Fakta om foreningen

Informationer om foreningen

Navn: Birkerød Torvedage

Formål: Foreningens formål er at styrke det fælles liv i Birkerød Bymidte ved at afholde markedsdage og andre arrangementer i Bymidten. Det vil ske i samarbejde med andre lokale aktører. Foreningen er en almennyttig forening hvis aktiviteter udføres inden for rammerne af folkeoplysningsloven. (se også vedtægter)

CVR - nummer: 3572900

Adresse: Bregnerødvej 40, 3460 Birkerød

Bank: Den Danske Bank

Reg. nummer: 1551 Konto nummer: 11429076

Mobile pay nummer: 577843

Email generel administration og stadeholdere: birkerodtorvedage@gmail.com

Email medlemsadministration: birktorvmedlem@gmail.com

Hjemmeside: www.birkerodtorvedage.dk