Títol del treball: 
Procés de creació d'una aplicació logopèdica per a mòbils
Alumne: Pau Guirao Castells

Tutora del treball: Noemí Masó Coll
Nom del centre: Institut S'Agulla de Blanes

Modalitat de batxillerat al que pertany el treball: Científic-Tecnològic
Àmbit d'estudi: Tecnologia


El treball consta d’una introducció on s’exposa la importància de la tecnologia en la societat actual en general i en l’educació en particular. Seguidament es presenten els objectius, un marc teòric en relació amb els aspectes del llenguatge que s’han treballat i un marc teòric en relació amb la programació dels jocs. A continuació, l'aplicació per a tauletes i mòbils android que s’han creat. Aquesta aplicació consta de diferents jocs educatius enfocats per ser treballats en àmbits escolars. Cada un dels jocs serveix per treballar diferents aspectes com, per exemple, la forma del llenguatge, la capacitat per separar paraules o saber identificar diferents sons. Permet a l'alumne divertir-se i al mateix temps és una eina útil per al mestre perquè permet recollir totes les dades que realitzin els alumnes. Aquestes dades un cop enregistrades passaran a disposició del professorat, que les podrà avaluar i saber les dificultats que presenten en aquests aspectes. Finalment, s’exposen les conclusions i una webgrafia.