Betingelser

Generelle betingelser gældende fra 26-07-2017

1. Foreningen forbeholder sig ret til at sammensætte staderne blandt interesserede stadeholdere ud fra ønsket om et varieret udbud af varer, der tilsammen gør markedet mest muligt interessant for borgerne og i forhold til markedets koncept, uanset den rækkefølge, hvor interesserede har meldt sig.

2. Det er den enkelte stadeholder, der alene bærer ansvar for, at gældende lov og regler for salg af de pågældende varer overholdes.

3. Stadeholdere skal være medlem Birkerød Torvedage (gælder dog ikke medlemmer af handelsstandsforeningen i Birkerød).

4. Stadepladser købes pr. torvedag. Priser fremgår af "Priser og betingelser".

5. Indtægterne i foreningen anvendes, bortset fra et mindre beløb til administrative omkostninger, til udvikling og markedsføring af torvedagene.

6. Når en stadeholder har fået en faktura fra Birkerød Torvedage skal den betales til foreningens ban konto senest den dag der står på fakturaen.

7. Hvis beløbet ikke er indbetalt rettidigt kan pladsen videregives til en af de virksomheder, der er på venteliste. Stadeholderen modtager besked herom på den oplyste e-mail adresse.

8. Hvis beløbet betales rettidigt, betragtes det som tiltrædelse af en bindende aftale.

9. Hvis en stadeholder ikke ser sig i stand til at gennemføre en given aftale om en stadeplads og meddeler det til foreningen i så god tid, at der fra ventelisten kan findes en anden egnet stadeholder, som betaler for stadepladsen, kan pengene refunderes. Hvis det ikke er muligt at finde en anden stadeholder i tide, tilfalder det indbetalte beløb foreningen, og stadeholderen kan ikke gøre krav om tilbagebetaling gældende.

10. Hvis en stadeholder udebliver fra en aftalt stadeplads uden at give besked i rimelig tid forinden, forbeholder foreningen sig ret til at udelukke stadeholderen fra markedet i en kortere eller længere periode derefter, hvis der ikke foreligger en rimelig grund for udeblivelsen. Som rimelig grund anses sygdom, ulykke o. lign. forhold, der er uden for den enkeltes kontrol. Udeblivelse pga. vejret anses ikke som rimelig grund med mindre, der er tale om helt ekstreme vejrforhold.

11. Stadeholderne skal til enhver tid optræde solidariske med hinanden. Man skal således holde standen åben for salg i hele åbningstiden. Man må ikke lukke sin stand ned før tid, idet det vil være til skade for de andre stadeholdere.