I Mostra TdR 2013‎ > ‎Treballs 2013‎ > ‎INS S'Agulla‎ > ‎

Ariadna Peña

Treball: Aprenen els ratolins?
Alumna: Ariadna Peña Naranjo

Centre: Institut S'Agulla de Blanes
Tutora del treball:Laura Comas Valverde
Modalitat de batxillerat al que pertany el treball: Ciències naturals
Àmbit d’estudi: Ciències naturals (Biologia) L'objectiu d'aquest treball és saber quin tipus de ratolí de la subespècie Mus musculus és més àgil mentalment. Per això vaig sotmetre 6 individus de cada subespècie (Mus spretus i Mus domesticus) a un seguit de proves que es basaven en el fet que els ratolins havien de recórrer tres tipus de laberints fabricats manualment i amb un grau de dificultat diferent. Una vegada realitzades totes les proves, vaig obtenir, analitzant-les estadísticament amb el test T-Student, els resultats següents: quant a subespècie, considerem que la Mus spretus és més àgil mentalment per a recorreguts curts i la Mus domesticus per a recorreguts llargs; quant a gènere, les femelles són més àgils per fer recorreguts curts i senzills, en canvi, a l'hora de fer recorreguts més complexos ens decantem pels mascles; pel que fa al gènere de cada subespècie, he comprovat que en totes dues subespècies són les femelles les més àgils psicològicament; per finalitzar els resultats he confirmat que els ratolins aprenen ja que al realitzar proves successives amb un sol individu vaig poder observar els progressos que feia pel que fa a temps de realització.