INSPIRATIVNÍ WEBY A METODIKY

ty nejlepší weby pro učitele na 1. stupni ZŠ

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ PRO ŽÁKY:

všechny předměty

 1. ŠKOLÁKOV - stránky Mgr. Jany Zapletalové s odkazy na cvičení pro žáky 1. stupně

 2. LUŠTĚNKY - Mgr. Ryšavé

 3. VSEVĚD - projekt UP

 4. PŘÍPRAVY - cvičení pro 1. stupeň ZŠ

 5. ONLINE CVIČENÍ nakladatelství Nová škola

 6. BRUMLÍK - procvičování učiva 1. stupně

 7. PANČELČINO - Mgr. Pavlína Loňková

 8. CVIČENÍ - TESTY pro 1. až 3. ročník

 9. KAMINET - ČJ, Ma a AJ pro děti s poruchou učení, cvičení

 10. ZŠ Bratří ČAPKŮ - cvičení pro 1. až 5. ročník

 11. PROCVIČOVÁNÍ UČIVA - Mgr. Veronika Prouzová

 12. WEB ŠKOLIČKA - Mgr. Chmelková

 13. ŠTÍSTKOVÉ - cvičení a opakování učiva pro 1. až 3. ročník

 14. AUTISTÉ - studijní a herní web

 15. KDE SE UČIT - soubor odkazů

matematika

 1. MATÝSKOVA MATEMATIKA - výuková videa

 2. VIDEA - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, převody jednotek a geometrie

 3. MATIKA IN - úkoly k výuce matematiky dle prof. Hejného, logické úlohy

 4. KOPÍROVATELNÉ PŘEDLOHY v pdf - 71 stran: násobilková tabulka, ciferník, násobilkové čtverce, součtové trojúhelníky, číselná osa, krokovací pás, geoboard, stovková tabulka, ...

 5. NAUČ SE POČÍTAT

 6. UMÍME MATIKU

 7. TRENÉR POČÍTÁNÍ - + - x : - zadáte operaci a číselný obor

 8. MAT MAT - inteligentní procvičování

 9. ZLOMKY HRAVĚ

 10. MATEMATICKÉ HRY - ZŠ Na Beránku, soubor her

 11. VISUAL MANIPULATIVES - nástroje na IT, číselné osy, tvary, kalendář, geoboard, kostky ...

 12. TOY THEATER - množství aplikací k manipulaci

 13. ZNÁZORNĚNÍ NÁSOBILKY

 14. ZNÁZORNĚNÍ ČÍSEL - tisíce, stovky, desítky a jednotky

 15. STOVKOVÁ TABULKA na IT

 16. ČÍSELNÁ OSA na IT k manipulaci, obsahuje i zlomky

 17. ČÍSELNÁ OSA na IT dle zvolených parametrů

 18. OBSAH ve čtverečkované síti

 19. KOSTKY - nastavíte si druh kostek a počet, potom jimi hodíte (throw). Žáci mohou sčítat, násobit, porovnávat dvě čísla, sestavovat dvojciferná čísla

  1. se 2 kostkami ...

 20. GENERÁTOR - KOSTKY

 21. KRYCHLOVÉ STAVBY - možnost otáčení stavby, různé pohledy

 22. POČÍTADLO do 100

 23. ZLOMKY - kruhové výseče ke skládání na IT

 24. MODELUJ ZLOMKY a přiřaď obrázek

 25. HRY NA NÁSOBENÍ - příklady a hry na IT

 26. POČETNÍ OMALOVÁNKY - různé úrovně,

 27. PŘEVODY JEDNOTEK - vysvětlení a cvičení

 28. POČÍTEJME - generování příkladů na PC a IT

 29. MATEMATICKÉ HRY - SHeppardsoftware

český jazyk

 1. GRAMAR IN - úlohy z českého jazyka, čtení s porozuměním

 2. UMÍME ČESKY - procvičování českého

 3. ČEŠTINA HROU - cvičení

 4. NAUČ SE PSÁT - vyjmenovaná slova, ú/ů, shoda podmětu s přísudkemˇ

 5. ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

 6. MOJE ČEŠTINA - praktické rady a tipy, jak na češtinu,

 7. HRY DO HODIN ČJ v pdf

 8. NÁPADNÍČEK 28 HER DO HODIN ČJ

 9. KARAOKE ČTENÍ

 10. HOĎTE KOSTKY a vyprávějte příběh

anglický jazyk

 1. VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY - projděte se Londýnem, projeďte se po Temži, nakoukněte do Buckinghamu a ...

 2. AGENDAWEB - stovky cvičení (slovní zásoba, mluvnice, poslechy, videa, písničky ...)

 3. LEARNING CHOCOLATE - obrázkové slovníčky

 4. ENGLISH LEARN ONLINE - krásné obrázkové slovníky i se zvukem, mluvnice

 5. LANGUAGE GUIDE - obrázkový slovník

 6. GAMES TO LEARN ENGLISH - hry na procvičení slovíček nové

 7. ENGLISH EXERCISES - cvičení pro začátečníky: fráze, slovíčka

 8. ENGLISH TIME - hry, písničky, pohybové aktivity pro 1. a 2. ročník

 9. ENGLISH NOW - hry, písničky, pohybové aktivity pro 3. až 5. ročník

 10. ANGLIČTINA - ZŠ Nýřany, nápadník po tématech

 11. UČÍME SE SPOLEČNĚ - nápadník po tématech, vide, písničky

 12. UMÍME ANGLICKY

 13. ANGLOMANIACY - polské stránky pro výuku angličtiny na 1. stupni

 14. LEARN ENGLISH KIDS - British Council, hry, písničky, příběhy

 15. HELP FOR ENGLISH - gramatika, testy, vysvětlení učiva

 16. DREAM ENGLISH KIDS - písničky (barvy, čísla, emoce ...)

 17. SUPER SIMPLE SONGS - písničky pro děti

 18. INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ ZDROJE - cvičení, mluvnice, slovní zásoba

 19. ZŠ BŘEZNICE - spousta odkazů pro výuky angličtiny v 3.-9. ročníku

 20. A4ESL - testy, slovní zásoba, křížovky, mluvnice

 21. TESTY ÚROVNĚ A1 - mluvnice (Test ENglish)

 22. ZÁKLADY AJ pro 3.-5.ročník, jednoduchá cvičení

 23. NEWS IN LEVELS - 3 úrovně poslechu

 24. JUMP časopis - pracovní listy a poslech nové

 25. ANGLIČTINA HROU - hry, křížovky na základní slovní zásobu

 26. TRENÉR ZÁKLADNÍCH SLOVÍČEK, další hry na slovíčka pro děti

 27. ANGLIČTINA - slovíčka s obrázky, mluvnice

 28. K TISKU - flashcards malé/velké, s textem/bez, spousta témat

 29. PÍSNIČKY SINGING BELL

 30. BAAMBOOZLE - krátké aktivity do hodin

vlastivěda, přírodověda, prvouka

 1. DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA - krátká videa do vlastivědy

 2. POZNÁVAČKA PŘÍRODY - zvířata, stromy a keře, ptáci a houby

 3. ŠTÍSTKOVÉ - učivo prvouky 1. a 2. ročníku

 4. MOUDRONOS - výuková videa, různá témata

 5. KOSTIČKY - výuková videa

 6. LES - hry a kvízy, život v lese, rostliny a keře (vojenské lesy a statky dětem)

 7. INTERAKTIVNÍ HODINY

 8. INTERAKTIVNÍ HODINY

 9. SLEPÉ MAPY ČR - města, pohoří, kraje ...

 10. ČESKÉ PEXESO - videa pro děti o krajích ČR

 11. EVROPSKÉ PEXESO - videa o zemích Evropy

 12. ŽIVÝ SVĚT KVÍTÍ - videa o rostlinách

 13. NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ v pdf - voda, vzduch, půda ...

 14. POKUSOHRANÍ - náměty na pokusy

 15. PROJEKTY VE VÝUCE - náměty na projekty z Vl, Př a Prv

 16. DĚJEPIS - stránky věnované dějepisu, události a osobnosti

 17. NEZKRESLENÁ VĚDA - videa pro 5. ročník, např. fotosyntéza, vesmír, ropa, lidské tělo ...

 18. MLADÝ ZDRAVOTNÍK - web Českého červeného kříže, první pomoc, mimořádné události, lidské tělo, kvízy, omalovánky

 19. PAXI - videa o vesmíru

 20. SLAVNÉ DNY - videa

dopravní výchova, zdravotní výchova, ekologie, finanční gramotnost

 1. ZLATKA - web k finanční gramotnosti

 2. jazyka

 3. TONDA OBAL - ekologie, třídění odpadů

 4. ŠKODA HROU - dopravní výchova pro děti

 5. BEZPEČNÉ CESTY - chodec, cyklista, dopravní výchova

 6. ZÁCHRANNÝ KRUH - příručka první pomoci

interaktivní tabule, ostatní

 1. CLASSROOM SCREEN - plocha pro interaktivní tabuli, hodiny, hodnocení, kreslení, psaní, ...

 2. VE ŠKOLE - přípravy pro tabuli Smart Board ke stažení

 3. PÁŤÁK - CHYTRÁK - cvičení pro 4. a 5. ročník na PC

MATERIÁLY K TISKU A INSPIRACE DO HODIN:

obecné tipy, všehochuť

 1. VESELÁ CHALOUPKA - stránky Mgr. Terezky Chaloupkové s autorskými kresbami a skvělými pracovními listy pro děti

 2. NÁPADY PRO ANIČKU

 3. PRO ŠÍŠU - krásné pracovní listy

 4. DUMY NA RVP - spousta inspirace a krásných materiálů, stačí jen zadat co hledáte podle výstupů RVP

 5. DUMY - materiály ze šablon k tisku, ale i power pointy a další formáty souborů

 6. DĚTSKÉ STRÁNKY - pracovní listy, aktivity, čtení

 7. VÝUKOVÝ PORTÁL ZŠ Jaroše - pracovní listy do všech předmětů

 8. SKLÁDAČKY, OMALOVÁNKY S POČÍTÁNÍM, PUZZLE do matematiky a anglického jazyka

 9. ENGLISH WORKSHEETS - pracovní listy pro AJ k tisku

 10. FUNNY ENGLISH - křížovky se slovíčky k tisku

 11. TEACH THIS - mluvnice, slovíčka, hry - jde o placenou stránku, ale k dispozici je mnoho pracovních listů a her i ke stažení zdarma

 12. ŠABLONY PRO LAPBOOKY

 13. MOJE ŠKOLA NET - cvičení a úlohy pro český jazyk, sloh, čtení, matematika,

 14. OBALY NA SEŠITY K VYKRESLENÍ

 15. ZÁBAVNÁ MATEMATIKA - CHYTRÁK

tipy do první třídy

 1. PRVNÍ TŘÍDA - Mgr. Jindra Dlabová, pár tipů pokud jdete právě do první třídy

 2. JAK SPRAVNĚ PSÁT

 3. NAUČ SE ČÍST - cvičení pro 1. ročník

 4. UČÍM SE ČÍST - procvičování čtení

 5. MATEMATIKA PRO PRVŇÁČKY - cvičení na IT

 6. NÁZORNÉ POČÍTÁNÍ do 10 s barevnými kolečky

 7. POČÍTADLO do 20

 8. CVIČENÍ KAMINET - sluchová paměť, rytmus, zrakové vnímání, paměť

 9. GENETICKÁ METODA ČTENÍ - web námětů a inspirací

 10. ARTIKULAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ - výslovnost hlásek

 11. RYTMICKÁ GYMNASTIKA na písmena abecedy - říkanky s pohybem

 12. UVOLŇOVACÍ CVIKY a říkanky pro psaní - výuková videa nové

 13. BOBYHO PÍSANKA - videa k psacím písmenům

 14. BOBYHO PÍSANKA - pracovní listy aj.

malotřídka, 4. a 5. ročník

 1. MALOTŘÍDKA - přípravy na vyučování

 2. MALOTŘÍDKA - Mgr. Lubomír Šára - přípravy zejména pro 4. a 5. ročník

 3. PŘÍPRAVY pro 2. ročník - Mgr. Lubomír Šára

 4. PŘÍPRAVY pro 3. ročník - Mgr. Lubomír Šára

 5. TŘEŤÁCI - přípravy pro 3. ročník

 6. PŘÍPRAVY pro 4. ročník - Mgr. Lubomír Šára

 7. PŘÍPRAVY pro 5. ročník - Mgr. Lubomír Šára

 8. HISTORIE ČESKA - Mgr. Lubomír Šára

 9. REGIONY ČR - Mgr. Lubomír Šára

 10. E-UČITELKA

výtvarná a pracovní výchova

 1. VÝTVARKA PRO DĚTI - inspirace do hodin výtvarné výchovy

 2. KROKOTAK - náměty do výtvarné a pracovní výchovy

 3. EASY PEASY AND FUN - náměty do Pv a Vv

 4. BABBLE DABBLE DO - papírové hračky, experimenty

 5. VÝROBKY S DĚTMI

 6. VÝTVARNÉ NÁMĚTY

 7. VÝTVARNÉ NÁMĚTY A POSTUPY

 8. MOJE VÝTVARKA, různé techniky

 9. KREATIVNÍ INSPIRACE

 10. TVOŘENÍ - SVÁTKY německy

 11. video návody pro polytechnickou výchovu

 12. KRESLENÍ A MALOVÁNÍ praktické náměty

 13. NÁMĚTY PRO MENŠÍ DĚTI

 14. DĚTSKÁ KUCHAŘKA v pdf

 15. PRESCHOOL ACTIVITIES - Pv, VV

hudební výchova

 1. PŘÍPRAVY DO HV - 2.-5. ročník

 2. JAK NA HUDEBKU

 3. HUDEBNÍ PODKLADY klavír - 1. - 5. ročník

 4. INTERAKTIVNÍ KLÁVESNICE

 5. BONGO BONGO - opakuj rytmus

 6. HÝBÁNKY - pohybové aktivity k písničkám pro menší děti

 7. HUDEBNÍ PERLIČKY Pavla Šporcla - skladatelé, hudební styly

 8. MUZICÍROVÁNÍ - písničky pro starší děti

 9. OPERA NÁS BAVÍ - Prodaná nevěsta, Rusalka, Česká mše vánoční

 10. MUSICOGRAMA - rytmická cvičení na youtube

 11. HUDEBNÍ SKLADATELÉ ve zkratce

 12. MUZIKA VE ŠKOLE - písničky

 13. LIDOVÉ PÍSNIČKY Z TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA v podání Ewy Farné

tělesná výchova

 1. NÁMĚTY NA ROZCVIČENÍ BEZ NÁČINÍ - IS Muni, rozcvičky, strečink

 2. ANTISTRESOVÁ ROZCVIČKA - jóga

 3. ROZCVIČENÍ - taneční, gymnastické, jógové, úpolové, aerobní ...

 4. ZÁSOBNÍK CVIKŮ DO PRŮPRAVNÉ ČÁSTI - předklony, rotace, zpevňovací cvičení ...

 5. PRAKTICKÉ UKÁZKY RUŠNÝCH a průpravných částí

 6. TELOCVIKÁRI,sk - slovenský web plný inspirace do hodin

 7. HONIČKY a aktivity do úvodní části hodiny

 8. DROBNÉ POHYBOVÉ HRY

 9. POHYBOVÉ HRY - IS Muni

 10. HRY NA ZÁVĚR HODINY

 11. NETRADIČNÍ i tradiční materiály v hodinách TV

 12. ŽÁCI V POHYBU - metodika fotbal, florbal, basket, atletika, psychomotorika ...

 13. ZÁKLADY ATLETIKY - běhy, starty, skoky, hody

 14. ATLETIKA PRO DĚTI

 15. ATLETIKA - průpravné hry a cvičení

 16. ATLETIKA - druhy startů, videa

 17. ATLETIKA - běžecká průprava, běžecká abeceda, videa

 18. CVIČENÍ PRO SNADNĚJŠÍ UČENÍ

 19. ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER - volejbal, basketbal, florbal

 20. BASKET - zásobník her a cvičení

 21. BASKET - zásobník her, IS Muni

 22. FLORBAL - zjednodušená pravidla

 23. VOLEJBAL - průpravná cvičení, IS Muni

 24. DIDAKTIKA BASKETBALU A VOLEJBALU

 25. ÚPOLOVÉ HRY - IS Muni

 26. METODIKA GYMNASTIKY, metodické listy, videa

 27. GYMNASTICKÉ NÁZVOSLOVÍ

 28. DIDAKTIKA GYMNASTIKY A TANCE - rytmická gymnastika, aerobik

 29. GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVA - IS Muni

 30. VÝUKA GYMNASTIKY- videa

 31. ŠVIHADLO TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ metodika v pdf ke stažení

 32. CVIČENÍ S NAFUKOVACÍMI BALÓNKY - video

 33. TANEČNÍ GYMNASTIKA - polka, valčík, relaxace, švihadla

 34. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

 35. MEOTDIKY SPORTU MUNI - plavání, gymnastika, atletika, basket, tanec, ...

PRO VOLNOU CHVILKU

 1. HRY RÁDIA JUNIOR - pexesa, puzzle, zvukohraní, třídění, omalovánky, hledání

 2. PEXESA rádia Junior na IT

 3. PUZZLE rádia Junior na IT

 4. HÁDÁNÍ SLOV - Alíkova Šibenice

 5. ALÍKOVY KVÍZY

 6. HRY NA DÉČKU

 7. HRA JMÉNO-MĚSTO-ZVÍŘE ...

 8. LOGICKÉ ÚLOHY - vševěd

 9. KVÍZY A HÁDANKY - obrázkové, slovní, matematické, logické ...

 10. VODNÍ STRÁŽCI - KVÍZY

 11. LÍSTEČKOVÁ HRA SE SLOVY

VYPLATÍ SE SLEDOVAT, INSPIRACE PRO UČITELE:

obecné tipy, všehochuť

 1. AKTIVNÍ UČITEL - metody, šablony, hry, inspirace

 2. UČÍM RÁDA - články k dílnám čtení a psaní

 3. TAJNÝ UČITEL - stránky plné nápadů, zajímavé metody výuky

 4. U NÁS VE ŠKOLE - článek autorský zákon a učitel

 5. VYUČOVÁNÍ - stránky Mgr. Ludmily Kovaříkové zejména k rozvoji čtenářské gramotnosti a dílnám psaní

 6. ZA KATEDROU - internetový magazín

 7. NAŠE TŘÍDA

 8. UČIT A ŽÍT

 9. ŠKOLNÍ HRÁTKY - blog Mgr. Andrey Paštikové, ráda sleduji její videa

 10. BLOG UČITELNICE - zajímavé články a tipy do výuky od Mgr. Miriam Hejzlarové

 11. NINA SUCHOMELOVÁ - zajímavé články na blogu

 12. PASTELKA.sk - Mgr. Danica Slašťanová, interaktivní cvičení, odkazy, návody na Hot potatoes cvičení

 13. JAGANA - web Jany Vlčanové s hrovými náměty do hodin nové

 14. JDĚTE VEN - hry a aktivity do přírody

 15. UČÍME SE VENKU - náměty na vyučování všech předmětů v přírodě

 16. BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ

 17. JAZYKOVÉ HRY - hry nejen do českého jazyka

 18. PEPOUŠ - náměty do všech předmětů

 19. POMŮCKY NA ROVINĚ - pomůcky na principu Montessori pedagogiky ke stažení zdarma

 20. ÚSPĚŠNÝ MANAGEMENT TŘÍDY - články ve slovenštině s praktickými tipy

 21. KARTY BEZ RÁKOSKY

 22. EDUWORLD - inspirace pro práci s dětmi

 23. MAPY UČEBNÍHO POKROKU

 24. MATERIÁLY KE STAŽENÍ pro učitele ze Slovenska

 25. JAZYKOVÝ KOUTEK - angličtina nové

 26. PEDAGOGICKÝ LEXIKON na RVP

 27. PODPORA INKLUZE - materiály ke stažení, postupy, metody, videa

 28. NEJSEM UČITELKA - inspirace do hodin

 29. OBRÁZKY VE VÝUCE - jak si vyrobit hry s obrázky, materiály ke stažení, vše o obrázcích

GENERÁTORY, VÝROBA HER PRO DĚTI

 1. MESS ENGLISH - osmisměrky, křížovky, deskové hry, Bingo, domino k vytištění aj.

 2. JEOPARDY LABS - nástroj pro výrobu hry Riskuj na IT

 3. ECLIPSE CROSSWORD - nástroj pro tvorbu křížovek

 4. WORKSHEETWORK - obrovské množství nástrojů pro tvorbu pracovních listů do mnoha předmětů

 5. SEN TEACHER - sítě těles k vytištění, flashcards, hodiny

 6. GENERÁTOR HRY TRIMINO

 7. PUZZLE MAKER - definice + popis, kvízy

 8. BINGO BAKER - generátor pro hru Bingo

 9. BINGO GENERÁTOR

 10. GENERÁTOR OSMISMĚREK S TAJENKOU

 11. OSMISMĚRKY, Sudoku

 12. GENERÁTOR PUZZLE Discovery

 13. EDU GAMES - nástroj pro tvorbu např. křížovek, přesmyček, slovních pyramid či žebříků .. nové

 14. GENERÁTOR pracovních listů pro matematiku, včetně svátečních listů (Vánoce, Halloween aj.)

 15. SLOUPEČKY - počítání pro 1. a 2. ročník

 16. GENERÁTOR PŘÍKLADŮ pro 2. a 3. třídu

 17. GENERÁTOR PŘÍKLADŮ v oboru do 1 000 (Berneška)

 18. LEARNING APPS - spousta možností pro tvorbu cvičení, křížovek aj.

 19. JAK PŘEPSAT VÝSLOVNOST slovíček

 20. FLIPPITY - křížovky, bingo, přesmyčky, pexeso, hangman ...

 21. FLASHCARD MAKER - tvorba kartiček k přiřazování

 22. online Bingo

 23. TOGLIC - tvorba online křížovek a dalších aktivit

 24. CHÁPEŠ - český program


LAPBOOKY


METODIKY, HRY DO HODIN

 1. SBORNÍK VÝUKOVÝCH METOD

 2. NÁPADNÍK HER PRO SLOHOVOU, KOMUNIKAČNÍ A DRAMATICKOU VÝCHOVU

 3. 100 METOD PRO KRITICKÉ MYŠLENÍ

 4. METODIKA VÝUKY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMÉTŮ v pdf - PROJEKT osu

 5. NÁPADNÍ PRO VÝUKU DLE UČEBNÍCH STYLŮ

 6. AKTIVITY VHODNÉ PRO PRÁCI S DĚTMI S ADHD - metodika v pdf

 7. BEZPEČNÉ CESTY - metodika pro učitele (chodec, cyklista)

 8. PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI ŽÁKY - metodika

 9. OSV METODIKY - vztahy ve třídě, třídnické hodiny, osobnostní a sociální výchova

 10. HEJNÉHO METODA V MŠ - aplikovatelné i v prvních ročnících ZŠ

 11. HRY DO HODIN (rvp)

 12. VELKÝ SOUBOR DIDAKTICKÝCH HER ČJ, Ma, Prv ke stažení

 13. HRY A AKTIVITY seznamovací, pohybové, paměťové ...

 14. AJ - TEACHING PRIMARY - aktivity, písničky, hry metodika pro 1. stupeň

 15. UČÍME AJ - přípravy pro učebnice Project, Happy House, metody výuky

 16. METODIKA VÝUKY AJ - Marley Bone Coach

 17. 111 HER pro výuku anglického jazyka v pdf

 18. TAYˇS TEACHING TOOLKIT - inspirace na hry do hodin

 19. DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA - Univerzita Palackého Olomouc, cvičení, pomůcky

 20. HRY A METODIKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY v pdf, ostatní knihy pro učitele v pdf nové

 21. ŔESPEKT NEBOLÍ - přehled metod kritického myšlení nové

 22. METODY KM - Libor Kyncl

 23. METODY KM - učení bez učebnic

 24. NÁPADNÍK jako inspiromat do výuky češtiny

ONLINE VÝUKA

 1. jak vyučovat online

 2. popis aplikací a ukázka

 3. tabule Jamboard

 4. tabule collboard i s prvky Hejného matematiky

 5. whiteboard.fi - sdílená tabule, kde můžete vidět, jak pracují všechny děti současně

 6. pohyb není věda - náměty na Tv

 7. NA DÁLKU - podklady pro výuku v 1. až 5. ročníku dle předmětů a témat

 8. BAAMBOOZLE - spousta drobných her se slovy, kreslením, mluvením, hádanky ... do hodin AJ

 9. PIXTON - program pro tvorbu komiksů


PLÁNOVÁNÍ

 1. Planboard - tvorba příprav do hodin online


HODNOCENÍ, SEBEHODNOCENÍ