INSPIRATIVNÍ WEBY A METODIKY

ty nejlepší weby pro učitele na 1. stupni ZŠ


ONLINE PROCVIČOVÁNÍ PRO ŽÁKY:

všechny předměty
 1. ŠKOLÁKOV - stránky Mgr. Jany Zapletalové s odkazy na cvičení pro žáky 1. stupně
 2. LUŠTĚNKY - Mgr. Ryšavé
 3. PŘÍPRAVY - cvičení pro 1. stupeň ZŠ 
 4. ONLINE CVIČENÍ nakladatelství Nová škola
 5. BRUMLÍK - procvičování učiva 1. stupně
 6. PANČELČINO - Mgr. Pavlína Loňková 
 7. CVIČENÍ - TESTY pro 1. až 3. ročník
 8. KAMINET - ČJ, Ma a AJ pro děti s poruchou učení, cvičení
 9. ZŠ Bratří ČAPKŮ - cvičení pro 1. až 5. ročník
 10. PROCVIČOVÁNÍ UČIVA - Mgr. Veronika Prouzová
 11. WEB ŠKOLIČKA - Mgr. Chmelková
 12. ŠTÍSTKOVÉ - cvičení a opakování učiva pro 1. až 3. ročník
 13. AUTISTÉ - studijní a herní web 

matematika
 1. MATÝSKOVA MATEMATIKA - výuková videa 
 2. VIDEA - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, převody jednotek a geometrie  nové
 3. MATIKA IN - úkoly k výuce matematiky dle prof. Hejného, logické úlohy
 4. KOPÍROVATELNÉ PŘEDLOHY v pdf  - 71 stran: násobilková tabulka, ciferník, násobilkové čtverce, součtové trojúhelníky, číselná osa, krokovací pás, geoboard, stovková tabulka,   ... 
 5. NAUČ SE POČÍTAT
 6. UMÍME MATIKU
 7. TRENÉR POČÍTÁNÍ - + - x : - zadáte operaci a číselný obor
 8. MAT MAT - inteligentní procvičování
 9. ZLOMKY HRAVĚ
 10. MATEMATICKÉ HRY - ZŠ Na Beránku, soubor her
 11. VISUAL MANIPULATIVES - nástroje na IT, číselné osy, tvary, kalendář, geoboard, kostky ... nové
 12. ZNÁZORNĚNÍ ČÍSEL - tisíce, stovky, desítky a jednotky
 13. STOVKOVÁ TABULKA na IT
 14. ČÍSELNÁ OSA na IT dle zvolených parametrů
 15. OBSAH ve čtverečkované síti
 16. KOSTKY - nastavíte si druh kostek a počet, potom jimi hodíte (throw). Žáci mohou sčítat, násobit, porovnávat dvě čísla, sestavovat dvojciferná čísla 
  se 2 kostkami ...
 17. POČÍTADLO do 100
 18. ZLOMKY - kruhové výseče ke skládání na IT
 19. HRY NA NÁSOBENÍ - příklady a hry na IT
 20. POČETNÍ OMALOVÁNKY - různé úrovně, nové


český jazyk
 1. GRAMAR IN - úlohy z českého jazyka, čtení s porozuměním
 2. UMÍME ČESKY - procvičování českého 
 3. ČEŠTINA HROU - cvičení 
 4. NAUČ SE PSÁT - vyjmenovaná slova, ú/ů, shoda podmětu s přísudkemˇ
 5. ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje
 6. MOJE ČEŠTINA - praktické rady a tipy, jak na češtinu, 
 7. HRY DO HODIN ČJ v pdf  
 8. NÁPADNÍČEK 28  HER DO HODIN ČJ 

anglický jazyk
 1. AGENDAWEB - stovky cvičení (slovní zásoba, mluvnice, poslechy, videa, písničky ...) nové
 2. LEARNING CHOCOLATE - obrázkové slovníčky
 3. LANGUAGE GUIDE - obrázkový slovník nové
 4. ENGLISH EXERCISES - cvičení pro začátečníky: fráze, slovíčka nové
 5. ENGLISH TIME - hry, písničky, pohybové aktivity pro 1. a 2. ročník 
 6. ENGLISH NOW - hry, písničky, pohybové aktivity pro 3. až 5. ročník
 7. ANGLIČTINA - ZŠ Nýřany, nápadník po tématech
 8. UČÍME SE SPOLEČNĚ - nápadník po tématech, vide, písničky
 9. UMÍME ANGLICKY
 10. ANGLOMANIACY - polské stránky pro výuku angličtiny na 1. stupni
 11. LEARN ENGLISH KIDS - British Council, hry, písničky, příběhy
 12. HELP FOR ENGLISH - gramatika, testy, vysvětlení učiva
 13. DREAM ENGLISH KIDS - písničky (barvy, čísla, emoce ...) 
 14. SUPER SIMPLE SONGS - písničky pro děti 
 15. INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ ZDROJE - cvičení, mluvnice, slovní zásoba nové
 16. ZŠ BŘEZNICE - spousta odkazů pro výuky angličtiny v 3.-9. ročníku nové
 17. A4ESL - testy, slovní zásoba, křížovky, mluvnice nové
 18. TESTY ÚROVNĚ A1 - mluvnice (Test ENglish) nové
 19. ZÁKLADY AJ pro 3.-5.ročník, jednoduchá cvičení

vlastivěda, přírodověda, prvouka
 1. DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA - krátká videa do vlastivědy
 2. POZNÁVAČKA PŘÍRODY - zvířata, stromy a keře, ptáci a houby
 3. ŠTÍSTKOVÉ - učivo prvouky 1. a 2. ročníku
 4. MOUDRONOS - výuková videa, různá témata
 5. KOSTIČKY - výuková videa
 6. LES - hry a kvízy, život v lese, rostliny a keře (vojenské lesy a statky dětem)
 7. INTERAKTIVNÍ HODINY
 8. SLEPÉ MAPY ČR - města, pohoří, kraje ...
 9. ČESKÉ PEXESO - videa pro děti o krajích ČR
 10. EVROPSKÉ PEXESO - videa o zemích Evropy
 11. ŽIVÝ SVĚT KVÍTÍ - videa o rostlinách
 12. NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ v pdf - voda, vzduch, půda ...  
 13. POKUSOHRANÍ - náměty na pokusy 
 14. PROJEKTY VE VÝUCE - náměty na projekty z Vl, Př a Prv nové
 15. DĚJEPIS - stránky věnované dějepisu, události a osobnosti nové
 16. NEZKRESLENÁ VĚDA - videa pro 5. ročník, např. fotosyntéza, vesmír, ropa, lidské tělo ... nové
 17. MLADÝ ZDRAVOTNÍK - web Českého červeného kříže, první pomoc, mimořádné události, lidské tělo, kvízy, omalovánky nové
 18. PAXI - videa o vesmíru  nové
 19. SLAVNÉ DNY - videa

dopravní výchova, zdravotní výchova, ekologie, finanční gramotnost
 1. ZLATKA - web k finanční gramotnosti
 2. jazyka
 3. TONDA OBAL - ekologie, třídění odpadů
 4. ŠKODA HROU - dopravní výchova pro děti
 5. BEZPEČNÉ CESTY - chodec, cyklista, dopravní výchova 
 6. ZÁCHRANNÝ KRUH - příručka první pomoci
interaktivní tabule, ostatní
 1. CLASSROOM SCREEN - plocha pro interaktivní tabuli, hodiny, hodnocení, kreslení, psaní, ...
 2. VE ŠKOLE - přípravy pro tabuli Smart Board ke stažení
 3. PÁŤÁK - CHYTRÁK - cvičení pro 4. a 5. ročník na PC
MATERIÁLY K TISKU A INSPIRACE DO HODIN:

obecné tipy, všehochuť
 1. VESELÁ CHALOUPKA - stránky Mgr. Terezky Chaloupkové s autorskými kresbami a skvělými pracovními listy pro děti
 2. NÁPADY PRO ANIČKU
 3. PRO ŠÍŠU - krásné pracovní listy
 4. DUMY NA RVP  - spousta inspirace a krásných materiálů, stačí jen zadat co hledáte podle výstupů RVP
 5. DUMY - materiály ze šablon  k tisku, ale i power pointy a další formáty souborů
 6. DĚTSKÉ STRÁNKY - pracovní listy, aktivity, čtení
 7. VÝUKOVÝ PORTÁL ZŠ Jaroše - pracovní listy do všech předmětů nové
 8. SKLÁDAČKY, OMALOVÁNKY S POČÍTÁNÍM, PUZZLE do matematiky a anglického jazyka nové
 9. ENGLISH WORKSHEETS - pracovní listy pro AJ k tisku
 10. FUNNY ENGLISH - křížovky se slovíčky k tisku nové
 11. TEACH THIS - mluvnice, slovíčka, hry - jde o placenou stránku, ale k dispozici je mnoho pracovních listů a her i ke stažení zdarma nové
 12. ŠABLONY PRO LAPBOOKY nové
 13. MOJE ŠKOLA NET - cvičení a úlohy pro český jazyk, sloh, čtení, matematikanové
 14. OBALY NA SEŠITY K VYKRESLENÍ

tipy do první třídy
 1. PRVNÍ TŘÍDA - Mgr. Jindra Dlabová, pár tipů pokud jdete právě do první třídy
 2. JAK SPRAVNĚ PSÁT
 3. NAUČ SE ČÍST - cvičení pro 1. ročník
 4. UČÍM SE ČÍST - procvičování čtení
 5. MATEMATIKA PRO PRVŇÁČKY - cvičení na IT
 6. NÁZORNÉ POČÍTÁNÍ do 10 s barevnými kolečky
 7. POČÍTADLO do 20
 8. CVIČENÍ KAMINET - sluchová paměť, rytmus, zrakové vnímání, paměť
 9. GENETICKÁ METODA ČTENÍ - web námětů a inspirací
 10. ARTIKULAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ - výslovnost hlásek
 11. RYTMICKÁ GYMNASTIKA na písmena abecedy - říkanky s pohybem
 12. UVOLŇOVACÍ CVIKY a říkanky pro psaní - výuková videa nové

malotřídka, 4. a 5. ročník 
 1. MALOTŘÍDKA - přípravy na vyučování
 2. MALOTŘÍDKA - Mgr. Lubomír Šára - přípravy zejména pro 4. a 5. ročník
 3. PŘÍPRAVY pro 2. ročník - Mgr. Lubomír Šára
 4. PŘÍPRAVY pro 3. ročník - Mgr. Lubomír Šára 
 5. TŘEŤÁCI - přípravy pro 3. ročník
 6. PŘÍPRAVY pro 4. ročník - Mgr. Lubomír Šára
 7. PŘÍPRAVY pro 5. ročník - Mgr. Lubomír Šára
 8. HISTORIE ČESKA - Mgr. Lubomír Šára
 9. REGIONY ČR - Mgr. Lubomír Šára
výtvarná a pracovní výchova
 1. VÝTVARKA PRO DĚTI - inspirace do hodin výtvarné výchovy
 2. KROKOTAK - náměty do výtvarné a pracovní výchovy
 3. EASY PEASY AND FUN - náměty do Pv a Vv
 4. BABBLE DABBLE DO - papírové hračky, experimenty
 5. VÝROBKY S DĚTMI 
 6. VÝTVARNÉ NÁMĚTY 
 7. VÝTVARNÉ NÁMĚTY A POSTUPY 
 8. MOJE VÝTVARKA, různé techniky 
 9. KREATIVNÍ INSPIRACE 
 10. TVOŘENÍ - SVÁTKY německy 
 11. video návody pro polytechnickou výchovu

hudební výchova
 1. PŘÍPRAVY DO HV - 2.-5. ročník
 2. JAK NA HUDEBKU
 3. HUDEBNÍ PODKLADY klavír - 1. - 5. ročník
 4. INTERAKTIVNÍ KLÁVESNICE
 5. BONGO BONGO - opakuj rytmus
 6. HÝBÁNKY - pohybové aktivity k písničkám pro menší děti
 7. HUDEBNÍ PERLIČKY Pavla Šporcla - skladatelé, hudební styly
 8. MUZICÍROVÁNÍ - písničky pro starší děti 
 9. OPERA NÁS BAVÍ - Prodaná nevěsta, Rusalka, Česká mše vánoční 
 10. MUSICOGRAMA - rytmická cvičení na youtube

tělesná výchova
 1. NÁMĚTY NA ROZCVIČENÍ BEZ NÁČINÍ - IS Muni, rozcvičky, strečink  nové
 2. ANTISTRESOVÁ ROZCVIČKA - jóga nové
 3. ROZCVIČENÍ - taneční, gymnastické, jógové, úpolové, aerobní ...  nové
 4. ZÁSOBNÍK CVIKŮ DO PRŮPRAVNÉ ČÁSTI - předklony, rotace, zpevňovací cvičení ... nové
 5. TELOCVIKÁRI,sk - slovenský web plný inspirace do hodin
 6. HONIČKY a aktivity do úvodní části hodiny
 7. DROBNÉ POHYBOVÉ HRY
 8. POHYBOVÉ HRY - IS Muni nové
 9. HRY NA ZÁVĚR HODINY
 10. NETRADIČNÍ i tradiční materiály v hodinách TV
 11. ZÁKLADY ATLETIKY - běhy, starty, skoky, hody nové
 12. ATLETIKA PRO DĚTI
 13. ATLETIKA - průpravné hry a cvičení nové
 14. ATLETIKA - druhy startů, videa nové
 15. ATLETIKA - běžecká průprava, běžecká abeceda, videa nové
 16. CVIČENÍ PRO SNADNĚJŠÍ UČENÍ 
 17. ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER - volejbal, basketbal, florbal
 18. BASKET - zásobník her a cvičení nové
 19. BASKET - zásobník her, IS Muni nové
 20. FLORBAL - zjednodušená pravidla nové
 21. VOLEJBAL - průpravná cvičení, IS Muni nové
 22. DIDAKTIKA BASKETBALU A VOLEJBALU
 23. ÚPOLOVÉ HRY - IS Muni nové
 24. GYMNASTICKÉ NÁZVOSLOVÍ
 25. DIDAKTIKA GYMNASTIKY A TANCE - rytmická gymnastika, aerobik nové
 26. GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVA - IS Muni
 27. VÝUKA GYMNASTIKY- videa nové
 28. CVIČENÍ S NAFUKOVACÍMI BALÓNKY - video nové
 29. TANEČNÍ GYMNASTIKA - polka, valčík, relaxace, švihadla nové
 30. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA nové

PRO VOLNOU CHVILKU
 1. HRY RÁDIA JUNIOR - pexesa, puzzle, zvukohraní, třídění, omalovánky, hledání
 2. PEXESA rádia Junior na IT
 3. PUZZLE rádia Junior na IT
 4. HÁDÁNÍ SLOV - Alíkova Šibenice
 5. ALÍKOVY KVÍZY
 6. HRY NA DÉČKU 
 7. HRA JMÉNO-MĚSTO-ZVÍŘE ...
VYPLATÍ SE SLEDOVAT, INSPIRACE PRO UČITELE:

obecné tipy, všehochuť
 1. AKTIVNÍ UČITEL - metody, šablony, hry, inspirace nové
 2. UČÍM RÁDA - články k dílnám čtení a psaní
 3. VYUČOVÁNÍ - stránky Mgr. Ludmily Kovaříkové zejména k rozvoji čtenářské gramotnosti a dílnám psaní 
 4. ZA KATEDROU - internetový magazín
 5. NAŠE TŘÍDA  nové
 6. UČIT A ŽÍT
 7. ŠKOLNÍ HRÁTKY - blog Mgr. Andrey Paštikové, ráda sleduji její videa 
 8. BLOG UČITELNICE - zajímavé články a tipy do výuky od Mgr. Miriam Hejzlarové
 9. NINA SUCHOMELOVÁ - zajímavé články na blogu
 10. PASTELKA.sk - Mgr. Danica Slašťanová, interaktivní cvičení, odkazy, návody na Hot potatoes cvičení
 11. JDĚTE VEN - hry a aktivity do přírody
 12. UČÍME SE VENKU - náměty na vyučování všech předmětů v přírodě
 13. BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ
 14. JAZYKOVÉ HRY - hry nejen do českého jazyka
 15. PEPOUŠ - náměty do všech předmětů
 16. POMŮCKY NA ROVINĚ - pomůcky na principu Montessori pedagogiky ke stažení zdarma
 17. ÚSPĚŠNÝ MANAGEMENT TŘÍDY - články ve slovenštině s praktickými tipy 
 18. EDUWORLD - inspirace pro práci s dětmi 
 19. MAPY UČEBNÍHO POKROKU GENERÁTORY, VÝROBA HER PRO DĚTI
 1. MESS ENGLISH - osmisměrky, křížovky, deskové hry, Bingo, domino k vytištění aj.
 2. JEOPARDY LABS - nástroj pro výrobu hry Riskuj na IT
 3. ECLIPSE CROSSWORD - nástroj pro tvorbu křížovek
 4. WORKSHEETWORK - obrovské množství nástrojů pro tvorbu pracovních listů do mnoha předmětů
 5. SEN TEACHER - sítě těles k vytištění, flashcards, hodiny
 6. GENERÁTOR HRY TRIMINO
 7. PUZZLE MAKER - definice + popis, kvízy
 8. BINGO BAKER - generátor pro hru Bingo
 9. BINGO GENERÁTOR nové
 10. GENERÁTOR OSMISMĚREK S TAJENKOU 
 11. OSMISMĚRKY, Sudoku 
 12. GENERÁTOR PUZZLE Discovery 
 13. GENERÁTOR pracovních listů pro matematiku, včetně svátečních listů (Vánoce, Halloween aj.) nové
 14.  SLOUPEČKY - počítání pro 1. a 2. ročník novéMETODIKY, HRY DO HODIN
 1. SBORNÍK VÝUKOVÝCH METOD 
 2. METODIKA VÝUKY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMÉTŮ v pdf - PROJEKT osu
 3. AKTIVITY VHODNÉ PRO PRÁCI S DĚTMI S ADHD - metodika v pdf
 4. BEZPEČNÉ CESTY - metodika pro učitele (chodec, cyklista)
 5. PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI ŽÁKY - metodika
 6. OSV METODIKY - vztahy ve třídě, třídnické hodiny, osobnostní a sociální výchova
 7. HEJNÉHO METODA V MŠ - aplikovatelné i v prvních ročnících ZŠ
 8. HRY DO HODIN (rvp) 
 9. VELKÝ SOUBOR DIDAKTICKÝCH HER ČJ, Ma, Prv ke stažení  
 10. HRY A AKTIVITY seznamovací, pohybové, paměťové ... 
 11. METODIKA VÝUKY AJ - Marley Bone Coach nové
 12. DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA - Univerzita Palackého Olomouc, cvičení, pomůcky

Comments