Kdo je PEPOUŠ?

Každý učitel, který...

 • má nápady a nebojí se zkoušet nové věci;
 • je ochoten podělit se o své zkušenosti;
 • s nadšením zapojuje moderní technologie do výuky;
 • preferuje smysluplné učení.Zapamatovatelný odkaz na tyto stránky: http://tinyurl.com/pepous

Matematika

 • Open Sankoré: Úsudkové slovní úlohy s tématem zdravého životného stylu Matematika a její aplikace ⇒ 1. stupeň ⇒ Matematika a její aplikace ⇒ Číslo a početní operace ⇒ 2. období ⇒ řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených ...
  Přidáno v 1. 8. 2015 10:43, autor: Pavlína Hublová
 • Výukové video - písemné sčítání Výukových videí je všude hodně. Stačí nakouknout třeba na Khanovu školu nebo prohledat YouTube.Vybrala jsem jedno, které mě zaujalo nejen činnostním postupem, ale také jednoduchou realizací, která by nás ...
  Přidáno v 28. 10. 2013 2:08, autor: Pavlína Hublová
 • Open Sankoré: Lesní počítání Nabízím první verzi přípravy k procvičení počítání do 10 s tématem lesa. Žáci si procvičí:sčítání do 10odčítání do 10rozklad čísla 10zobrazení počtu 20 a počítáníprocvičení ...
  Přidáno v 20. 9. 2013 10:09, autor: Pavlína Hublová
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 29 Zobrazit více »


Anglický jazyk

 • Vyzkoušejte nerozbitné pexeso Znáte klasické pexeso - kartičky padají, ohýbají se, ztrácejí a porůznu se pak nacházejí. Vyzkoušela jsem variantu, která omezí tyto karamboly na minimum - hru Memory Trainer.Memory Trainer ENGLISHZprvu jsme ...
  Přidáno v 29. 12. 2010 10:45, autor: Pavlína Hublová
 • Karty a kartičky Nechci se stále opakovat, ale s pomocí kartiček (ať už se slovy, obrázky nebo jejich kombinací) procvičíte, zopakujete i naučíte nejen slovíčka. Pravidelní návštěvníci mých stránek to už jistě zjistili ...
  Přidáno v 29. 12. 2010 10:41, autor: Pavlína Hublová
 • Loto: Procvičení základní slovní zásoby Nic nového pod sluncem, já vím. Ale má mnoho využití v různých částech hodiny - procvičování, opakování, rozcvička, zabavení rychlejších žáků atd. JIstě najdete ještě více možností.V příloze najdete spodní ...
  Přidáno v 29. 12. 2010 10:36, autor: Pavlína Hublová
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 8 Zobrazit více »

Výchovy

 • Open Sankoré: Hudební nástroje s QR kódy základní vzdělávání ⇒ Umění a kultura ⇒ 1. stupeň ⇒ Hudební výchova ⇒ 1. období ⇒ rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentálníPrezentace v programu Open ...
  Přidáno v 1. 8. 2015 10:42, autor: Pavlína Hublová
 • Karty k nácviku rytmického notového zápisu Originální popis aktivity jsem našla pod názvem Build-a-Measure Rhythm Activity Cards - včetně možnosti stažení již vytvořených karet a fotografie, která vám jistě objasní smysl celé aktivity.Náměty:Žáci ...
  Přidáno v 30. 5. 2015 8:49, autor: Pavlína Hublová
 • Výrobky z lékařských špachtlí Stručné návody k využití lékařských špachtlí aneb Za málo peněz hodně muziky.Každoročně řeším, čím přispět na vánoční prodejní výstavu, abych se pak za vystavené věci nemusela stydět. Díky mé ...
  Přidáno v 28. 12. 2010 1:33, autor: Pavlína Hublová
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 6 Zobrazit více »

Interaktivní tabule

 • nová sekce IT - Open Sankoré, kde bych ráda sdílela zkušenosti s tímto volně dostupným programem;
 • mé přípravy pro SMART Board najdete na portálu www.veskole.cz v sekci I. stupeň - Elementaristika;
 • odkazy na další stránky (metodiky, moderní technologie, sbírky online aplikací) najdete ve wiki Tvořivý učitel;
 • sbírku záložek s označením "iwb" najdete zde.

Český jazyk

 • Open Sankoré: Prvňáčci - písmena, slabiky, slova Opět jsem dostala záchvat "pracovitosti", a tak jsem převedla své tři přípravy pro 1. třídu do opensource programu na interaktivní tabuli.Konkrétně se jedná o:Hláska a písmeno MHláska ...
  Přidáno v 25. 4. 2014 14:02, autor: Pavlína Hublová
 • Tematické vyučování: Výroba sýra v neolitu Zaujal mne článek Českého rozhlasu o nových archeologických objevech. Proto jsem tento text zpracovala do formy pracovního listu, který směřuje k prolínání učiva různých předmětů. Pracovní list vede žáky k ...
  Přidáno v 15. 12. 2012 5:53, autor: Pavlína Hublová
 • Prvňáčci a psaní Děkuji za inspiraci Karle Lavické z diskuze na Dámě. Kartičky k výrobě odznaků pro děti, které už mohou začít psát perem (opraveno).Když je třeba procvičit prstíky před psaním...Kluci ...
  Přidáno v 27. 12. 2010 12:53, autor: Pavlína Hublová
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 34 Zobrazit více »


Naukové předměty (PRV - PŘ - VL)

 • Open Sankoré: Orientace v krajině Téma orientace v krajině je zařazeno do oblasti Člověk a jeho svět a obvykle se mu cíleně věnujeme ve 3. ročníku. Jako doplněk k informacím v učebnici lze použít přípravu ...
  Přidáno v 21. 9. 2013 7:31, autor: Pavlína Hublová
 • Já a můj svět Jednoduchý pracovní list, který má více využití:Seznámení žáků a učitele, popř. žáků mezi sebou (tzv. ledolamka).Aktivita Známe se už dobře? - Žáci se na list nepodepíší. Po vypracování se ...
  Přidáno v 25. 7. 2013 2:21, autor: Pavlína Hublová
 • Chování za mimořádných situací Vždy mě fascinovalo na zahraničních zdrojích, že jakmile se dělo něco mimořádného (olympijské hry, zemětřesení apod.), okamžitě se našli blogeři, kteří začali sbírat inspirativní materiál pro učitele - náměry k činnostem ...
  Přidáno v 4. 6. 2013 0:17, autor: Pavlína Hublová
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 15 Zobrazit více »

Projekty

 • Výlov rybníků - téma do výuky
  Přidáno v 28. 10. 2013 9:58, autor: Pavlína Hublová
 • Světový den životního prostředí 5. června
  Přidáno v 28. 10. 2013 10:00, autor: Pavlína Hublová
 • Světový den Země 22. dubna
  Přidáno v 28. 10. 2013 10:02, autor: Pavlína Hublová
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 8 Zobrazit více »

Různé

 • 3-2-1 Reflexe Jednoduchý pracovní list, který umožňuje studentovi/staršímu žákovi zamyslet se nad výukovou lekcí (udělat sebereflexi). Učitel může tento pracovní list použít pro reflexi svých výukových cílů:Mají žáci hlavní myšlenky ...
  Přidáno v 3. 2. 2014 10:51, autor: Pavlína Hublová
 • Cvičení pozornosti s obrázky zvířat U mladších žáků je třeba procvičovat pozornost. Využíváme k tomu jednoduchá cvičení na bázi:hledej rozdíly;najdi, co se změnilo;hledej dva stejné tvary;polož obrázky/víčka podle vzoru;popiš ...
  Přidáno v 9. 4. 2012 8:29, autor: Pavlína Hublová
 • Zpráva z konference Počítač ve škole 2012 Příspěvky jsem postupně vkládala na sociální síť Google+, zde najdete souhrn. V příloze moje prezentace na téma Metodický portál pomáhá (nejen) učitelům jazyků.Moderními metodami k rozvoji klíčových kompetencí- opět ...
  Přidáno v 5. 4. 2012 9:49, autor: Pavlína Hublová
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 15 Zobrazit více »