Generalforsamling

Generalforsamling/Debatmøde d. 28. januar 2019

Indlæg v/Heine fra Svanerne i Hovedgaden

Sted: Birkerød Idrætscenter – Bistrupvej 1 – 3460 Birkerød – Glassalen, på 1.sal.

Tid: kl. 19.30 – 22.00

Dagsorden:

19.30 Dørene åbnes

19.40 Velkomst ved formanden

19.45 Indlæg v/Heine, Svanerne … hør hans inspirerende indlæg om mangfoldighed og samarbejde i vores dejlige Birkerød

20.15 Spørgsmål / debat til indlægget

20.35 Spørgsmål / debat afsluttes

20.45Generalforsamling:

Dagsorden:

1)Valg af dirigent

2)Formandens beretning

3)Godkendelse af regnskab

4)Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

5)Valg til bestyrelsen

6)Valg af suppleanter til bestyrelsen

7)Valg af revisor

8)Behandling af indkomne forslag

9)Eventuelt

20.55 Afslutning ved formanden.

Undervejs serveres kaffe og lidt sødt.

Alle er meget velkomne til generalforsamlingen/debatmødet, men det er kun medlemmer af Birkerød Torvedage der har stemmeret til generalforsamlingen.

Gratis entre incl. kaffe og kage.

Formandens beretning:

Beretning (pdf)

Navneliste Foreningen Birkerød Torvedage

Bestyrelse og suppleanter 2018

REFERAT

Generalforsamling tirsdag 30. januar 2018

Foreningen Birkerød Torvedage

Referat af Åbent møde/generalforsamling tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.30 i Glassalen, Idrætscentret. Til stede var ca. 45 personer.

Formand Erik Lindgreen bød velkommen til forsamlingen og til den inviterede oplægsholder Henrik Magelund, formand for Handels- og Turistforeningen i Gilleleje. Henrik fortalte levende med gode power points, hvordan det er lykkedes Gilleleje at blive kåret til Årets kreative by 2017 blandt 100 danske byer.

Nøgleordene er: samarbejde med foreninger af alle slags og aftal et fælles mål.

Arbejd på de lavt hængende frugter f.eks. en trykt aktivitetskalender, der skiftes 4x årligt. Sørg for at have et godt billedarkiv. Skab gode relationer til lokalaviserne, brug de sociale medier flittigt. Lav en turismestrategi. Lær folk at være stolte af deres by.

Skab nogle byrum, der er rare at være i. Mange spisesteder er godt (Gilleleje har 26!) Sørg for at den besøgende ”bliver i byen”. Husk at folk får en oplevelse ved at handle i byen til forskel fra nettet.

Til trøst for de ildsjæle/frivillige, der utrætteligt arbejder for en bedre by, så: bliv ved! Mange er enige med jer, men det er få, der yder en indsats!

Efter Henrik Magelunds oplæg var der debat, hvorefter generalforsamlingen blev skudt i gang.

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Jack Otto Kristensen blev foreslået og valgt som dirigent. Som referent blev valgt Kirsten Broager.

2. Formandens beretning. Beretningen var en power point visning med fotos fra torvedage, underholdning og julemarked, der til sammen viste hvordan torvedagene skaber liv i bymidten. Der har i år været 53 forskellige stadeholdere fordelt på 17 markedsdage, en aftenåbent og en Kulturnat. Der har været underholdning eller event hver gang på nær to (Morgenbord og lyserød lørdag). Vi er nu 148 medemmer, og vi holdt en vellykket medlemsfest dagen før sidste torvedag. Vejrguderne var desværre ikke med os i 2017, så vi håber på bedre vejr denne sommer. Når torvet åbnes d. 5. maj skulle vi gerne samtidig have en permanent pavillon placeret på arealet mellem Kop & Kande og Gl. Irma. Den erstatter de to grønne containere, der indeholder alle foreningens borde/stole og andet grej til torvedagene. Pavillonen vil også kunne udnyttes til servering på Torvet. Formanden sluttede med en stor tak til alle, der arbejder i foreningen.

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af årsregnskab. Birgitte gennemgik regnskabet. Der har været en omsætning på 136.000 kr. Udgifterne har været 107.081 kr. Vi har brugt 34.694 kr. på underholdning, heraf har kommunen givet 25.000 kr. Til annoncer og reklamer har vi brugt 28.000 kr. Vi har indsamlet 5.000 kr. fra vores medlemmer til indkøb af et lydanlæg. Bankbeholdning er pt. 49.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af årsbudget for 2018, herunder fastsættelse af kontingent. Vi regner med anskaffelser på 30.000 kr., der mest er beregnet til pavillonens inventar. Egenkapitalen er nu oppe på 50.000 kr. Kontingentet fortsætter uændret på 100 kr. Både budget og kontingent blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen. Erik Lindgreen og Jack O. Kristensen var på valg. De genopstillede begge. Da næstformand Mogens Poulsen døde sidste år, var der en plads ledig, derfor foreslog bestyrelsen at Rikke Andersen blev valgt. Alle tre blev derefter valgt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Svend Friis og Lene Madsen blev forslået. Begge blev valgt for et år.

7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af Niels Verdelin, der genopstillede. Han blev valgt af forsamlingen.

8. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen.

9. Eventuelt. Erik videregav et ønske om at få et loppemarked i Bymidten igen i Birkerød. Det er stærkt savnet, og det vil betyde mere liv i byen. Forsamlingen var enig, og vi må opfordre alle til at arbejde videre på det. Birte Friis udtrykte stor ros til alle de flittige, der arbejder med torvedagene.

Formanden sagde tak for i aften og tak til dirigenten.

Ref. KB 31.1.17

OBS!

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet sådan: Erik Lindgreen fortsætter som formand. Rikke Andersen er ny næstformand. Birgitte Haynes forsætter som kasserer. Den øvrige bestyrelse: Jette Søvndahl, Jack O. Kristensen, Brian Lund Nielsen, Michael Søvndahl. Suppleanter: Sven Friis og Lene Madsen.