Rapport 2014

Rapport om Birkerød Torvedages sæson 2014 samt overvejelser og forslag til sæson 2015

Se alle bilag til rapporten på:

Rapport Birkerød Torvedage 2014.docx

Sæsonforløbet - overordnet set

Foreningen Birkerød Torvedage har afsluttet sin første sæson. Det blev til 18 markedsdage, hvor der gennemsnitlig deltog 10 stadeholdere pr. gang. Torvedagene blev afviklet i perioden 10. maj - 28. juni og 9. august - 4. oktober.

Allerede ved planlægningen af sæsonen besluttede vi at holde sommerferiepause i juli samt 1. lørdag i august, ud fra den betragtning, at der ville være for få kunder i byen i skolesommerferien. Fra starten havde det været hensigten at slutte sæsonen med et Halloween-arrangement den 25. oktober. Men i september blev slutdagen ændret til den 4. oktober, dels fordi vi forventede færre kunder i bymidten i de to weekender omkring efterårsferien og dels fordi vi skønnede, at risikoen for dårligt vejr var for stor (godt vejr har været en afgørende forudsætning for vellykkede markedsdage). Irma og Spisekurven meldte fra i september og oktober, og vores" flagskib" Møllehøj Kartofler og Grønt fik vi til at fortsætte, fordi vores kasserer hentede, solgte og bragte ikke solgte varer tilbage.

I forbindelse med forhandlingerne med kommunen om markedsdagene lykkedes det os at få grønt lys for, at Chrissers Loppemarked, der hidtil havde været afholdt om søndagen på P-pladsen bag Toftevangskolen, kunne flyttes til lørdag formiddag samme sted. Loppemarkedets sæson gik fra 3. maj til 26. september (ikke i skolesommerferien). Desuden samarbejdede Torvedagsforeningen med Kunstnermarkedet, der blev afviklet på gågaden ved den tidligere Superbrugs i perioden 31. maj - 28. juni og 9. august - 6. september.

Det er svært at afgøre, om der har været en synergieffekt mellem de tre markeder. Chrissers Loppemarked har været meget tilfreds med sæsonforløbet, men om loppemarkedets fremgang skyldes sideløbende afvikling med de to andre - eller om det slet og ret er fordi der er flere mennesker i bymidten om lørdagen end om søndagen, det har vi ikke belæg for at vurdere. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det har været en fordel at kunne markedsføre de tre markeder samlet.

Torvedagene har imidlertid helt sikkert profiteret af sideløbende aktiviteter i bymidten, ikke mindst biludstillingen den 10. maj og morgenbordet den 9. august.

Seks af torvedagene har været temadage, hvor målet har været at profilere markedet med særlige tilbud/aktiviteter:

- Optakt til Skt. Hans d. 21. juni - underholdning ved Green Leaves

- Krydderier og Indien d. 16. august - indisk dans

- Frugtens Dag d. 30. august

- Øllets Dag d. 6. september

- International Dag d. 27. september - sambaorkesteret fra Rudersdal Musikskole

- Høstfest d. 4. oktober - svampe- og flødebollekast.

Især de sidste tre var velbesøgte. Der er ingen tvivl om, at musik/underholdning er et trækplaster, især når det er lokale, der optræder. Problemet er blot, at det er dyrt. Hvis det skal betales over indtægten fra stadepladsleje, vil vi højst have råd til et par arrangementer pr. sæson. Foreningen vil derfor søge om tilskud fra kommunen til arrangementer i forbindelse med markedsdagene næste år.

De sideløbende aktiviteter sammen med Torvedagene fremgår af Annex A.

Stadeholderne - hvem, hvilke varer, hvor ofte, og hvad de synes om torvedagene

Der har deltaget i alt 35 stadeholdere på sæsonens markedsdage

1 af stadeholderne var med på samtlige 18 markeder

7 var med 8-14 gange

10 var med 3-7 gange

15 var med 1-2 gange (herunder begge foreninger)

8 stadeholdere var handlende med butik i eller nær bymidten, nemlig Irma, Roselandia, Birkerød Apotek, Spisekurven, Birkerød Fiskehus, Myose-fri Nu, Anna Klip og Slagter Maltesen. Fire af disse - Spisekurven, Slagter Maltesen, Birkerød Fiskehus og Irma - gled helt eller delvis ud af stadeholderkredsen efter sommerferien, men kunne heldigvis afløses af nye forhandlere. Det er en udvikling, der stemmer godt overens med Torvedagsforeningens intentioner om først og fremmest at tiltrække stadeholdere udefra, der kan være med til at forbedre vareudbuddet i bymidten. Grunden til at de lokale har trukket sig, har typisk været, at deres stand har været bemandet med eksisterende arbejdskraft fra forretningen, samtidig med at den lokale forretning skal holdes kørende, og det har ikke været rentabelt.

Heraf har de 24 tilbudt føde- og drikkevarer, 4 tøj/tekstiler, 3 planter/blomster og 2 kosmetik/sundhed. De sidste to var foreninger og havde ikke varer til salg. Godt halvdelen af de 35 (nemlig 18) solgte varer, som de selv havde produceret, 10 solgte andres produkter og 7 serverede mad og/eller drikke.

Generelt kan det siges om den forløbne sæson:

  • At det var en stor opgave at rekruttere stadeholdere i de første måneder, så det var godt, at der var en del lokale handlende, der stillede op. En del stadeholdere meldte sig også meget sent og mange gange var vi bange for, at der kun ville komme 6 til 7 stadeholdere, men alligevel lykkedes det i sidste øjeblik at få flere med. Men det er gået bedre med at få tilgang af stadeholdere udefra i sæsonens løb, hvilket tyder på, at markedet i Birkerød har opnået et godt ry.
  • At især stadeholdere med egne, friske produkter har haft en god tiltrækningskraft, og at de har fået skabt sig en pæn stor kreds af stamkunder, der kommer igen lørdag efter lørdag. Desuden er det af væsentlig betydning for salget, at stadeholderen optræder aktivt og udadvendt og/eller serverer smagsprøver på sine produkter.
  • De fleste stadeholdere kommer fra Birkerød, Furesø Kommune og Egedal Kommune, og det vil sige, at de fleste har under 15 km til Torvepladsen.
  • At det har været rigtig godt at få opstillet cafeborde og -stole i forbindelse med markedet, hvor folk kan sidde og hygge sig med en kop kaffe/te eller diverse smagsprøver fra stadeholderne. Fast servering af kaffe, te og kage er et vigtigt element på torvedagene hver lørdag.
  • Stadeholderne er meget tilfredse med den service, som medlemmerne af torvedagsgruppen har ydet i forbindelse med afviklingen af markedsdagene.
  • Stadeholderne fremhæver den venlige og afslappede stemning, der hersker omkring markedet. Flere af dem har lært hinanden at kende, og de har hver især fået faste kunder, som de sludrer med, når de kommer. Adskillige stadeholdere har bemærket, at den gode stemning udgør en betydelig forskel i forhold til andre markeder, de er kommet på - og at det måske skyldes, at borgerne bruger torvet som et mødested, hvor de gerne vil slå sig lidt ned og få noget at spise eller drikke og snakke med bekendte. Stadeholderne er således i det store og hele glade for at deltage på torvedagene.
  • Dermed ikke sagt, at der ikke er nogen knaster - der har f.eks. været dage, hvor der har været lige mange nok, der solgte stort set samme slags varer, hvilket skabte irritation. Det nævnes også som uheldigt, at torvepladsen er så vindomsust - det skal ikke blæse ret meget, før det virker generende.
  • Nogle stadeholdere har været utilfredse med at stå på grus pladsen.
  • De færreste udnytter fuldt ud de 16 m2 under "deres" parasol. Det giver mulighed for at skaffe plads til formentlig 2-3 stadeholdere mere - plus at der er plads til nogle salgsvogne uden for det parasoloverdækkede område.

Borgerne og kunderne

Der er ingen tvivl om, at torvedagene har medvirket til at skabe mere liv i bymidten lørdag formiddag. Som én udtrykker det: Nu har vi det efterhånden sådan lørdag morgen, at vi lige skal en tur ned i byen for at se, hvad der sker.

Folk hygger sig tydeligvis ved at gå og kigge i boderne, og mange har opdaget forskellen på friske grønsager og Supermarkedernes. Bl.a. en kvinde, der først var forarget over prisen på de ny opgravede kartofler (de var jo dyrere end i Netto) men alligevel købte en pose for at slippe for at stå i kø. Siden da har hun været fast kartoffelkunde på Møllegårdens stand. For nok var Netto-kartoflerne billigere, men de her smagte sandt for dyden bedre!

Nogle gange havde stadeholderne imidlertid tidligt udsolgt, og kunderne var ærgerlige over at de kom for sent. En dreng nåede lige at få den sidste sortfodsgrise-sandwich, men desværre tabte han den og var helt ulykkelig. Det lykkedes dog at skrabe lidt sammen så han fik en ny.

I løbet af eftersommeren har vi konstateret, at der er kommet flere forældre med børn til torvedagene, og at i hvert fald et par af stadeholderne har haft held til at fange børnenes interesse for, hvordan de fremstiller deres produkter. Det at få en fortælling med i købet når man handler er et element, hvis værdi vi skal være opmærksomme, især mht. børnefamilier.

Torvepladsgruppens egne vurderinger af sæsonens forløb

Alle er enige om, at torvedagene har tilført bymidten en ny værdi, og at der er al mulig grund til at glæde sig over sæsonens forløb. Der er imidlertid også enighed om, at selvom det har været sjovt, har det også været hårdt - især for nogle af gruppens medlemmer, som har trukket et meget tungt læs. Det er derfor nødvendigt både at skaffe flere frivillige til at hjælpe med det praktiske og at få foretaget nogle tids- og arbejdsbesparende ændringer ved afviklingen af markedet.

Generelt må man sige, at der har været pænt med kunder i butikken, om end antallet heller ikke har været overvældende. Der har været halvsløje dage ind imellem, og her har vejret spillet ind - især var der en periode i august med kedeligt vejr, og det gik især ud over d. 16. og den 23. august. Det skal dog tilføjes, at ikke én markedsdag har været ramt af vedvarende regn.

Ret beset må det nok også konstateres, at udbuddet på nogle torvedage har været lige lovlig tyndt, og det har smittet af på omsætningen. I den forbindelse må det nævnes, at slagter Maltesens serveringer generelt ikke ramte lige i centrum i forhold til, hvad folk kunne fristes af. Den aktive, udadvendte tilgang var næppe heller stærk nok ved Irmas og Spisekurvens de fleste gange . På den baggrund er det forståeligt - men også til at overleve - at de har trukket sig/reduceret deres tilstedeværelse. Udfordringen bliver at få nye og spændende tilbud ind på de ledige stadepladser.

Stemningen har været vældig god omkring markedet, og det er rart at se, hvordan folk har hygget sig på pladsen.

Økonomi

En foreløbig økonomisk opgørelse ved sæsonafslutning for Torvedagene i 2014 viser følgende: Indtægterne fra salg af stadepladser og medlemskontingenter udgør 41.100 kr. - hvilket der også var budgetteret med. Udgifterne fordeler sig således: annoncering i Rudersdal Avis 6.000 kr., plakater, tryksager m.v. 7.300 kr., musik og dans 6.200 kr., pynt og anden underholdning 1.300 kr., indkøb af cafemøbler og andet inventar 6.200 kr., gebyrer, elforbrug og andre diverse omkostninger 1.700 kr. Samlede udgifter ved sæsonafslutning udgør 28.700 kr. Sæsonens foreløbige resultat opgøres til 12.400 kr. Der tages forbehold for mindre justeringer ved den endelige regnskabsopgørelse.

Det planlagte julemarked den 30.11. i den tidligere Super Brugs forventes af være udgiftsneutralt - eller give et mindre overskud.

Kassebeholdningen ved udgangen af 2014 skal bruges til at forberede sæsonstarten 2015 (afholdelse af generalforsamling, diverse anskaffelser, annoncering og andre PR aktiviteter op til sæsonstart).

PR, markedsføring, kommunikation

Elektroniske medier: Facebooksiden er blevet flittigt brugt og løbende koordineret med "Vi elsker Birkerød"s facebookside.

Hjemmesiden www.birkerodtorvedage.dk er efter nogle begyndervanskeligheder godt kørende nu. Her har man hver uge i sæsonen kunnet se, hvem der stillede op til næste torvedag - samt hvad der er sket på de forløbne torvedage (i arkivet).

E-mailadressen birkerodtorvedage@gmail.com bruges til al kontakt med stadeholderne.

Trykte medier: I sæsonens løb er der blevet trykt en hel del plakater, flyer og foldere. Design og tryk er blevet rost meget og logoet for Birkerød Torvedage bliver nu genkendt og undertitlen ”Vi mødes i Bymidten” er meget velvalgt. Det har kostet en del penge at lave tryksagerne. Brugen af trykte materialer vil derfor blive reduceret til næste år.

Annoncer: Siden sæsonstarten har torvedagene været annonceret jævnligt i Rudersdal Avis. Der er nu udarbejdet en skabelon for dem, så de bliver lettere genkendelige. Vi vurderer, at annoncerne har haft en betydelig effekt i markedsføringen - men de har også været dyre. En stor del af annonceringen er blevet betalt af Handelsstandsforeningen, uden hvis bistand den ville have været langt mindre. I 2015 vil annoncer i Rudersdal Avis blive prioriteret som nr. 1 på listen over markedsføringstiltag.

Pressemeddelelser: Foreningen har udsendt en hel del pressemeddelelser om sin virksomhed i det forløbne år til både Frederiksborg Amts Avis og Rudersdal Avis - og begge har generelt været flinke til at bringe dem. Pressemeddelelserne har haft en positiv effekt ved at skabe større kendskab til foreningen og dens arrangementer. Imidlertid kan vi ikke regne med, at torvedagene vil blive ved med at have samme bevågenhed som de har haft i år, og det vil derfor nok være klogt at holde lidt igen med dem i 2015 - således at der kun skrives pressemeddelelser, når der er noget ganske særligt på programmet.

Nyhedsbreve: Der er blevet udsendt tre nyhedsbreve til foreningens medlemmer i årets løb. Vi skal drøfte, om udgivelsen af nyhedsbreve skal lægges i mere faste rammer i næste sæson.

Billeddokumentation fra Torvedagene: Det har været en styrke, at vi fra starten har haft fotograferende medlemmer af gruppen, der løbende har fulgt udviklingen i Hovedgaden og på Torvedagene med stemningsladede handelssituationer og af borgere af alle aldre, der mødes på Torvet, lytter til musik og hygger sig over en kop kaffe eller spændende mad. På gruppens facebook side er der hver lørdag lagt 20-30 fotos af dagens begivenheder.

Der er således opbygget et fotoarkiv, der kronologisk illustrerer Torvedagene. Disse fotos er brugt til torvegruppens pr. materialer, men også af Handelstandsforeningen, Frederiksborg Amtsavis og Rudersdal Avis samt kommunen.

Samarbejdspartnere

Et godt og konstruktivt samarbejde med flere partnere har været et fundament for afviklingen af torvedagene. Naturligvis først og fremmest med Rudersdal Kommune, der med klargøringen af pladsen, opstilling af parasoller, elforsyning med mere har spillet en helt afgørende rolle for, at torvedagene kunne komme i gang. Men også Handelsstandsforeningen - Birkerød Butikkerne - har været en uundværlig partner med sin store velvilje over for projektet og sin økonomiske rundhåndethed. Ejeren af den tidligere slagterforretning (der p.t. huser "Blandede Bolsjer"), Aage Godt Carlsen, har stillet oplagringsplads til rådighed, Kop & Kande har bidraget med løftegrej og Irma med vandforsyning. De skal alle have en varm tak for deres hjælp og velvilje.

Konklusioner - ideer og forslag til sæson 2015

Hovedsigtet med Birkerød Torvedage var at tilføre bymidten nyt liv og trække flere borgere til gågaden lørdag formiddag ved at tilbyde nye og anderledes indkøbsmuligheder, især føde- og drikkevarer af høj kvalitet, som ikke kunne fås i området i forvejen. Dette mål mener vi langt hen ad vejen er blevet nået. Et stort flertal af stadeholderne er udenbys og tilbyder føde- og drikkevarer.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at torvedagene ikke kan og bør gøres mere attraktive. Først og fremmest satser vi på at udvide varetilbuddene med en fiskebil, en ostebil og en kød/viktualiebil - helst hver lørdag. Heldigvis ser det p.t. ud til, at markedet tilføres en fiske- og en ostebil fra sæsonstarten 2015, og at begge er interesserede i at tegne sig for hver lørdag i sæsonen. Derudover vil vi prøve at sikre, at der hver lørdag er et brødudsalg på markedet (ikke nødvendigvis det samme hver lørdag). Vi mener ligeledes, at markedet også kunne styrkes med f.eks. en bod med hjemmelavet slik/chokolade. Vi vil arbejde videre med mulighederne i de kommende måneder.

Vi vil også prøve at få flere stadeholdere til at booke sig ind hen over hele sæsonen, det vil skabe bedre overblik og lette arbejdet med at få alle stadepladser fyldt op. heldigvis ser det ud til, at stort set samtlige udenbys stadeholdere fra i år vil komme igen i 2015. Målet er mindst 12 stadeholdere under parasollerne hver lørdag plus kølebiler.

Endelig vil vi lægge vægt på, at der er forskellige former for servering på torvepladsen alle lørdage - og kaffe/te/saft/kage hver lørdag. I den forbindelse vil vi indkøbe et par caféborde med stole mere.

Endelig har vi følgende forslag til forbedringer:

Birkerød Torvedage vil foretage følgende indkøb:

  • Anskaffelse af en vogn, der er egnet til at høre tingene på - Kop & Kandes palleløfter er ikke specielt velegnet til formålet, og det er for sent først at kunne få fat i en vogn, når klokken er over 9.
  • Indkøb af et bogholderisystem, der kan lette regnskabsføringen, herunder styr på betalinger.
  • Indkøb af flere cafeborde og stole.

Torvegruppen vil lave en bedre planlægning og arbejdsfordeling til torvedagene:

  • Præcisering af, hvor mange der skal være til stede ved opstilling og nedtagning samt i tidsrummet her imellem.
  • Placering af øvrige opgaver, kontakt med stadeholdere/booking, trykning af materiale, annoncering, arrangementer i forbindelse med markedet m.m.

Til kommunen har vi følgende ønsker:

  • El-udtag på selve pladsen, så man ikke skal stå og rode med stiger, kabler osv., når man skal klargøre og pakke sammen, det tager megen tid, og er desuden forbundet med vis risiko.
  • Etablering af opbevaringsmuligheder på Torvepladsen, hvor borde, stole, ledninger mv. kan opbevares. Det er vigtigt, at tingene ikke skal slæbes for langt - det har været i overkanten, at man skulle hente dem i den tidligere slagterbutik.

Birkerød Torvedage

17. november 2014

Mogens Poulsen/Christian Mørup Jensen/Bent Rasmussen

Markeder og andre aktiviteter i Birkerød Bymidte 2014

Annex A