2a Mostra de Treballs de Recerca de Batxillerat de La Selva II 2014

La Mostra de Treballs de Recerca pretén ser un punt de trobada entre estudiants de batxillerat dels diferents instituts de la zona, per tal que puguin compartir i difondre les seves investigacions. 

La Mostra té l’objectiu de reconèixer l’esforç realitzat per l’alumnat i el professorat que el tutoritza. Els treballs presentats passen un procés de selecció previ realitzat per cadascun dels centres participants, en el qual es valoren la creativitat, la innovació i l’aplicació de diferents estratègies de recerca. A l'edició d'enguany tenim la presentació 12 treballs de recerca d'alumnes de batxillerat dels centres de La Selva II.

  Divendres 9 de maig de 2014, al Teatre de Blanes,  a les 6 de la tarda
  Organitza: Centre de Recursos Pedagògics de La Selva II
  Hi col·laboren:  Ajuntament de Blanes  |   Consell Comarcal de La Selva
  Agraïment: El CRP de La Selva II agraeix la col·laboració del professorat dels centres de la zona, sense la qual no seria possible la realització d'aquesta mostra.
  Salutacions
  Sr. Albert Bayot i Fuertes, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona
  Sra. Teresa Pijoan i Balcells, Directora General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat