Underholdning

25.000 kr. til underholdning i 2017

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 30.11.2016 besluttet at bevilge 25.000 kr. til musik og anden underholdning i forbindelse med Torvedagene.

Det er det samme beløb som i 2016. I 2016 har vi brugt 33.207 kr. på underholdning og temadage, så Kommunens tilskud har været på 75%. Desuden har vi brugt 33.365 kr. på annoncering, hvoraf det meste er blevet brugt til at annoncere for underholdning.