Bohu je verejným nepriateľom. Biblické kresťanstvo je vnímané ako nepriateľský element, lebo hovorí o Božích absolútnych nárokoch na morálku človeka a o jedinej ceste k spaseniu: viere v Ježiša Krista. Samotná viera v Krista hnutiu New Age nevadí, ale tvrdenie, že Kristus je jediný Spasiteľ je pre nich myšlienkou, proti ktorej je potrebné bojovať a niekde tu by som hľadal motívy New Age.

Mt 24:5      Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú.
Mt 24:11    Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.
Mk 13:6     Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých.


Protipóly:

Posolstvo od Boha

Špiritizmus

Proroctvo

Jasnovidectvo

Božie prisľúbenia

Veštenie

Skúmanie duchov

Schopnosti médií

Modlitba s vierou

Mágia

Uzdravovanie vierou v Boha (Mt 16,17)

Zaklínanie a psychotronické liečiteľstvo

Vyliatie Ducha Svätého

Psychokinéza / telekinéza

Verné poddanie sa Kristovi

Posadnutosť okultizmom

Uistenie o Božej ochrane

Povery (krištály, amulety, astrológia atď.)

Služba anjelov

Duchovní sprievodcovia (démoni)

Zakotvenie duše v Kristovi (Hebr 6,19)

Skúsenosť s existenciou mimo tela

 

Hnutí New Age oficiálně usiluje o zachování evropské inteligence a římskokatolického systému, ale současně má ve svém tajném programu likvidaci několika miliard lidí. Tajně New Age usiluje o oslabení vlivu Vatikánu, a to tím, že monopolní úlohu katolicismu odsouvá do pozadí a Bibli překládá tak, aby neurážela a nepohoršovala žádné jiné náboženské směry. Překlady pocházející z tohoto hnutí proto vypouštějí mnoho textů, mnoho slov i jmen a různé křesťanské termíny zevšeobecňují a zjednodušují. Cílem je ovlivnit všechny křesťanské náboženské směry tak, aby splynuly se sociálním křesťanstvím, s liberalismem, s budhismem, hinduismem, islámem, ortodoxními směry a toto všechno pak s komunismem. Všechny směry mají splynout nakonec v jeden jediný univerzální systém.

Dalším nástrojem hnutí New Age k ovlivnění člověka jsou filmy a knihy, ve kterých zvláště vyniká tématika science fiction.

Cílem těchto knih a filmů je vyvolat v lidech buď odpor, strach a hrůzu až nenávist k hvězdnému kosmickému prostoru (Hvězdná válka, Muži v černém, Vetřelec I-VI., Vesmírná pěchota a další), aby obyčejní lidé nevěnovali nebi žádnou pozornost a vzhlíželi k němu s nechutí a nebo naopak očekávali z nebe příchod jakýchkoliv forem života “soucítících” s lidstvem na zemi a snažících se mu pomoci (Blízká setkání třetího druhu) a nebo aby byl v lidech probuzen soucit s mimozemskými civilizacemi (E.T.) apod.

Hnutí New Age má mnoho směrů a proniká skutečně vším. Je to prodloužená ruka iluminátů a jezuitů současně. Například velmi úzce souvisí s vědeckým bádáním po mimozemských civilizacích (Ufologie) nebo proniká do hračkářského průmyslu podle záměru ovlivňovat děti. Ale na druhé straně také souvisí s politikou a s nastolením takových vládnoucích systémů, aby si byly co nejvíce podobné a aby připravily půdu pro vládu jednoho jediného systému nad celým světem. To je totiž skutečný cíl hnutí New Age. Tento cíl je ovšem ukrýván pod nejvyššími ideály humanismu, tolerance a přátelství v mezinárodních vztazích.

Hnutí New Age ovládají jezuité a je řízeno z Říma. Má svou tajnou centrální strukturu. Ovšem oficiální tvrzení je takové, že je to nadpolitické hnutí bez centrálního vedení. Ve skutečnosti můžeme pozorovat, kolik “nadstranických” a “nadnárodních” politiků myšlenky hnutí New Age propaguje. Různí humanisté, prezidenti, bojovníci za lidská práva, disidenti, církevní hodnostáři a další apelují na všechno, co lidstvo po celém světě sjednocuje - mír, sociální jistoty, ochrana rodiny, spravedlnost, zvyšování životní úrovně, ekologie, láska, pravda a konec se lží a nenávistí. Myšlenky New Age můžeme najít jak u evropských politiků tak i v Indii (Dalajláma) nebo Vatikánu (matka Tereza, papež).

Ovšem program likvidace mnoha miliard lidí naplňuje hnutí New Age důsledně už dnes; například v Africe, Asii, Střední a Jižní Americe a na různých ostrovech v obou oceánech apod. S jezuitskou rafinovaností podporuje New Age skrytě genocidní spory a pak následnou genocidní bratrovražednou válku. Vyvolává povstání, revoluce a chaos prostřednictvím svých nastrčených organizací - chaosistů, revolučních organizací, teroristických organizací, vojska magnátů apod. Ve všech případech jde totiž o akce jezuitů pracujících současně jako vrcholní představitelé hnutí New Age a současně i v organizaci iluminátů.

Dnes jsou ilumináti převážně v OSN v New Yorku, což je jejich hlavní tajné sídlo. Jejich myšlenkou je učinit z USA policejní světový dozor nad všemi národy světa (NATO, IFOR, SFOR, UNPROFOR apod.) s nejvyšším vlivem. Tato organizace je také propojena se svobodnými zednáři. (W. J. Sutton, R. A. Anderson, D.D.: The Illuminati 666; New York, USA, 1995) Předchozí informace jsou čerpány ještě z dalších zdrojů.

Dr. Alberto Rivera toto propojení mezi všemi systémy světa prostřednictvím jezuitů také zjistil, a to přímo osobně. Zjištění této pravdy bylo pro něho těžkým pokrmem. Vypráví:

“Když jsem se stal knězem, věřil jsem, že naleznu pravdu a pokoj v mém srdci tak, jak jsem slíbil své matce. Místo toho jsem se stal ubožákem. Čím víc jsem postupoval v jezuitském řádu, tím více zkaženosti jsem v této instituci pozoroval.

Byl jsem pozván k účasti na černé mši podávané nejvyššími jezuity v Monstery v severní části Španělska. Když jsem poklekl k políbení prstenu tohoto hodnostáře, spatřil jsem symbol na tomto prstenu, jehož vlivem mi ztuhla krev. Byl to symbol zednářů. Věc, kterou jsem nenáviděl a o níž mi bylo řečeno, abych proti ní bojoval.

Všechno se mi zhroutilo. Narazil jsem přímo na černého papeže - jezuitského generála, který hýbe Vatikánem v Římě a působí v zákulisí. On byl také zednářem a členem komunistické strany Španělska. Zatočila se mi hlava, když jsem objevil jezuitského generála, majícího těsné spojení s ilumináty v Londýně. Je to tvrdý pokrm. Několik týdnů jsem byl nemocen. V zákulisí se spojovalo a kloubilo úplně všechno, proti čemu jsem byl určen, abych bojoval.” (Alberto Rivera: Alberto, Part I., str. 24)

Novým směrem jezuitů není tedy jenom propojení se všemi současnými politickými systémy, ale jejich vedení k myšlenkám hnutí New Age. Skrze toto hnutí pak úplná likvidace těchto systémů nebo přeformování do nových. Konečným cílem je univerzální splynutí do jednoho balíku, který by byl vlastnictvím luciferiánů, neboli tajných jezuitských špiček.

Není možné, aby nám uniklo, že zákulisí celé této politické transakce vytváří spiritismus. Ilumináti kromě toho, že to byli a jsou nacisté, komunisté, socialisté, teroristé a revolucionáři, jsou hlavně černí mágové, astrologové a satanisté. Dodnes tajně uctívají temné ďábelské síly a vědomě se klaní samotnému ďáblu. Hudební skupiny jako Black Sabbath, Kiss, Led Zeppelin, Deep Purple, všechny soudobé skupiny hudebního proudu Heavy Metal a další, kteří vědomě vzývají na pódiu satana a své desky satanu zasvěcují a křtí je svou krví, jsou malou předehrou k těmto spiritistickým vládcům a malou ukázkou v jejich uctívání satana.

Ilumináti se snaží vlivem spiritistického pozadí a prostřednictvím hnutí New Age spojit evropskou a americkou kulturu se všemi východními náboženskými směry. Je to z toho důvodu, že tato východní náboženství uctívají slunce, měsíc a hvězdy pod různými jmény bohů a spiritistické síly jsou nejúčinnější a nejsilnější právě při uctívání těchto východních bohů. New Age proto propaguje spojení s východním náboženstvím a všechno, co s tím souvisí, se snaží naroubovat na křesťanskou kulturu západního světa. Jsme proto svědky šířící se ezoterické hudby, východního způsobu meditace, propagování jógy, hatajógy, východního způsobu životosprávy, relaxace, východního způsobu myšlení apod. Vstřícnou náruč nachází hnutí New Age ve Vatikánu:

V »Nostra Aetate« z druhého Vatikánského koncilu bylo uvedeno: »Různá náboženství se snaží reagovat na to, jak lidstvo hledá definitivní vysvětlení stvoření a význam lidského putování životem. Katolická církev přijímá pravdu a dobro, které se nachází v těchto náboženstvích, a vidí v tom odraz Pravdy Krista, kterého hlásá jako ‘cestu, pravdu a život’. Chce udělat všechno možné, aby spolupracovala s jinými věřícími na zachování všeho, co je dobré v jejich náboženstvích a kulturách.«

Všudepřítomné hnutí New Age, které vyšlo otevřeně najevo v roce 1975, také pomáhá spojit světová náboženství, a to zvláště tím, jak Západ přijímá hinduistické a budhistické myšlení a zvyky. Římskokatolická církev dělá v tomto směru hodně tím, že urychluje svou strategii pro ekumenickou a náboženskou spolupráci. Například celé jedno vydání časopisu The Catholic World z května/června 1990 bylo věnováno budhismu. Byly tam články jako např. ‘Ctihodný Budha jako křesťanský svatý’ a květnatý životopis ‘Jeho svatosti Dalajlámy’. O tibetském budhistovi bylo napsáno, že »je často v kontaktu s katolickými vůdci, včetně ‘svého starého přítele’, Jana Pavla II., se kterým se setkal nejméně pět krát, a Pavla VI., se kterým měl dvě setkání. Současný papež ho podporuje jako ‘velkého duchovního vůdce’. Stejně jako Matka Tereza a Lech Walesa i Dalajláma je nositel Nobelovy ceny míru. Při uváděcím obřadu byl nazván: ‘svatý, láskyplná sláva, mocný v řeči, výjimečného rozumu, absolutní moudrosti, držící učení, oceán’.« (Chambers Encyclopedia: sv. 13, str. 621).

Když to vše uvážíme, je pro nás poučením pamatovat, že na první konferenci Parlamentu světových náboženství v Chicagu v roce 1892 byla stanovena vize věhlasného východního mystika Swami Vivekananda o ‘společnosti sestávající ze západní vědy, socialismu a indiánské duchovnosti’. Druhý Parlament světových náboženství se konal v roce 1992 ve Chrámu porozumění, v ‘duchovní organizaci spojených národů’ ve Washingtonu D.C. mohl oslavovat blížící se naplnění Vivekanandova proroctví.

V roce 1981 mluvil papež o tom, jaké zvláštní místo udílí Řím východním náboženstvím. Prohlásil: ‘Musí se najít cesty, aby se stal dialog se všemi náboženstvími realitou všude, ale zejména v Asii, kolébce starodávných kultur a náboženství’. Přesně za devět let potom předpověděl, že nová injekce života pro Církev v dalších několika letech by měla přijít z Východu. Stejně tak jako návštěvníci kostelů při uctívání římskokatolických obřadů hledí i papež směrem na Východ. Při letu nad Moskvou (což bylo papežství dovoleno poprvé po více než 85 letech) prý papež na své cestě do Soulu prohlásil: ‘Lux ex Oriente. V Evropě bude nový náboženský život z Východu’..” (Michael de Semlyen: All Roads Lead to Rome?; Dorchester House Publications, GB, 1993, str. 94-95)

O tom, jak je východní náboženství silně působivé hovoří například článek Sri Chinmoy - člověk míru/ síla míru v časopise Magazín 2000, Vesmír, Země lidé, Podivuhodný svět záhad a tajemna; 8/1995, Ročník 2, Praha, str. 6, 17-19. Z reportáže je zřetelně vidět, jaké lidi si hnutí New Age vybírá k šíření svých myšlenek. Matka Tereza i Sri Chinmoy právě pochází z Východu.

Ve článku je ukázáno, jak má tento jogín se svou okultní metodou rozjímání otevřené dveře nejen u Václava Havla (stejně jako další okultista a spiritista Dalajláma a další), nejen u Michaila a Raisy Gorbačovových, nejen u papeže Jana Pavla II., u Dalajlámy, u organizátorů pražského běhu míru, ale i na půdě OSN nebo v britském parlamentu!

Jak při takových setkáních působí? “Třikrát zpívá AUM. Pak je ticho. V hlubokém tranzu jogín nechává svůj pohled putovat hledištěm, a když se dívá jednomu za druhým do očí, vypadá to, že vzduch má zvuk, přestože je napjaté ticho. »Něco v tom určitě je«, píše reportér McMorrow z New York Daily News. Co vlastně Sri Chinmoy dělá, když tam stojí v tichu se sepjatýma rukama? »Snáším dolů nekonečný mír, světlo, blaženost (povšimněme si zde souvislosti s římskokatolickou mší, která také snáší dolů Krista, aby ho kněz znovu poranil a ukřižoval!) a každý, kdo je přítomen, přijímá tyto kvality podle vlastní schopnosti«, vysvětluje Sri Chinmoy. (Je to úplně stejné jako při katolické mši - i zde výsledek závisí na připravenosti duše, ovšem ve zpovědnici). »Pln inspirace se vracím ke své práci a pak všechno, co skutečně potřebuji, ke mně přichází samo, takže mohu dosáhnout za jeden den s úsměvem to, co mi jinak trvá týdny nervózního snažení«, popisuje jeden pracovník OSN to, co získal z této chvíle.

Sri Chinmoy byl také pozván, aby vedl tiché meditace a modlitby pro mír v Kongresu ve Washingtonu a v britském Parlamentu v Londýně. ... Leonard Bernstain po chvíli tiché meditace se Sri Chinmoyem a po poslechu jeho hudby řekl: »Jaká je síla v hudbě tohoto člověka! Můj hudební duch je hluboce dojat. Mohu jen doufat, že se jednoho dne možná zúčastním této vesmírné fontány klidu a hluboké energie, ve které on pobývá«.”

Ano, spiritistické okultní síly se dovedou maskovat klidem a nebývalou energií. Dovedou se maskovat za slova míru, uklidnění, dobra, lásky, vesmírné pohody, blažeností, za světlo sesílané zhůry, za morální a duchovní hodnoty, tolerance, porozumění apod. Stále jsou to však tytéž síly, které spolupracují s každým nebiblickým náboženstvím (viz například zjevení Panny Marie nebo okultní spolupráce jezuitů s duchovním podsvětím a s vědou, jak je to popisované níže).

Okultní síly si používají i tohoto Sri Chinmoye. “K jeho obdivovatelům patří i matka Tereza z Kalkaty. Řekla o tomto jogínovi, že je to »dobrý člověk, který chce v druhém vzbudit dobro.«”

I tato žena je agentkou New Age, stejně tak jako Dalajláma, papež Jan Pavel II., Javier Perez de Cuellar, olympionik Carl Lewis, mnoho humanistů, hudebních skladatelů, zpěváků, textařů, ale i prezidentů a politiků. Všichni tito lidé jsou východním náboženstvím zasaženi. Aniž si to uvědomují, slouží nevědomky mnohem vyšším zájmům, než jejich vlastní politický obzor stačí vůbec pojmout. V pozadí za tímto vyšším zájmem, jak ještě několikrát uvidíme, je Vatikán a řád jezuitů.


New Age - Buďme ako bohovia!

Chceli by sme sa dnes spolu s Vami zamyslieť a pouvažovať nad myšlienkami, ktoré sa súhrnne označujú ako New Age. Čo to vlastne New Age je? Čo je na ňom také nové, čo sa skrýva za týmto “Novým vekom”, novým človekom, za novým vedomím, novými možnosťami, ktoré máme údajne pred sebou? New Age je zastrešujúce označenie pre celú radu rôznych ľudí, organizácií, akcií, praktík a myšlienok. Ide o štruktúru podobne uvažujúcich ľudí a skupín, ktorí všetci túžia po duchovnej a spoločenskej zmene. To sa má udiať vo všeobecnosti odhodením či už tradičných náboženstiev ako sú kresťanstvo alebo židovstvo, ako aj nenáboženských názorov ateizmu alebo racionalizmu. Musíme sa prebudiť a objaviť “božské v nás”, aby sme mohli uvítať toto tisícročie blahobytu a mieru. Niektoré skupiny očakávajú príchod svetového vodcu, niekedy nazývaného Kristus (samozrejme nepravdivo), ktorý nám do toho “nového veku” ukáže cestu.

Ako teda definovať New Age, po slovensky Nový vek? Potrebovali by sme sa niečoho zachytiť, uchopiť nejakú konkrétnu podobu týchto myšlienok, dať jej tvar a formu, nájsť niekoho, kto za tým „stojí“ . A to je jedna z najväčších prekážok pri diskusii s New Age. Pretože vlastne nič také, ako „hnutie“, náboženstvo, cirkev, sekta New Age neexistuje. Existuje iba nespočetné množstvo hnutí, siekt, tzv. cirkví a myšlienkových prúdov, ktoré môžeme ako New Age súhrnne označovať. Všetci ich predstavitelia jednotne tvrdia, že nadchádza vek Vodnára, v ktorom sa ľudstvo dostane na vyšší stupienok. Rôzne datovania začiatku veku Vodnára sa ale značne rozchádzajú: Alice Baileyová, Elisabeth Haichová, George Trevelyan, Dane Rudhyar ho kladú niekde do bližšie neurčenej súčasnosti. Iní do rokov 1800 (Alice Howellová), 1918 (Otmar Doležal), 1950 (Rosenberg), 2160 (Pierre de Lasenic), 2375 (Cyril Fagan), 2500 (Schultz), 2650 (Max Heindel). Bargent a kol. podávajú prehľad počiatkov veku Vodnára podľa rôznych astrológov v rozpätí od roku 1762 až do roku 2813 (cit. Ing. A. Baudyš, Dr. Vrbová, Drozd: webová stránka astrologického štúdia ANTEAR, Bratislava).V dátumoch sa síce rozchádzajú plus-mínus pár tisícročí, ale zajedno sú v tom, že Vodnár musí vystriedať(a už sa tak deje) vek Rýb, ktorý je charakterizovaný temným vekom vlády kresťanstva. Väčšina ich ale módne spája so začiatkom tretieho tisícročia a „magickým“ rokom 2000.

Základné rysy tohoto myšlienkového prúdu sú dôraz na ekológiu (ochrana prírody, biologické poľnohospodárstvo, dobrovoľné obmedzovanie konzumu, využívanie alternatívnych technológií a zdrojov energie), holistická (celostná) medicína a prírodné liečiteľstvo, vlastné meditatívne a mystické tradície a techniky rozšíreného vedomia (astrológia, rozvoj paranormálnych schopností ...) Lexikon náboženských hnutí, siekt a duchovných spoločností

Keby sme sa pustili do podrobného vyratúvania myšlienok New Age, nestačilo by nám týchto pár riadkov. Museli by sme pri ňom vyraziť od prvotných náboženstiev, ktoré do New Age vniesli duchovné bytosti, bôžikov, mocnosti od hrôzostrašných až po komediálne alebo priamo nám pomáhajúce, ktoré si treba nakloniť, udobriť a zapriahnuť ich do uskutočňovania našich vlastných plánov a túžob. Prešli by sme okultizmom egyptských mágov, kabalou, stredovekým panteónom keltskej mytológie. Na pomoc by sme si museli pribrať všetky východné náboženstvá, náboženstvo pôvodných obyvateľov Sev. Ameriky – indiánov. A exkurziu takmer všetkými možnými náboženstvami, kresťanstvo nevynímajúc, by sme skončili u pseudovedeckých pokusoch s LSD, scientológii založenej spisovateľom sci-fi literatúry L.R.Hubbardom či u Carlosa Castanedu, autora bestsellerov Učenie Dona Juana a Cesta do Ixtlanu.

Aj vy už začínate tušiť, prečo je táto náboženská všehochuť tak príťažlivá? Áno? Tak pokročme ešte o kúsok ďalej a nadvihnime oponu, o ktorej nám sľubujú, že za ňou nájdeme vytúžené šťastie a splnenie našich najtajnejších predstáv.

Ako sa máme vymaniť z kruhu vlastnej nemohúcnosti? Ako polepšiť ľudstvo, ktoré je zodpovedné za toľko zla vo svete? New Age nám ponúka spôsob. Je nutné pozdvihnúť seba a hlavne svoje vedomie na úroveň tzv. vedomia Krista. Kristus, ako jeden z predstaviteľov dlhého radu rôznych guru a duchovných vodcov, sám seba zjednotil z kozmickým vedomím, presiahol bežného človeka neuveriteľným spôsobom. A ako to všetko máme dosiahnuť? Na počiatku, pred pár desaťročiami New Age ponúkalo cestu využívania zmenených stavov vedomia pomocou LSD a iných halucinogénnych drog. Neskôr od toho upúšťa, predsa len je to už dnes nemoderné. Tak sa na scénu dostávajú populárne predstavy niektorých sci-fi autorov (ako rád som ich niekedy čítal) o vesmírnej sile, ktorá nás všade sprevádza, telepatii, telekinéze, cestovaní v čase a priestore. Teraz je najväčším hitom mágia, reinkarnácia, paranormálne schopnosti, astrálne cestovanie, rozplynutie sa vo veľkom “kozmickom vedomí” pomocou východných meditácií, komunikácia s obyvateľmi iných svetov (či už sú to mimozemské civilizácie alebo duchovia).

Čo o tom vlastne hovoria samotný predstavitelia New Age?

“Na styčnej ploche medzi prázdnotou a všetkým známym svetom vytvárame energiu, hmotu a život …Ja sám som proces tvorenia, neuveriteľne silný, neuveriteľne mocný? John Lilly: Stred Cyklónu
New age nám hovorí, každý človek vládne mocou tvoriť svet, z ničoho vytvárať nové veci, materiálne i duchovné. Sám môže povedať, čo je dobré a čo zlé. Jednoducho človek je neobmedzený pán sveta, ktorému môže vládnuť bez Boha.

“Najdôležitejším charakteristickým rysom kozmického vedomia je vedomie o kozme, teda o živote a usporiadaní sveta. Spolu s týmto vedomím o vesmíre sa vyskytuje intelektuálne osvietenie, ktoré ma samo od seba človeka posunúť na úroveň novej existencie – urobiť ho členom nového ľudstva.” R.M. Bucke: Kozmické vedomie
Čo to znamená? Keďže sme samy tvorcovia a stvoritelia, urobme samy seba šťastnými. Nemáme veriť, že pre našu spásu a šťastie potrebujeme Boha. Boha z malým “b” (kozmickú energiu, svetové vedomie apod.) potrebujeme iba na využitie pre naše vlastné účely.

“Vedz, že si Boh; vedz že si celý svet.“ Shirley MacLaineová: Tanec vo svetle
Toto je naozaj najzjavnejšie a najkratšie tvrdenie o New Age. Za všetkým tým nepreberným množstvom myšlienok nakoniec nájdete túto. Boh neexistuje pretože Ty sám si Boh!

New Age verí, že človek je stredom vesmíru. Tvrdí, že Boh neexistuje ako samostatná bytosť, ale že sa nachádza v nás, že my samy sme bohovia. Musíme len odhaliť svoje vlastné skryté možnosti. Pri tom nám môže pomôcť úplne všetko. Nič, čo nás urobí lepšími, silnejšími nie je zakázané. Ak Vám to pripadá trochu prehnané, tak vo svetle toho, že každý z nás je vlastne boh, je to úplne zanedbateľné. Vari každého z nás niekedy nelákala, či neláka táto myšlienka? Už by sme neboli obmedzení žiadnymi zákonmi, prírodnými alebo Božími, nehlodal by nás pocit viny, keďže by sme si vytvorili vlastnú morálku.

Teórie New Age sa na nás hrnú z nespočetných strán.
Film, televízia, masmédia: nepreberné množstvo veštíc, horoskopov, prírodného liečiteľstva, prípravkov pre chudnutie. Sci-fi a fantastické filmy, z ktorých mnohé sršia myšlienkami New Age: Hviezdne vojny G. Lucasa, H. Potter Rowlingovej, či filmy ako Karate Kid, naoko nevinný kreslený seriál Pokémoni alebo obľúbené fantasy hry typu Dungeons and Dragons. Výpočet počítačových hier, ktoré chŕlia záplavu mágie, okultizmu, vyvolávania duchov by nemal konca. V ekonomike a v podnikaní sa s nimi stretávame vo forme manažérskych kurzov, seminárov “pre rozvoj ľudského potenciálu”. Mladým ľuďom a deťom ich vštepujú vo zariadeniach Waldorfských škôl, na kurzoch jogy a transcendentálnej meditácie. V medicíne sme si už zvykli na ľudových liečiteľov, prikladanie rúk, alternatívnu medicínu, homeopatiu.

Na záver sa pokúsime definovať základné znaky tohto svetonázoru, ktoré nám pomôžu orientovať sa, rozlíšiť ho a odpovedať na neho. New Age v rôznych obmenách tvrdí:

1. Bez ohľadu na to, čo je podstatou sveta naokolo, jeho kráľom a pánom som ja, každý človek, ja sám.
- je zjavné, ako sa to prieči najzákladnejšiemu kresťanskému vnímaniu sveta. Popiera existenciu osobného Boha stvoriteľa a vylučuje ho z našich životov.
2. Boh je všade, všetko je Boh.
- kresťan vie, že Boh stvoril svet, človeka na svoj obraz. Človek sa hriechom sám odlúčil zo šťastnej Božej prítomnosti a preto Otec poslal svojho Syna, ktorý v nás svojou obetou na kríži obnovuje Božie kráľovstvo. Boh sa stal človekom, nie človek sa stal Bohom. Boh prebýva v srdci človeka, ale ja ani ty nie sme bohovia.
3. Zlo ani hriech neexistuje. Exituje len kozmické vedomie, tzv. vedomie Kristus
- keď človek prestáva rozlišovať medzi dobrom a zlom, popiera základný hlas svedomia vo svojom vnútri, ignoruje ho a klame sám seba. Ak nič nie je dobré alebo zlé, môžem robiť všetko, čo sa mi páči. Kristova obeta teda nemala žiaden význam, pretože vlastne zomrel za niečo, čo neexistuje.
4. Fyzická smrť nie je koniec. Je tu predsa reinkarnácia.
- Fyzická smrť naozaj nie je všetko. Je tu dovŕšenie Božieho plánu s každým človekom vo vzkriesení a večnom živote, ktorý máme skrze Ježiša. Fyzická smrť je ale koncom našej pozemskej púte a my nanešťastie nemôžeme vstať a povedať: „Uffff... ešte mám dva životy, hráme ďalej !“ . Každý sme zodpovedný len za ten krátky úsek času, ktorý nám bol zverený. Naše chyby môžeme oľutovať, Boh nám ich môže odpustiť, no mi nedostaneme druhú šancu ich v ďalšom živote napraviť. Musíme tak urobiť teraz.

 

              New Age

    New Age je ťažké definovať. Nie je to náboženstvo, ale je náboženské, nie je to filozofia a predsa predkladá kľúč na pochopenie sveta a človeka, nie je to veda a pritom sa dovoláva vedeckých názorov. New Age je hmlovinou obsahujúcou tajné náuky, okultizmus, mýtické a magické myšlienky o tajomstvách života, niečo z kresťanstva a to všetko je zmiešané s názormi, pochádzajúcimi z astrofyziky.

New Age nemá zakladateľa, nemá centrálu, nemá kanonické knihy, nemá vodcu, nemá dogmy. Je to akási “špiritualita” v širokom zmysle slova, špiritualita bez Boha a bez milosti, ktorá vraj zodpovedá duchu doby.

New Age dosahuje neslýchaných úspechov. Počet jeho prívržencov sa odhaduje na niekoľko miliónov.

Hnutie možno definovať ako sústredené úsilie inak rozdielnych ľudí úplne opustiť Boha ako zjavnú skutočnosť a nahradiť ho ľudstvom. Tvrdia, že ľudstvo prostredníctvom “zásadného evolučného skoku” nadobudne všetky atribúty, ktoré sa doposiaľ spájajú s Bohom.

 

6 hlavných princípov hnutia

1.        Boh je neosobný a nie je oddelený alebo odlišný od tvorstva. V New Age Boh neexistuje "per se" ako osoba.

2.        Ľudstvo, ako všetko tvorstvo, sa zúčastňuje na základnom jestvovaní Boha, a preto je božské. Ľudské bytosti nemajú špecifickú podstatu ani atribúty, nie sú limitované. Môžu sa rozvíjať všetkými smermi, ktoré si zvolia. Jedinou bariérou ich ďalšieho vývinu je neuvedomovanie si vlastnej božskosti, no nevedomosť je možné odstrániť “osvietením”. Akákoľvek ľudská bytosť môže povedať: “som Boh” tak, ako to povedal Ježiš. Keďže ľuddia majú božskú podstatu, nepodliehajú nijakým zákonom a nemusia sa zodpovedať nikomu, iba sami sebe. Sú vždy oslobodení od akejkoľvek viny.

3.        Všetky ľudské krízy pramenia z ignorovania božskosti a jednoty so všetkými vecami. Jediná realita je pre vyznavačov New Age taká, aká by mala byť podľa rozhodnutia každého jednotlivca. Zmena vnímania skutočnosti u človeka premôže všetky úzkosti a zjavné zlá. Zlo, nespravodlivosť, hlad, násilie a smrť zničíme tým, že ich odmietneme vnímať. Ľudstvo dosiahne dokonalosť, všemocnosť a nesmrteľnosť rostredníctvom vývojového procesu, čiže procesu “prebudenia”, ktorý sa nazýva “transformácia”. “Transformované” ľudstvo je spásou ľudstva.

4.        Jedinou potrebou ľudstva je preto transformácia – vedomie božskosti. Sme svojimi vlastnými stvoriteľmi. Ako takí sme zodpovední za všetko, čo sa deje s nami a okolo nás. Uchopenie a usmernenie ďalšieho vývoja je našou jedinou nádejou do budúcnosti.

5.        Transformácia sa dá dosiahnuť ktoroukoľvek z nespočetných techník, ktorými možno pôsobiť na telo, myseľ alebo dušu. Techniky na dosiahnutie transformácie sú: autogénny tréning, monotónny spev, psychodráma, hypnóza a samohypnóza, meditácia každého druhu, horúčkovitá aktivita, frenetický tanec, šamanské alebo magické rituály, semináre (ako Silvova metóda ovládania vedomia, Prameň života atď.), denníky snov, prvotná terapia, synkretistické náboženstvá, telesné disciplíny, samoliečenie, výučba zázrakom (A Course in Miracles) a iné.  Iní vyznavači hnutia pridávajú tiež hĺbkovú masáž, diétu, akupunktúru, spánkovú depriváciu, záťažové testy, chodenie po žeravom uhlí, pyramídológiu, používanie kryštáľov, astrológiu a vedenie duchmi prostredníctvom médií. Je prijateľné takmer všetko, čo navodí mystickú skúsenosť, dosť silnú, aby daná osoba odvrhla svoj predchádzajúci spôsob vnímania skutočnosti.

6.        Osobná transformácia je základo globálnej transformácie, ktorej charakteristickými črtami bude masové osvietenie a spoločenská jednota. Podľa vyznavačov hnutia New Age sa ďalší vývoj ľudstva v konečnom a nevyhnutnom dôsledku stane univerzálny a vyvrcholí zlatým vekom, v ktorom nebudú nijaké vojny, násilie, rasizmus, choroby, hlad a smrť. Niektorí veria, že ľudstvo bude v skutku jedno, s jedným jazykom, jedným peňažným systémom, jednou svetovou vládou, ako aj s jednou mysľou a jednou vôľou. Podaktorí dokonca vyslovili predpoklad, že všetci ľudia budú mať odrazu tie isté myšlienky.

 

 

 

Okultizmus a humanizmus v New Age

V New Age existujú dve vetvy, ktoré majú podstatne odlišnú interpretáciu spomínaných 6 princípov hnutia. Je to vetva okultistická a vetva humanitná.

 

Okultné prvky v New Age

 

Viera v karmu a reinkarnáciu je najdôležitejšou súčasťou okultného hnutia New Age.  Bez viery v reinkarnáciu by mali milióny príslušníkov hnutia pocit, že môžu zomrieť ešte pred príchodom zlatého veku. Viera v reinkarnáciu im dáva nádej, že v onom čase dokonalosti budú opäť žiť, ak aj budú musieť prejsť tisícmi životov, kým dosiahnu tento cieľ.

Karma, rovnováha dobra a zla, je kontrolujúcim činiteľom každej nasledovnej inkarnácie. Karma je nástroj, pomocou ktorého si každý človek volí skúsenosti svojho nasledujúceho života. Človek, ktorý sa chce odrazu zbaviť veľkého množstva negatívnej karmy, si môže zvoliť, aby ho potratili, alebo aby sa narodil handicapovaný, mal rakovinu, žil v extrémnej chudobe atď.

Učenia hnutia New Age o karme a reinkarnácii zjavne upiera zmysel akejkoľvek sociálnej práci. Kto by sa odvážil narušovať zákony karmy tým, že by prinášal úľavu ľuďom, ktorí si zámerne zvolili svoje terajšie položenie, a odsúdil by ich na jeho opakovani, aby splnili dané podmienky? V karme neexistuje pojem odpustenie. Jej absolútna neoblomnosť vyžaduje, aby každý človek plne zaplatil za každé zlyhanie, čím dosiahne dobro v danom živote.

 

 

Viera vo vedenie duchmi prostredníctvom médií. O vedúcich duchoch sa predpokladá, že sú to ľudia z minulosti alebo budúcnosti, ktorí v súčasnosti nemajú fyzickú existenciu “na povrchu Zeme”. Hovorí sa o nich, že sú veľmi inteligentní a informovaní a pôsobia prostredníctvom “médií” tak, že dočasne nadobudnú kontrolu nad ich telami. Odohráva sa to vtedy, keď je médium v tranze. Médium zavrie oči, šklbe mu telom, zhlboka dýcha a potom začne afektovaným hlasom dávať informácie a rady. Vedúcim duchom môže byť tridsaťpättisícročný bojovník, Mária, Ježišova matka, šesťročné dieťa z Atlantídy, žena, ktorá sa narodí o šesťsto rokov na Venuši a dokonca i delfíny (“sú také vyspelé”).

 

 

 

 

Identifikačnou črtou okultnej vetvy New Age je používanie kryštáľov. Už v dávnych pohanských praktikách bola pripisovaná zvláštna magická moc nezvyčajným, alebo pekným kameňom. Kryštály sa dnes lepia do karburátorov, aby sa vraj upravila spotreba benzínu, dávajú sa do pitnej vody, aby pomáhali uzdravovať, nosia sa na krku, čím sa má zvýšiť energia a duševné schopnosti, alego sa “naprogramujú”, aby mohli splniť naše zvláštne požiadavky.

 

 

 

V myslení okultnej vetvy New Age hrajú dôležitú úlohu aj mimozemšťania a UFO. Jej vyznavači veria, že planéty a hviezdy sú obývané bytosťami na vysokej úrovni. Tieto “vesmírne inteligencie” sa s nami môžu deliť o svoje vedomosti prostredníctvom špeciálne zvolených médií.

 

 

 

  

 Ezoterika

Archív ezoterických spisov nájdete na týchto internetových stránkach

 

 

 

Humanistická vetva


Nevládnu v nej pohanské povery, magické prostriedky a sny o nekonečnej reinkarnácii. To čo však zostáva je chápanie ľudstva ako božského a ašpirácia na dokonalú utopickú spoločnosť a poriadok sveta:

-          na svet sa pozeráme ako na samoexistujúci a nestvorený;

-          človek sa objavil ako výsledok nepretržitého procesu;

-          nijaké božstvo nás nezachráni, musíme sa zachrániť sami;

-          náboženské formy a myšlienky našich otcov už nepokladáme za primerané;

-          človek si konečne začína uvedomovať, že len on sám je zodpovedný za realizáciu sveta svojich snov, že má v sebe moc dosiahnuť cieľ;

-          nasledujúce storočie môže a malo by byť humanistickým.

 

Protipóly:

Posolstvo od Boha

Špiritizmus

Proroctvo

Jasnovidectvo

Božie prisľúbenia

Veštenie

Skúmanie duchov

Schopnosti médií

Modlitba s vierou

Mágia

Uzdravovanie vierou v Boha (Mt 16,17)

Zaklínanie a psychotronické liečiteľstvo

Vyliatie Ducha Svätého

Psychokinéza / telekinéza

Verné poddanie sa Kristovi

Posadnutosť okultizmom

Uistenie o Božej ochrane

Povery (krištály, amulety, astrológia atď.)

Služba anjelov

Duchovní sprievodcovia (démoni)

Zakotvenie duše v Kristovi (Hebr 6,19)

Skúsenosť s existenciou mimo tela

 

Ježiš a New Age

  • Po prvé, podľa New Age je Ježiš duchovne zharmonizovaná, či rozvinutá osobnosť, ktorá predstavuje príklad možného evolučného vývoja v dosahovaní „božskosti”. Ježišovi sa v hnutí New Age dávajú ďalšie prívlastky – majster ezoteriky, guru, šaman, avatar, jogín a pod.. Často sa ako príklad k Ježišovi spomínajú rôzne orientálne božstvá: Rama, Krišna, Viassa a iné.

  • Po druhé, hnutie New Age oddeľuje osobu Ježiša, tak ako je predstavovaná Bibliou, od tzv. vedomia Kristus, ktorým toto hnutie často operuje. Ježiš bol podľa New Age iba obyčajným človekom, ktorý vďaka svojej snahe dosiahol ono „vedomie Kristus”. Filozofovia Nového veku tvrdia, že tak, ako túto „božskú moc” dosiahol Ježiš, môže ju dnes dosiahnuť každý človek, ktorý sa o to pokúsi (musí to však skúšať niektorou technikou New Age).

  • Po tretie, New Age popiera základnú a najdôležitejšiu pravdu, Ježiš nie je najvyšším a konečným zjavením Boha. Hoci je niekedy predstavovaný ako „božský Kristus”, nie je jediným zjavením Boha tu na Zemi.

  • Po štvrté, ukrižovanie Pána Ježiša sa buď úplne popiera, alebo sa značne skresľuje. Dokonca, ak sa pripúšťa, potom s tým dodatkom, že Ježiš bol ukrižovaný preto, lebo nebol dostatočne „uvedomelý” oného vedomia Kristus (!). Častejšie sa však úplne popiera ako bludný mýtus, ktorý sa nejakým spôsobom zaplietol do Biblie.

  • Po piate, Pán Ježiš, opäť podľa „teológov” New Age nevstal z mŕtvych a ani nevstúpil do neba. Hnutie pripúšťa v tejto pre kresťanov najdôležitejšej udalosti, že Pán Ježiš bol vynesený do bližšie nešpecifikovanej „hory majstrov”, kde sa údajne zhromažďujú všetci ľudia, ktorí dosiahli ono „vedomie Krista”. Podľa New Age sa teda Ježiš nevracia v sláve k Otcovi, ale ponára sa do akejsi „kolektívnej duše vedomia Kristus”.

  • Po šieste, Nový vek dôrazne popiera veľmi dôležité tvrdenie Biblie, a to, že Spasiteľ sa viditeľne ešte raz vráti na Zem v moci a sláve. Robí tak preto, lebo práve táto udalosť, ktorá aj tak raz príde sa prieči s tak velehlasným oznamovaním príchodu „novej éry”, v ktorej sa údajne všetci ľudia stanú dokonalými bohmi.

  • Po siedme, pramene, z ktorých New Age čerpá tieto bludy, sú najčastejšie rôzne gnostické, tajné ezoterické a orientálne spisy. Bibliu používajú podobne ako mnoho siekt – vytrhávajú z nej krátke texty a útržky, ktoré rôzne kombinujú a krútia.

Kým je Ježiš pre Nový vek?

Pre vyznavačov New Age nie je Ježiš Pánom, ale „Kristom” očisteným od zlej karmy mnohými vteleniami. S Kristom je násilne spojovaná osoba menom Maitreya.

V máji 1982 dal Nový vek do celého sveta (cez rozhlas, televíziu a tlač) správu nasledujúceho znenia: „Prichádza Učiteľ sveta, Pán Maitreya, známy pre kresťanov ako Kristus. Tak, ako kresťania očakávajú druhý návrat Krista, ako Židia čakajú svojho mesiáša, budhisti piateho Budhu, muslimovia Imama Mahdi a hinduisti čakajú Krišnu. Všetky tie mená sú menami jednej a tej iste osoby. Jeho prítomnosť vo svete zaručuje, že nebude tretej svetovej vojny...

Cieľom hnutia New Age je presvedčiť všetkých ľudí, ale najmä kresťanov, že ich „Pán” je vlastne Pánom všetkých ľudí, len si ho každý inak nazval. Preto New age vyrukovalo s osobou s novým názvom.

Kozmický Kristus

So slovným spojením Kozmický Kristus sa môžete často stretnúť na letákoch a plagátoch, ktoré pozývajú na rôzne meditácie uzdravenia a vesmírne meditácie. Má byť akýmsi „univerzálnym” Kristom pre nás všetkých. New Age si ho predstavuje ako gnostického objaviteľa, ktorý má priviesť ľudstvo a najmä „zablúdených” kresťanov k novému chápaniu sveta. Podľa Nového veku si Kozmického Krista môžete prestaviť ako mága – čarodeja, ako esejistu, majstra, guru, osvieteného učiteľa, avatara, šamana... skrátka, záleží len na vás, ako si ho predstavujete. Jeden z vodcov New Age sa k tomu vyjadril: „ ...ak chceme ukázať, že vlastníme niečo lepšie, ako staré historické kresťanstvo, čo je jasná vec, nijaký starý Ježiš Kristus nestačí. My potrebujeme Krista kozmického, Krista univerzálneho, Krista Novej éry”.


 

IDEOLÓGIA NEW AGE

František Press

Zatiaľ čo komunizmus na nás doľahol z Východu, z Ruska, New Age sa k nám naopak šíri zo Západu, z USA. Hlavnou základňou tejto panteistickej ideológie je Kalifornia, ktorú Američania hrdo nazývajú laboratóriom ľudstva. Nám môže skôr pripadať ako nebezpečná bažina, v ktorej sa rodia rozkladné spoločenské hnutia. Veď práve zo San Franciska, známej liahne všetkého zlého, v päťdesiatych rokoch vyšlo hnutie beatnikov, v šesťdesiatych rokoch hnutie hippies a v roku 1966 tu založil Szandor La Vey satanskú cirkev. Dnes odtiaľ prichádza hnutie New Age.

Namiesto Rusov sa teda dnes do čela ľudstva stavajú Američania a osobujú si právo nielen na jeho politické, ale i duchovné vedenie. Tento americký mesianizmus, ktorý vystriedal ideológiu marxistického komunizmu, hlása, že ľudstvo okolo roku 2000 dospeje do svojho Nového veku, kedy bude po celom svete vládnuť jediné veľké náboženstvo, do ktorého sa začlenia všetky doterajšie viery a náboženstvá. Tak bude zahájený veľkolepý vek Vodnára, do ktorého znamenia máme podľa astrológov okolo roku 2000 vstúpiť; vtedy dôjde k úplnému oslobodeniu ľudskej osobnosti jej vnútornou premenou prostredníctvom rôznych okultných praktík.

Stúpenci New Age ďalej očakávajú, že na prelome tisícročia na Zem príde veľký vodca - akýsi inkarnovaný Kristus-Vodnár(Snáď predovšetkým kresťanom nie je treba dlho vysvetľovať, že v skutočnosti ide o prorokovanú postavu Antikrista - pozn. František Press.), ktorý sa postaví do čela ľudstva a dovedie ho k jeho veľkej duchovnej a spoločenskej premene. Tento vodca už údajne na zemi určitú dobu skutočne žije a čas od času sa necháva poznať svojim najbližším spolupracovníkom, ku ktorým patrí najmä jedna z vedúcich osobností New Age - škótsky výtvarník Benjamin Creme.

Základom tejto novej ideológie sú panteistické náboženské a okultné doktríny, vrátane kultu Matky Zeme, ako i rôzne hnutia UFO.

Kde sa vzala táto ideológia?

Postupne sa do nej vliali najrôznejšie, predovšetkým okultné doktríny, ktoré si ľudstvo oddávna vytváralo proti hebrejsko kresťanskému monoteistickému náboženstvu, teda všetky duchovné odpadky, ktorých sa štítilo nielen kresťanstvo, ale i ateistický humanizmus. Tak sa spojili v jedno náboženské, filozofické, okultné orientálne tradície(indické, perzské, čínske) s rôznymi európskymi, tzv. gnostickými prúdmi, ktoré boli v Európe súbežne s kresťanstvom pestované i za stredoveku v tajných rosenkruciánskych spoločnostiach ako pravé a pôvodné (primordiálne) poznanie. Pripomeňme aspoň niekoľko novodobých významných šíriteľov:

V minulom storočí to bol predovšetkým francúzsky okultista A. L. Constant vystupujúci pod hebrejským pseudonymom Eliphas Lévi(1810-1875), zasvätený rosenkrucián a člen slobodomurárskej lóže, iný francúzsky okultista - doktor Gérard Encausse, zvaný Papus(1865-1916), zakladateľ okultnej slobodomurárskej lóže a najmä známy satanista Stanislav Guaita, odpadnutý kňaz, pôsobiaci koncom minulého storočia v luciferiánskych spoločnostiach, člen slobodomurárskej lóže.

Na konci 19. storočia to bola predovšetkým Ruska Helena P. Blavatská(1831-1891), ktorá založila v New Yorku ezotericko-okultistickú spoločnosť pod názvom Theosofia; sama napísala rad významných kníh - zmes rôznych okultných doktrín a orientálnych, obzvlášť indických náuk. Blavatská, ani jej nasledovníčka Annie Besantová(1847-1933) sa netajili, že k ich hlavným cieľom patrí zničenie kresťanstva. Táto spoločnosť okrem iného začala rozvíjať mesiánsku ideu: V roku 1909 bol vyvolený mladý inteligentný Ind Krishnamurti(1895-1986), aby bol vychovaný ako svetový Inštruktor. V roku 1911 bol menovaný hlavou novej lóže Hviezda Orientu, majúcej za úlohu pripraviť svet na príchod veľkého Inštruktora.

Ďalšou významnou hlavou teosofickej spoločnosti bola Alica Baileyová(1880-1949), Angličanka presídlená do USA, ktorá bezprostredne položila základy New Age. I ona propagovala príchod inkarnovaného mesiáša: „Tibeťania očakávajú Chambu. Japonci Mirosku Bosatsu. Hindovia Kali Avatara. Musulmani Imam Madhiho. Kresťania Krista. A budhisti Maitreyu. Táto veľká Bytosť, ktorú tajná tradícia stotožňuje s Kristom, je tá, ktorá sa pred 2000 rokmi výnimočným spôsobom inkarnovala ako veľký princíp Božej lásky. Dnes je svet v takom chaose, že očakávanie mesiáša je všeobecné.“

Alica Baileyová predpokladá, že tento kozmický Kristus(či presnejšie povedané Antikrist - pozn. František Press) zavedie na Zemi nové duchovné inštitúcie planetárnej civilizácie, čo rozoberá podrobnejšie vo svojich početných dielach. Sama sa s onými „duchovnými silami“ spojovala najmä prostredníctvom tzv. automatického písania. V roku 1922 založila Luciferove nakladateľstvo, neskôr premenované na menej nápadnú Lucis Publishing company.

V roku 1961 bol v Big Sur v Kalifornii založený inštitút Esalen. Pri jeho zrode stál rad významných intelektuálov, a to predovšetkým spisovateľ Aldous Huxley, slávny anglický historik Arnold Toynbee, protestantský teológ Paul Tillich a americký psychopedagóg Carl Rogers. Tu sa novou doktrínou napájal i bývalý marxista Edgar Morin, jeden z hlavných ideológov Novej Európy.

V roku 1962 bol založený inštitút Findhorn-Community na brehu rieky s rovnakým názvom v severnom Škótsku, z ktorého sa rýchlo stalo európske centrum pre výskum ľudského potenciálu. Jeho čelným predstaviteľom a zároveň jedným z hlavných vodcov celého hnutia New Age sa stal David Spangler, autor mnohých publikácií.

O širokú popularizáciu sa zaslúžila kniha Marilyn Fergusonovej The Aquarian Conspiracy - Vodnárske sprisahanie(či voľne Nežné sprisahanie - pozn. František Press), kde sa priamo hovorí o „zlatom veku ľudstva“ v znamení novej spoločnosti s premeneným vedomím a myslením, vychádzajúcim z doposiaľ nevyužitého mozgového potenciálu.

Iným významným autorom je Američan rakúskeho pôvodu, fyzik Fritjof Capra, ktorého kniha Wendezeit-Bausteine für neues Weltbild(Čas prechodu - stavebné kamene nového obrazu sveta - pozn. František Press) vyšla v roku 1982.

K základným autorom, na ktorých sa adepti New Age odvolávajú, je i heretický jezuitský kňaz Teilhard de Chardin(1881-1955), ktorý ako prvý podložil biologickú evolúciu panteistickou doktrínou a ktorý predpokladá, že každá čiastočka hmoty, a to i anorganickej, nesie v sebe vedomie. Hlása kozmický zákon vzrastajúcej komplexnosti, ktorý začína kozmogenézou, pokračuje biogenézou k antropogenéze a skončí v bode Omega, splynutím pozemského ľudstva s kozmickým Kristom.

Hnutie New Age, ktoré malo až do roku 1975 zostať v podstate utajené, skutočne sa po tomto roku začalo lavínovito šíriť po celom svete - najprv v USA a Anglicku, potom v bývalom západnom Nemecku a v osemdesiatych rokoch po ostatnej západnej Európe, a to predovšetkým zo svojich dvoch duchovných centier - kalifornského Esalenu a škótskeho Findhornu.

Jeho podstatou je panteistické náboženstvo opierajúce sa o náuku o reinkarnácii(prevteľovanie duší - pozn. František Press) a využívanie rôznych okultných praktík k „rozšíreniu vedomia“ a k jeho spojeniu s „univerzálnym kozmickým vedomím“.

Odtiaľ onen bazár najrôznejších príručiek o joge, transcendentálnej meditácii, budhizme, Zen-budhizme, tibetských tajomstvách, perzských náukách, čínskom princípe jin-jang, sufizme, kameni mudrcov, alchýmii, astrológii, tajomstve Grálu, rosenkruciánskom zasvätení, Hermovi Trismegistovi, gnostických spoločnostiach, starovekých mystériách, šamanizme, špiritizme, okultných silách, telepatii, reinkarnácii, psychotronike, liečiteľstve, akupunktúre, mimozemských civilizáciách, UFO atď., ktoré po roku 1989 veľmi rýchlo zaplavili naše kníhkupectvá a ktoré majú dôverčivého a hlavne zvedavého čitateľa nenápadne priviesť k ideológii New Age.

Jej adept sa potom učí praktizovať rôzne telesné I meditačné cvičenia(napr. jogy a transcendentálnej meditácie - pozn. František Press) a pomáha si pritom drogami, ale najmä pestovaním rôznych okultných praktík, vyhľadávajúcich spojenie s tajomnými silami prírody, lepšie povedané s démonmi, ktorí im k ním sprostredkovávajú prístup. K najdôležitejším praktikám tohto druhu patrí tzv. channeling, dnešná obdoba špiritizmu(metóda kontaktu so záhrobím, ako sa už v minulom storočí po svete rozšírila z USA - pozn. František Press).

Adepti New Age sa prostredníctvom channelingu(od anglického slova kanál, cesta oznámenia - pozn. František Press) spojujú nielen s dušami zomretých, ale i s duchmi nevtelených majstrov duchovného života a duchovných vodcov ľudstva, ako i s mimozemšťanmi - v skutočnosti s démonickými silami za ne sa vydávajúcimi a prípadne na seba berúcimi ich podobu. Jeden zo šíriteľov New Age Erik Pigani(Erik Pigani, Channels, les médiums du Nouvel Âge, L´âge du Verseau 1989) charakterizuje channeling takto:

„Je to stav tranzu alebo rozjímania, pri ktorom médium presahuje svoje vedomie a svoje ja, a tak sa stretáva s inými vedomými alebo vonkajšími zdrojmi energie a necháva ich vstúpiť do svojho tela. Takto v skutočnosti slúži ako prostriedok k vyjadreniu týchto energií.“(Dodajme - a zväzuje sa s démonickými silami - pozn. František Press.) A takto nás Pigani uvádza do doktríny drahej všetkým panteistom:

„Celý Vesmír je živou duchovnou Bytosťou s vedomím…V tomto prílive energie každé vedomie bude zároveň nositeľom celého Vesmíru i svojej vlastnej zvláštnosti…Každá častica, každý atóm, každá myšlienka je nadaná individuálnym i kolektívnym vedomím, ktoré vytvára svoje vlastné formy.“ A konečne:

„Prechádzame celým radom inkarnovaných a desinkarnovaných životov, ktoré nás vedú ku konečnému splynutiu s jediným Vedomím, v základoch ležiacou identitou všetkého, čo vo vesmíre existuje.“

Tu sa chenneling stretáva i s prejavmi mimozemských civilizácií a teda i s manifestáciami UFO(Je potrebné čitateľa upozorniť, že žiadne mimozemské civilizácie neboli vedecky v najmenšom vedecky dokázané, napriek tomu, že napr. USA na kontakty s nimi vynakladajú obrovské čiastky. Pokiaľ sa na našej zemi tieto javy { UFO} manifestujú, je treba ich považovať za prejavy démonických síl - pozn. František Press), nejakými ich poslami. Rozsiahla literatúra o UFO nám prináša i prognostický scenár k uskutočneniu tej istej celosvetovej vlády, ako to hlásajú i ideológovia New Age, takže oboje možno považovať za prejavy jednej a tej istej ideológie. Tak napr. v dokumente Vesmírne spojenie(Dokument Universal Link je šírený z dánskeho mesta Borup; porovnaj napr. i s posolstvami Ummitov - pozn. František Press), akejsi syntéze všetkých ufónskych názorov, sa okrem iného dozvieme, že sa približujeme k veľkej katastrofe a to v podobe atómovej vojny, ktorú rozpútame, pretože sme dosiaľ ako ľudstvo nedorástli k vyšším duchovným princípom, tak ako sú všeobecne rozšírené v mimozemských civilizáciách, žijúcich v mieri a hedonistických radovánkach. Týmto princípom sa nakoniec musí naučiť I ľudstvo našej planéty, ale len tá časť, ktorá si to bude želať, bude zachránená. Záchrannou akciou je i v tejto verzii poverený akýsi kozmický Kristus(Antikrist). Ktorý sa už údajne „ujal vlády nad zemou“, ktorej prinesie mier. Tento „Kristus“, splývajúci v jedno s oným „inkarnovaným Kristom-Vodnárom či Maitreyom“ ideológov New Age, ktorý sa osobne dostaví na našu zem, okrem iného prehlasuje:

„Ja sám som najvyšším veliteľom a duchovným ručiteľom za celú vašu galaxiu. Mám najvyššie velenie a plnú zodpovednosť za celú akciu…Cirkev stojí pred svojim koncom. Zriadim teraz na zemi svoju vlastnú cirkev…Skutočná práca nezačne, dokiaľ na zemi nebude zriadené moje kráľovstvo.“ A presviedča nás:

„Prevzali sme moc na zemi do svojich rúk. My sami budeme v najbližšej budúcnosti všetko riadiť.“

Prekvapivo jednotný záver, či už je formulovaný fantazijným tónom literatúry UFO, ideológmi New Age či istými politickými elitami pripravujúcimi globálnu vládu. Potom sa nezbavíme myšlienky, že všetky tieto oznámenia nevyhnutne pochádzajú z rovnakého inšpirujúceho prameňa.

Jeho identifikáciu ponechávam na čitateľovi.Comments