DVD ZDARMA !

19. októbra 2010    Ďakujem všetkým za záujem o toto dvd. Nakoľko však je záujem veľmi veľký a už začínam nestíhať / časovo aj finančre , lebo zatiaľ som poštovné hradil zo svojich skromných prostriedkov / rozhodol som sa rozšírenú verziu dať na webhosting Uložto / http://www.ulozto.net/ . Preto prosím všetkých ktorí maju tú možnosť aby si rozšírenú verziu / nové filny , hudba , videá , knihy, prezentácie../ stiahli z netu..Už v tomto týždni to tam nahrám a poskytnem linky na stiahnutie.. Bude to pozostávať zo 7-mich súborov rar veľkosti 1 GB.
Pre tých ktorí nemajú možnosť si sťahovať prip. majú pomalý net , alebo to ešte nezvládnu, to samozrejme pošlem ako doteraz poštov.. Za pochopenie ďakujem..

 linky / bude ich 7 /  http://www.ulozto.net/6327166/evanjeliumdvd1.rar       
                                                     http://www.ulozto.net/6641613/evanjeliumdvd4.rar
                                                     http://www.ulozto.net/6327683/evanjeliumdvd2.rar        
                                                     http://www.ulozto.net/6642271/evanjeliumdvd5.rar
                                                     http://www.ulozto.net/6327765/evanjeliumdvd3.rar        
                                                     http://www.ulozto.net/6644069/evanjeliumdvd6.rar

Video YouTube


DvD obsahuje :                   v zátvorke rozšírená verzia na nete..                

 2 ( 3 ) celovečerné filmy
18  (24  ) videofilmov
 9 ( 20) hudobných videí
16  (20) Biblických dokumentov
19   (22) kníh
70  (120 )hudobných mp3
12 kázní mp3
množstvo linkov , fotografii , programov ,
kontakty, linky na internet ,   a iné ..
MODLITBA SPASENIA - ZÁCHRANY
www.stranky pre tých čo nemajú internet

dvd sa môže mierne lišiť od pôvodného dvd..
priebežne aktualizované..
Evanjelium Ježiša Krista : vyhni sa peklu a získal Nebo ...

Hľadáš  pravdu? lásku? pokoj? uzdravenie? bezpečie? spravodlivosť? šťastie..? Potom hľadáš Boha.. ale nie s malým „b“ ale všemohúceho stvoriteľa ktorý stvoril nebesia , zem aj teba.. Ak príjmeš dar od  všemohúceho Boha – Ježiša Krista získaš toto všetko a ešte oveľa viac – VEČNÝ ŽIVOT  V NEBI..
Evanjelium podľa Jána
J 5:24     Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
J 14:6     Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
J 17:3     A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.
J 20:31 Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho mene

Podľa Biblie žijeme v posledných časoch .. V jej posledných sekundách.. Ježiš povedal že pred Jeho druhým príchodom na túto zem a vytrhnutím veriacich /ev Jána 14:1-4 /,bude podobne ako za čias Noeho /potopa/  a ako za čias Lóta .. /Sodoma a Gomora/ 2.list Petra 3:3/ Aj za čias Noeho a Lóta narastala  vo svete bezbožnosť , násilie a nemravnosť.. Tak ako  vtedy, keď  bola zem zničená potopou a ohňom, bude po tretí krát súdená a zničená .Príde vytrhnutie veriacich , vláda Antikrista, Armagedón, Tisícročné Kráľovstvo , Posledný Súd..a Nové Nebo a Nová Zem / Kaz 12:14, 1Petra 4:17, ev Jána 12:48, 6:40/  Nie je iné meno v ktorom by sme mohli byť zachránený len Ježiš Kristus / Sk 4:12, Sk 10:43, Žid 13:15 ,Prvý list Jánov 2:1,25:13./  Nie Budha, Aláh , NewAge. vesmirní lidé, Mária, mágia, veštice..ale len Boží Syn Ježiš Kristus.  Prosím ťa ,zastav sa a porozmýšľaj o tom.. Vyhni sa peklu a získaj Nebo .Keď príjmeš Ježiša do svojho života, vyznáš svoje hriechy  , opustíš ich a vytrváš až do konca , budeš zachránený.. Biblia je Božie Slovo a neklame.. Je v nej návod na večný život a šťastný život už na tejto zemi a je inšpiráciou aj pre toto dvd . Prajem Ti Božiu múdrosť  pri  pozeraní  a čítaní a nech sa ťa Boží Duch dotkne , tak ako mňa a ďalších asi 700 miliónov znovuzrodených kresťanov  na celom svete ..
Mt 10:8 ;   ..  zdarma ste prijali, zdarma dávajte

 Dvd je zdarma , platíte len poštovné za list-dobierka  50 centov. Objednávky na : nebeskekralovstvo@gmail.com


Comments