Oriol Frigola


Títol del treball: 
Dinàmica del sistema solar
Alumne: Oriol Frigola Manzano 


Tutor del treball: Jordi Llobet Pons 
Centre: INS S'Agulla de Blanes
Modalitat de batxillerat al que pertany el treball: Científic 
Àmbit d’estudi: Física L'objectiu d'aquest treball ha estat divulgar la mecànica de vol d'una missió interplanetària. Bàsicament s'han intentat respondre les qüestions següents: com s'hi va a Mart?, hi ha una única via?, quina és la més eficient? Un cop feta la recerca teòrica per respondre aquests interrogants, el pas següent va ser desenvolupar, des de zero, un programa informàtic capaç de simular la trajectòria que seguiria una sonda llançada des de la Terra. El programa STIP (Simulador de Trajectòries Interplanetàries) permet a l'usuari introduir uns paràmetres que determinaran la trajectòria que agafarà la sonda. El simulador mostra per pantalla una representació tridimensional del moviment de la sonda a través del sistema solar i un panell informatiu on es poden observar les variables numèriques més rellevants a temps real. Els paràmetres introduïts per l'usuari són l'impuls de sortida i el moment del llançament, entre d'altres. Finalment, s'ha desenvolupat una versió del programa que mostra la trajectòria correcta i dóna els valors numèrics de la solució per pantalla.
Visita el seu blog: Physics through Python