Títol del treball: 
Estudi dels canvis emocionals de nens amb TEA a través de la conductivitat de la pell
Alumna: Berta Arcos Ribas

Tutor del treball: Carles Figueras Torrent
Nom del centre: Institut S'Agulla de Blanes

Modalitat de batxillerat al que pertany el treball: Científic-Tecnològic
Àmbit d'estudi: Ciències

El tema principal del treball és el TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). El TEA és un trastorn del cervell que apareix durant la infància i provoca problemes d’interacció social i de comunicació. L'objectiu que es planteja és utilitzar informació biomètrica, com les variacions en la conductivitat de la pell, per estudiar els canvis emocionals de nens amb TEA.
La part experimental s’ha dut a terme en el centre d'educació especial Ventijol de Blanes. S’han utilitzat unes polseres amb sensors biomètrics, E4-wrisband, que mesuren la conductivitat de la pell, que els nens portaven durant les seves activitats habituals a l’escola.
Analitzant les dades obtingudes en les diferents estades al centre Ventijol, s’ha pogut demostrar que els canvis emocionals estan relacionats amb les variacions en la conductivitat de la pell.